4.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Anasayfa 4.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İngilizce Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 16 sorudan oluşan 4.Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı imtihan sorularını cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Sabah yolda karşılaşan insanlar birbirlerine nasıl selam verirler?
A. Hello!
B. Stand up!
C. How are you?
D. Good Morning.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- 4. sınıf ingilizce 1. dönem 1. yazili
Resimdeki öğrenci arkadaşlarına hangi cümleyi söyler?
A. Sit down.
B. Open your door.
C. Be quiet.
D. Clean the board.
Soru 3- ‘Close the window’ ne anlama gelir?
A. Merhaba
B. Sessiz ol.
C. Pencereyi kapat.
D. Nasılsın?
Soru 4-4. sınıf ingilizce 1. dönem 1. yazili
Resme göre boşluğa ne gelmelidir?
A:Give me the book!
B: ……………………………………
A: Give me the book!
A. Of course
B. Yes, you may
C. Here you are
D. Say that again,please
Soru 5- 4. sınıf ingilizce 1. dönem 1. yazili
Konuşmadaki boşluğa aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir?
A. Stand up.
B. Be quiet.
C. Give me the book.
D. Say that again please.
Soru 6- May I open the window?
A. Yes, you may.
B. Sorry, not right now.
C. Here you are!
D. You are welcome.
Soru 7- May I clean the board?
A. Here you are.
B. Yes, sure.
C. Sorry, not right now.
D. You are welcome.
Soru 8-Give me the pencil please!
……………………………
Pencil please!
A. Here you are
B. Say that again please!
C. You are welcome.
D. Thank you very much!
Soru 9- 4. sınıf ingilizce 1. dönem 1. yazili
Can I borrow your ruler?
A. I’m sorry, I have no ruler.
B. Yes, you may.
C. Thank you very much!
D. I give pen
Soru 10- Aşağıdaki İngilizceleri verilmiş cümleleri TÜRKÇE’leriyle eşleştiriniz.
a. My name is Kemal  1. Tahtayı temizle. 
b. Come here  2. Sessiz ol. 
c. Be quite   3. Benim adım Kemal. 
d. Clean the board   4. Buraya gel. 
A). a-3, b-4, c-2, d-1
B). a-1, b-4, c-2, d-3
C). a-4, b-3, c-2, d-1
D). a-2, b-4, c-3, d-1
Soru 11- Aşağıda rakamla verilmiş sayıların İngilizce anlamlarını yazınız.
8 = ………… - 13 =………… - 4 = …………
10= ………… - 9 = ………… - 20= …………
A. 8-nine, 13-thirteen, 4-four, 10-ten, 9-eight, 20-twenty
B. 8-eight, 13-thirteen, 4-four, 10-twenty, 9-nine, 20-ten
C. 8-four, 13-thirteen, 4-eight, 10-ten, 9-nine, 20-twenty
D. 8-eight, 13-thirteen, 4-four, 10-ten, 9-nine, 20-twenty
Soru 12- Aşağıdaki kişi zamirlerinin Türkçelerini yanlarına yazınız.
He:………, - We:…………, - They:……………
A. He: O erkek, -We: biz, -They: onlar
B. He: O erkek, -We: onlar, -They: biz
C. He: O kız, -We: biz, -They: onlar
D. He: Siz, -We: biz, -They: onlar
Soru 13- 4. sınıf ingilizce 1. dönem 1. yazili
Yönlerin ingilizceleri hangi seçenekte doğru yazılmıştır?
A. 1-West, 2-South, 3-East, 4-North
B. 1-North, 2-West, 3-East, 4-South
C. 1-West, 2-North, 3-East, 4-South
D. 1-East, 2-West, 3-North, 4-South
Soru 14-4. sınıf ingilizce 1. dönem 1. yazili
Answer the questions.
1) Where is Sinop? It is in the …………………
2) Where is İzmir? It is in the …………………
3) Where is Kars? It is in the …………………
4) Where is Hatay? It is in the …………………
A. 1-North, 2-West, 3-East, 4-South
B. 1-West, 2-North, 3-East, 4-South
C. 1-North, 2-East, 3-West, 4-South
D. 1-South, 2-West, 3-East, 4-North
Soru 15-Aşağıdaki boşluğu tamamlayınız.
I’m from Turkey.
I’m …………………
A. Türkiye
B. Turkish
C. Turkey
D. Türk
Soru 16-4. sınıf ingilizce 1. dönem 1. yazili
Tabloya gore boşlukları can ve can’t ile doldurun.
1) Emir ______ ride a bike.
2) Tamer ______ ride a bike.
3) Emir ______ swim.
4) Tamer _______ swim.
A. 1-can, 2-can’t, 3-can, 4-can
B. 1-can, 2-can’t, 3-can’t, 4-can
C. 1-can’t, 2-can’t, 3-can, 4-can
D. 1-can, 2-can’t, 3-can, 4-can’t
Tebrikler testi bitirdin.
4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.
4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.