Fen Bilimleri 4.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Dersi 4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıdaki 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri 4.Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Fen Bilimleri 4.sınıf 1.dönem 1.yazılı testi çöz
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dolanımının süresini vermektedir?
A. 1 gün
B. 10 ay
C. 2 yıl
D. 1 yıl
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünün süresini vermektedir?
A. 1 gün
B. 1 yıl
C. 1 ay
D. 2 yıl
Soru 3- Dünya’nın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Güneş, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
B. Dünya, kendi çevresinde dönme hareketi yapar.
C. Dünya, Güneş’in etrafında dolanma hareketi yapar.
D. Dünya sabittir, Güneş Dünya’nın çevresinde dolanma hareketi yapar.
Soru 4-Aşağıdaki olaylardan hangisi, Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin bir sonucu değildir?
A. Gece ve gündüzün oluşumu
B. Bir yılın oluşması
C. Bir günün oluşması
D. Güneş’in gökyüzünde hareket ediyor görünmesi
Soru 5-
I. Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu denir.
II. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Yalnızca I doğrudur.
B. Yalnızca II doğrudur.
C. Her ikisi de yanlıştır.
D. Her ikisi de doğrudur.
Soru 6-
I. Bütün madenlerin ekonomik değeri vardır.
II. Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.
III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.
Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Yalnızca I doğrudur.
B. Yalnızca II doğrudur.
C. I. ve II. ifade doğrudur.
D. Her üçü de doğrudur.
Soru 7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır.
B. Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır.
C. Altın madeni telefon ve bilgisayarların içinde kullanılır.
D. Kömür madeni plastik yapımında ham madde olarak kullanılır.
Soru 8- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir.
A. Mineral, fosil
B. Fosil, kayaç
C. Kayaçlardan, maden
D. Magma, yer kabuğu
Soru 9- Iğdır’da Güneş’in Bursa’dan önce doğmasının nedeni nedir?
A. Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması
B. Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi
C. Güneş’in ısı ve ışık kaynağımız olması
D. Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanması
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir?
A. Mevsimlerin oluşması
B. Gece ve gündüzün oluşması
C. Bir günün oluşması
D. Türkiye’de sabah yaşanırken Japonya’da öğlen vakti olması
Soru 11-Fen Bilimleri 4.sınıf 1.dönem 1.yazılı testi çöz
Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.
B. Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur.
C. Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.
D. Ölen her canlı fosilleşir.
Soru 12-
I. Dünya sadece gündüzleri Güneş çevresinde döner.
II. Dünya geceleri Ay’ın etrafında döner.
III. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. I, II ve III
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz?
A. Kemik parçası
B. Kulak parçası
C. Boynuz
D. Diş
Soru 14- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur.
B. Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır.
C. Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynıdır.
D. Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir.
Soru 15- Aşağıdaki yağlardan hangisi hayvansal kaynaklıdır.
A. Ayçiçeği yağı
B. Zeytinyağı
C. Badem yağı
D. Tereyağı
Soru 16- "Makarna, patates, buğday ............... bakımından zengin olan ve enerji verici besinlerdir." Bu cümledeki boşluğa hangisi getirilmelidir?
A. Protein
B. Karbonhidrat
C. Yağ
D. Vitamin
Soru 17-Aşağıda verilen besinleri bitkisel-hayvansal olarak sınıflandırdığımızda hangi besin diğerlerinden farklı olur?
A. Portakal
B. Yumurta
C. Süt
D. Bal
Soru 18- Tüm besinlerde aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunur?
A. Karbonhidrat-mineral
B. Protein-yağ
C. Su-mineral
D. Vitamin-protein
Soru 19- Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için tüm besinlerden vücudumuzun ihtiyaç duyduğu miktarda tüketerek beslenmeye ne ad verilir?
A. Düzenli beslenme
B. Dengeli beslenme
C. Sağlıksız beslenme
D. Besin israfı
Soru 20- Aşağıdaki cümlelere DOĞRU - YANLIŞ diyerek cevaplayınız.
1. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılara fosil denir.
2. Kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki fosillerdir.
3. Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, çakıl, taş ve kuma dönüşür.
4. Güneş batıdan doğar, doğudan batar.
5. Dünya’mız kendi etrafında dönerken Güneş ışığı almayan tarafında gece oluşur.
6. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden adı verilir.
7. Vitaminler ve mineraller vücudumuzda düzenleyici görevdedir.
8. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.
9. Et ve süt ürünleri protein bakımından zengin besinlerdir.
10. Dünyamız Güneş etrafında dolanmasını 24 saatte tamamlar.
1-D , 2-Y , 3-D , 4-Y , 5-D , 6-D , 7-D , 8-Y , 9-D , 10-Y
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.