4.Sınıf İnsan Hakları ve Yurttaşlık 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 4.Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 1.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İnsan Hakları ve Yurttaşlık Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 15 sorudan oluşan 4.Sınıf İnsan Hakları ve Yurttaşlık 1. Dönem 1. Yazılı imtihan sorularını cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?
A. Sevgi ve saygı
B. Dayanışma
C. Beslenme
D. Duyarlılık
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?
A. Çalışkan olmak
B. Özgür olmak
C. Zengin olmak
D. İnsan olmak
Soru 3- “Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.” Verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?
A. Hoşgörü
B. Özgürlük
C. Sorumluluk
D. Hak
Soru 4- “Yaşama Hakkı” ne zaman başlar?
A. Doğunca
B. 1 Yaşında
C. Okula başlayınca
D. 18 Yaşında
Soru 5- İnsanı, diğer canlılardan ayıran en temel özelliği hangisidir?
A. Üreme
B. Beslenme
C. Hareket etme
D. Akıl ve düşünme
Soru 6- Bir çocuğun odasını toplaması aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?
A. Dayanışma
B. Özgürlük
C. Hak
D. Sorumluluk
Soru 7- Aşağıda verilenlerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımız biridir?
A. Zamanı verimli kullanmak
B. Hayvanlara kötü davranmamak.
C. Yaşadığımız yeri temiz tutmak.
D. Ev işlerinde büyüklerimize yardım etmek.
Soru 8- Aşağıdaki sorumluluklardan hangileri çocuklara ait değildir?
1- Okul eşyalarını özenli kullanmak.
2- Bir işte çalışıp para kazanmak.
3- Odasını temiz tutmak.
4- Ödevlerini yapmak.
5- Evin temizlik, yemek vb. işlerini yapmak.
6- Kişisel bakımını yapma.
A. 2,3,4
B. 2,3,4
C. 2,5
D. 2,3,5
Soru 9-4. sınıf insan hakları dersi 1. dönem 1. yazılı
Yukarıdaki görsel hangi hakkı ifade etmektedir?
A. Yaşama hakkı
B. Eğitim hakkı
C. Beden dokunulmazlığı hakkı
D. Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı
Soru 10- Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?
A. Kişi dokunulmazlığı
B. Özel hayatın gizliliği
C. Konut dokunulmazlığı
D. Haberleşme özgürlüğü
Soru 11-Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?
A. Vazgeçilmez olması
B. Devredilmez olması
C. Dokunulmaz olması
D. Sınırlı olması
Soru 12-4. sınıf insan hakları dersi 1. dönem 1. yazılı
Yukarıdaki resimde hangi hak anlatılmak istenmiştir?
A. Özel yaşamın gizliliği
B. Seçme ve seçilme hakkı
C. Kişi dokunulmazlığı
D. Düşünce ve ifade özgürlüğü
Soru 13- Çocukların temel hak ve özgürlükleri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
A. Lozan Antlaşması
B. Mudanya Antlaşması
C. Brüksel Antlaşması
D. Çocuk Hakları Sözleşmesi
Soru 14- Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
ifade özgürlüğü, dayanışma, temel haklar, eşit, anayasa, çocuk
1. Açık fikirlilik, duyarlılık, paylaşımcılık ve.................................insanı insan yapan ayırt edici niteliklerdendir.
2. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından............................. doğarlar.
3. Her insan on sekiz yaşına kadar ................................... olarak kabul edilir.
4. Görüş ve düşüncelerimizi özgürce dile getirmemiz ............................................... hakkımızdır.
5. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler ..................................... olarak adlandırılır.
6. Temel haklarımız ............................ ile güvence altına alınmıştır.

1.dayanışma, 2.eşit, 3.çocuk, 4.ifade özgürlüğü, 5.temel haklar, 6.anayasa
Soru 15- Aşağıdaki cümleleri DOĞRU-YANLIŞ şeklinde cevaplayınız.
1. İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
2. Çocukların oyun oynama hakları vardır.
3. Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.
4. Çocuklar ücret karşılığında işçi olarak çalıştırılabilir.
5. Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.
6. Zengin insanların hakları daha fazladır.
7. Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
8. Katılmadığımız öneriye “hayır” deme hakkımız vardır.
9. İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler.
10.Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.

1.Y, 2.D, 3.D, 4.Y, 5.D, 6.Y, 7.Y, 8.D, 9.D, 10.Y
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.