4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Anasayfa 4.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 tane sorudan oluşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Peygamberimizle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Peygamberimiz Mekke’de dünyaya gelmiştir.
B. Peygamberimiz 6 yaşında iken babası ölmüştür.
C. 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlenmiştir.
D. Son Peygamberdir.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir?
A. Bedenimizi temizlemek.
B. Ellerimizi yıkamak.
C. Kötü söz ve davranışlardan uzak durmak.
D. Yüzümüzü yıkamak.
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlikle ilgili değildir?
A. Yatarken dişlerimizi fırçalamak
B. Yemekten sonra ellerimizi yıkamak
C. Kılık kıyafet temizliğimize özen göstermek
D. Başkasının arkasından olumsuz konuşmak
Soru 4- Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Anne babası ömrü boyunca yanında olmuştur.
B. Sütannesinin adı Fatma’dır.
C. Ebu Talip, Hz. Muhammed’in(s.a.v.) dedesidir.
D. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesindendir.
Soru 5- Peygamberimizin doğum yeri ve yılı, vefat yeri ve yılı sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A. Mekke-571 —— Medine-632
B. Mekke-570 —— Medine-632
C. Medine-571 —— Mekke-632
D. Medine-570 —— Mekke-632
Soru 6- Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu toplum ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Halkın çoğunluğu putlara tapıyordu.
B. Köle pazarları kuruluyor ve insanlar eşya gibi alınıp, satılıyordu.
C. Adalet ve hoşgörü yaygındı.
D. İnsanlar arasında içki, kumar, falcılık gibi kötü alışkanlıklar yaygındı.
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
A. Hz. Ali
B. Hz. Hatice
C. Hz. Ebubekir
D. Hz. Osman
Soru 8- ‘‘Allahümme Salli” duasının doğru okunuşunu sıralayınız.
1) Kema salleyte ala İbrahime
2) Ve ala ali Muhammed
3) İnneke hamidün mecid
4) Allahümme salli ala Muhammedin
5) Ve ala ali İbrahim
A. 4-2-3-1-5
B. 4-2-1-5-3
C. 4-5-1-2-3
D. 4-1-5-2-3
Soru 9- Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukluğunda aşağıdakilerden hangisinde kalmamıştır?
A. Sütannesi Halime
B. Amcası Ebu Talip
C. Arkadaşı Hz. Ebubekir
D. Dedesi Abdulmuttalip
Soru 10- Mekke’de adaletin, insanların mal ve can güvenliğinin sağlanması, Mekke’ye dışarıdan gelen ve haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak için kurulan ve Peygamberimizin de katılarak aktif görev aldığı topluluğa ne denir?
A. Hilfü’l- Fudül
B. Hacerül Esved
C. Ehli Beyt
D. Ravza-i Mutahhara
Soru 11- İnsanlar yaşadıkları mahalleleri, kullandıkları park ve bahçeleri, ormanları, yürüdükleri yolları temiz tutmalıdırlar.
Bu yazıda anlatılmak istenen ana fikir nedir?
A. Mahallemizi temiz tutmalıyız.
B. Ormanları korumalıyız.
C. Park ve bahçeleri temiz bırakmalıyız.
D. Çevremizi temiz tutmalıyız.
Soru 12- 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı
620 yılında bir gece vakti Allah (c.c.),mucize olarak Peygamberimizi (sav) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesinin ardından oradan da göklere yükseltti.
Bu olaya ne ad verilir?
A. Kandil
B. Mevlid
C. Miraç
D. Hira
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babasına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
A. Anne babaya iyi davranmak
B. Anne babanın isteklerini yerine getirmek
C. Anne babaya saygısızlık yapmak
D. Anne babanın yerine iyilikte bulunmak
Soru 14- Aşağıdakilerden hangileri akraba ve komşuluk ilişkilerimizle ilgilidir?
I. Onları üzecek söz ve davranışlardan her zaman kaçınmak
II. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak
III. Karşılaştığımızda selamlaşmak; hâl ve hatırlarını sormak
IV. Sevinçli ve mutlu günlerinde tebrik edip iyi dileklerde bulunmak
A. I-II-III
B. I-II-IV
C. I-III-IV
D. II-III-IV
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Fâtiha suresinde verilen mesajlar arasında yer almaz?
A. Övgüye layık tek varlık Allah’tır. (c.c.)
B. Allah (c.c.) her şeyi yaratandır.
C. İbadet ve kulluk yalnızca Allah’a (c.c.) yapılır.
D. Allah (c.c.) yüce ve bağışlayıcıdır.
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerinden birisi değildir?
A. Ebu Talip
B. Hz. Ali
C. Abdullah
D. Âmine
Soru 17- “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerini bilmekte aldanmıştır: ............................... ve boş zaman.” (Buhârî, Rikak, 1.)
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?
A. Ekmek
B. Su
C. Sağlık
D. Yağmur
Soru 18- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede Allah’ın (c.c.) birliğine inanan, Hz. İbrahim’in (a.s.) getirdiği dinî ilkeleri benimseyen ve onun öğrettiği din üzere yaşayan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hristiyanlar
B. Hanifler
C. Yahudiler
D. Müşrikler
Soru 19-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
Kabe — 40 — Mescidi Nebi — Miraç— 63 - Veda Hutbesi — Hanif — Mevlit
1) Hz. Peygamberimizin hicretten sonra Medine’de yaptırdığı mescide ……………………… denir.
2) Ülkemizde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu gece “……………………… kandili’’ olarak kutlanır.
3) Peygamberimiz, Arafat tepesinde Müslümanlara yaptığı konuşmaya ……………………… denir.
4) Peygamberimiz ……………………… yaşında peygamber olmuştur.
A. 1-Mescidi Nebi, 2-Mevlit, 3-Veda Hutbesi, 4-40
B. 1-Kabe, 2-Mevlit, 3-Veda Hutbesi, 4-40
C. 1-Mescidi Nebi, 2-Mevlit, 3-Veda Hutbesi, 4-63
D. 1-Mescidi Nebi, 2-Miraç, 3-Veda Hutbesi, 4-40
Soru 20- Aşağıdaki cümleleri doğru, yanlış olarak belirtiniz.
1. Allah (c.c.) temiz olanları sever.
2. Bazı ibadetler için temiz olma şartı vardır.
3. Beden ve elbise temizliği sağlığımızı korumak için zorunlu değildir.
4. Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak maddi temizlikle ilgilidir.
5. Manevi temizlik kötü duygu ve düşüncelerden arındırır.
6. Güzel iş ve davranışlar diğer insanların takdirini kazanmak için yapılır.
7. Mekkeli müşrikler Müslümanlarla Hudeybiye barış anlaşmasını imzaladılar.
8. Mekkeliler cahiliye döneminde tek Allah’a (c.c.) ibadet ederlerdi.
9. İlk Müslüman olan kişi Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ömer’dir (r.a.).
10.Hz. Peygamberin Allah’ın (c.c.) huzuruna yükseltilmesi mucizesine kadir gecesi denir.
1-D , 2-D , 3-Y , 4-Y , 5-D , 6-Y , 7-D , 8-Y , 9-Y , 10-Y
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.