4.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Anasayfa 4.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İngilizce Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 17 sorudan oluşan 4.Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı imtihan sorularını cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1-4. sınıf ingilizce 1. dönem 2. yazılı
Which number is it?
A. Seven
B. Seventy
C. Seventeen
D. Seventy seven
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-Cümleyi anlamlı ve düzenli bir şekilde sıralayınız.
like - playing - I - table - don’t - tennis
A. I like don’t playing table tennis.
B. I don’t like playing table tennis.
C. I don’t like table tennis playing.
D. I like don’t table tennis playing.
Soru 3- Teacher: Where is Germany?
Student: It is in …………………………..
A. Australia
B. Europe
C. Africa
D. North America
Soru 4-4. sınıf ingilizce 1. dönem 2. yazılı
Buse likes …………………
A. reading
B. dancing
C. cooking
D. eating
Soru 5- My father can driving a car ………. I can’t.
A. because
B. and
C. or
D. but
Soru 6- Boşluğa hangisi gelmelidir?
Sunday Monday ............... Wednesday
A. Tuesday
B. Friday
C. Thursday
D. Saturday
Soru 7-4. sınıf ingilizce 1. dönem 2. yazılı
This is the flag of …………………
A. Spain
B. Turkey
C. Greece
D. Italy
Soru 8- I like ………………………. English.
A. learning
B. eating
C. drinking
D. cooking
Soru 9-4. sınıf ingilizce 1. dönem 2. yazılı
“What time is it?”
A. It is o’clock.
B. It is ten o’clock.
C. It is o’clock ten.
D. It is two o’clock.
Soru 10-4. sınıf ingilizce 1. dönem 2. yazılı
Resim ne anlatıyor?
A. Be quiet.
B. Open the door.
C. Turn off the lights.
D. Clean the board
Soru 11-4. sınıf ingilizce 1. dönem 2. yazılı
This is …………. ball.
A. his
B. her
C. my
D. your
Soru 12-4. sınıf ingilizce 1. dönem 2. yazılı
Is she from Italian?
No, she isn’t. She is ……………………..
A. French
B. Russian
C. German
D. British
Soru 13-4. sınıf ingilizce 1. dönem 2. yazılı
I like …………………………
A. watching cartoons
B. playing basketball
C. playing with marbles
D. singing
Soru 14-4. sınıf ingilizce 1. dönem 2. yazılı
Sayıyı ingilizce söyleyin.
A. thirty five
B. twenty eight
C. forty eight
D. twenty three
Soru 15- Boşluklar hangi seçenekte doğru kelimelerle tamamlanmıştır?
1. I like ……………………… trees.
2. I dislike ……………………… a scooter.
3. I like ……………………… comics.
A. 1.planting - 2.riding - 3.reading
B. 1.flying - 2.planting - 3.reading
C. 1.reading - 2.riding - 3.flying
D. 1.drawing - 2.reading - 3.riding
Soru 16- Dünya'mızı aydınlatan Güneş hangi yönden doğar?
A. North
B. West
C. South
D. East
Soru 17Türkçe Karşılığını Yazınız.
1. Wake up: ………………………
2. Wash face: …………………………
3. Do homework : ………………………
A. 1.uyanmak, 2.yüz yıkamak, 3.ödev yapmak
B. 1.yatmak, 2.yüzü yıkamak, 3.ödev yapmak
C. 1.uyanmak, 2.diş yıkamak, 3.ödev yapmak
D. 1.uyanmak, 2.yüzü yıkamak, 3.ev temizlemek
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.