4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Fen Bilimleri Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Fen Bilimleri 4.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyin.
A. Kütle ve hacim maddenin ölçülebilen özelliklerindendir.
B. Kütle birimi gram ve kilogramdır.
C. Sıvı içerisine bir madde attığımızda su seviyesinde bir değişiklik olmaz.
D. Şekerli su bir karışımdır ve bunları ayırabiliriz.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyin.
A. Katı maddeler bulundukları kabın şeklini alır.
B. Suyu ısıttığımızda ısınıp buharlaşır.
C. Kütlemizi metre ile ölçeriz.
D. Bulunduğumuz ortamı çok aydınlatmanın hiçbir zararı yoktur.
4-sinif-fen-2-donem-2-yazili
Soru 3- Yukarıdaki dereceli silindir içerisinde 200 mililitre su vardır. Bu su içerisine silgi atıldığında su seviyesi 500 mililitre olmaktadır. Buna göre silginin hacmi ne kadardır?
A. 100
B. 200
C. 300
C. 400
4-sinif-fen-2-donem-2-yazili
Soru 4- Yukarıdaki boş kabın kütlesi 250gr’dır. İçerisine zeytinyağı doldurulduktan sonraki kütlesi 850gr olduğuna göre zeytinyağın net kütlesi kaç gr’dır?
A. 250 gr
B. 600 gr
C. 850 gr
D. 1100 gr
Soru 5- Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi en son icat edilen araçtır?
A. Meşale
B. Mum
C. floresan lamba
D. halojen lamba
Soru 6- Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakiler-den hangisi söylenebilir?
A. Önce azalır, sonra artar.
B. Değişmez
C. Gittikçe azalır.
D. Gittikçe artar
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez?
A. Güneşe çıplak gözle bakmak
B. Uygun aydınlatılmış bir ortamda ders çalışmak
C. Loş ışık altında kitap okumak
D. Bilgisayarda uzun süreli oyun oynamak
Soru 8- Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir?
A. Led lamba
B. Ampul
C. Projektör
D. Florasan lamba
4-sinif-fen-2-donem-2-yazili
Soru 9. Dereceli silindirdeki suyun seviyesi 40 mL olarak ölçülüyor. İçi-ne taş attıktan sonra su seviyesi 80 mL olarak ölçüldü. Buna göre taşın hacmi kaç ml’dir?
A. 40
B. 80
C. 120
D. 200
Soru 10. Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur?
A. Buz - su – süt
B. Su - buz - su buharı
C. Süt - yoğurt – peynir
D. Süt - peynir – su
Soru 11. Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Ses, bir enerjidir.
B. Ses, maddelerin titreşmesi sonucu oluşur.
C. Bütün sesler, tek bir kaynaktan çıkar.
D. Ses, gürültü kirliliği yaratabilir.
Soru 12. Boş bir kabın ağırlığı 175 gr’dır. Bu kabın içine bir miktar toz şeker konulduğunda brüt kütle 518 gr gelmektedir. Buna göre şekerin net kütlesi kaç gr’dır?
A. 343
B. 443
C. 683
D. 693
Soru 13. Mıknatıs aşağıdaki hangi maddeyi çeker?
A. Gümüş yüzük
B. Altın bilezik
C. Ağaç kaşık
D. Nikel çubuk
Soru 14. Aşağıdakilerden hangisinde hal değiştiren madde ısı almamaktadır?
A. Dondurmanın erimesinde
B. Tereyağın sıvı hale geçmesi
C. Buzun suya dönüşmesi
D. Suyun buz haline gelmesi
Soru 15. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin ayrıştırma yöntemi yanlış verilmiştir?
A. cam bilye + demir bilye = eleme
B. talaş + su = süzme
C. raptiye + kum = mıknatısla ayırma
D. çakıl + kum = eleme
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.