4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

Anasayfa 4.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 tane test sorusundan oluşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Dinimiz, yemeğe ve diğer güzel işlere başlarken ne söylememizi tavsiye eder?
A. İlahi
B. Şiir
C. Besmele
D. Salavat
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Allah tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranışlara ne denir?
A. Haram
B. Günah
C. Sevap
D. Besmele
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi dilek ve dualarımızdaki dini ifadelerden değildir?
A. Allah’a emanet ol
B. Allah şifa versin
C. Allah zihin açıklığı versin
D. Güle güle
Soru 4- Dinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A. İnsanları mutluluğa ulaştırmak
B. İnsanların cennete girmesini sağlamak
C. Güzel ahlakı öğretmek
D. İyi bir meslek sahibi yapmak
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi imanın şartıdır?
A. Namaz kılmak
B. Allah’a iman
C. Oruç tutmak
D. Hacca gitmek
Soru 6-4. sınıf din kültürü 1. dönem 2. yazılı
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in son suresidir?
A. Fatiha
B. Kevser
C. İhlas
D. Nas
Soru 7- Zengin olan Müslümanların mallarının belli bir kısmını maddi durumu iyi olmayan insanlara vermesine ne denir ?
A. Namaz Kılmak
B. Zekat vermek
C. Hacca gitmek
D. Oruç tutmak
Soru 8- Aşağıdaki meleklerden hangisi kıyamet günü Sur’a üfleyecek olan melektir?
A. Cebrail
B. Azrail
C. Mikail
D. İsrafil
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartıdır ?
A. Oruç tutmak
B. Allah’a iman
C. Meleklere iman
D. Peygamberlere iman
Soru 10- Kur’an-ı Kerim kaç sayfadır?
A. 114
B. 6666
C. 666
D. 30
Soru 11- Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kitap gönderilen peygamberlerden biridir?
A. Hz. Davud (a.s.)
B. Hz. İbrahim ( a.s.)
C. Hz. Yahya ( a.s.)
D. Hz. Osman ( a.s.)
Soru 12- İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir. Bu inanç esası sayesinde insan, yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir.
Yukarıda bahsedilen İslam’ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir?
A. Allah’a iman
B. Ahirete iman
C. Kitaplara iman
D. Peygamberlere iman
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamber bir arada verilmiştir?
A. Hz. Nuh - Hz. İsa
B. Hz. İbrahim – Hz. Davut
C. Hz. Âdem - Hz. Muhammed
D. Hz. Musa – Hz. Yusuf
Soru 14- Allah’ın olmuş ve olacak olan her şeyi önceden bildiğine, takdir ettiğine ve zamanı geldiğinde yaratacağına inanmaya ne ad verilir?
A. Kadere iman
B. Ahirete iman
C. Kutsal kitaplara iman
D. Peygamberlere iman
Soru 15- Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya ne ad verilir?
A. Ayet
B. Hatim
C. Mushaf
D. Cüz
Soru 16- Kur’an-ı Kerim’in indirilmesi kaç yılda tamamlanmıştır?
A. 13
B. 23
C. 33
D. 43
Soru 17- Kuran-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fatiha – Nas
B. Bakara – Kevser
C. Bakara – Nas
D. Fatiha - Kevser
Soru 18- Kur’an-ı Kerim’de ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen metinlere ne ad verilir?
A. Ayet
B. Sure
C. Cüz
D. Vahiy
Soru 19- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Tevrat – Hz. Musa
B. Zebur – Hz. Davud
C. İncil – Hz. İsa
D. Kur’an – Hz. Adem
Soru 20- Kur’an-ı Kerim kim zamanında kitap haline getirildi?
A. Hz. Ali
B. Hz. Osman
C. Hz. Ebu Bekir
D. Hz. Ömer
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.