İnsan Hakları ve Yurttaşlık 4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 4.Sınıf İnsan Hakları 1.Dönem 2.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 4.Sınıf İnsan Hakları ve Yurttaşlık Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 4.Sınıf İnsan Hakları ve Yurttaşlık 1.Dönem 2.Yazılı imtihan sorularını cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Temel haklara sahip olabilmemizin şartı hangisidir?
A. Çalışkan olmak
B. Özgür olmak
C. Temiz olmak
D. Zengin olmak
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır?
A. Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak
B. Birlikte yapılacak etkinlikte olanların fikrini dikkate almamak
C. İzin almadan başkasının eşyasını kullanmak
D. Düşüncelerimizi ifade ederken başkalarının onurunu kırmak
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A. Saygı duymak
B. Dedikodusunu yapmak
C. Başarılarını takdir etmek
D. Sırlarını başkaları ile paylaşmamak
Soru 4- Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A. Kavga etmek
B. Anlaşma sağlamak
C. Yasal yollara başvurmak
D. İnsan hakları kuruluna başvurmak
Soru 5- Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz?
A. Güven
B. Sevinç
C. Mutluluk
D. Değersizlik
Soru 6- Her çocuk yaşı geldiği zaman okula gitmelidir. ” cümlesi hangi temel hak ile ilgilidir?
A. Eğitim Hakkı
B. Sağlık Hakkı
C. Kişi Dokunulmazlığı Hakkı
D. Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı
Soru 7- Hak ve özgürlüklerimizi kullanabildiğimiz sürece aşağıdakilerden hangisini hissederiz?
A. Hüzün
B. Mutluluk
C. Huzursuzluk
D. Değersizlik
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir?
A. Vazgeçilmez olması
B. Devredilmez olması
C. Dokunulmaz olması
D. Sınırlı olması
Soru 9- Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır?
A. Eğitim görme hakkı
B. Seçme ve seçilme hakkı
C. Haberleşme özgürlüğü hakkı
D. Sağlık imkânlarından yararlanma hakkı
Soru 10-4. sınıf insan hakları 1. dönem 2. yazılı
Hasan’ın söylediği hangi sorumluluk alanımıza girmektedir?
A. Hayvanlara karşı sorumluluklarımız
B. Kendimize karşı sorumluluklarımız
C. İnsanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımız
D. Diğer insanlara karşı sorumluluklarımız
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insan-larda oluşan duygulardan birisidir?
A. Öfke
B. Güven
C. Korku
D. Huzursuzluk
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklarda birisi değildir?
A. Okul kıyafetlerini dolaba asmak.
B. Evin alışverişini yapmak.
C. Sofranın kurulmasına yardım etmek.
D. Her sabah yatağını düzeltmek.
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?
A. İnsanların haklarına saygı göstermek.
B. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
C. Haksızlığa uğradığında, hakkını aramak.
D. İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir?
A. Fikirleri
B. Duyguları
C. Tercihleri
D. Düşünüyor olması
Soru 15- Okulda yaşadığımız bir hak ihlalinde aşağıdaki-lerden hangisini yapmalıyız?
A. Sessiz kalmalı, hiçbir şey söylememeliyiz.
B. Bütün aile bireylerini okula çağırmalıyız.
C. Bağırıp çağırmalı ve gerekirse kavga etmeliyiz.
D. Okulda yetkili bir kişiye durumu açıklamalıyız.
Soru 16- Çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve başka ülkelere sığınan insanlara ne denir?
A. Gariban
B. Mülteci
C. Fukara
D. Savaşçı
Soru 17 Haklıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye ne denir?
A. Hak
B. Görev
C. Adalet
D. Eşitlik
Soru 18- “Hak ve özgürlüklerimizi ihlal edildiğinde hangisi Yardım Alabileceğimiz Kurum ve Kuruluşlardan değildir?
A. Kamu Denetçiliği Kurumu.
B. Okul Meclisleri
C. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
D. Hastaneler
Soru 19- Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
saygı - ortak mirasına - sorumluluğum - birlikte yaşamanın - yasal - özgürce - Kamu Denetçiliği Kurumuna - fikirlerini söyleme
1. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda ..................................... yollara başvurulmalıdır.
2. Düşüncelerimi ...........................................................ifade etme hakkım vardır.
3. Başkalarının düşüncelerine .............................................. gösterme sorumluluğum vardır.
4. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma ................................... vardır.
5. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak ...................................... temelidir.
6. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığınızda .............................................................başvurabilirsiniz.
7. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun ............................... hakkı vardır.
8. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp yetkililere bildirmek insanlığın ........................................ karşı sorumluluklarındandır.

1.yasal - 2.özgürce - 3.saygı - 4.sorumluluğum - 5.birlikte yaşamanın - 6.Kamu Denetçiliği Kurumuna - 7.fikirlerini söyleme - 8.ortak mirasına
Soru 20- Aşağıdaki cümleleri DOĞRU-YANLIŞ şeklinde cevaplayınız.
1. Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır.
2. Bedensel ve ruhsal olarak kendini geliştirmek insanın kendisine karşı sorumluluğudur.
3. İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur.
4. Bütün çocuklar haklarını kullanabilmektedirler.
5. İnsan hakları toplumsal yaşam içerisinde anlam kazanır.
6. Günlüğümün izinsiz okunması özel yaşama saygı hakkımın ihlal edilmesidir.
7. Özgürlük ile sorumluluk arasında bir ilişki yoktur.
8. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin her insan eşittir.
9. Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.
10.Haklarımızın ihlal edilmesi kendimizi değersiz hissetmemize neden olur.
11.Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır.
12.Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız.

1.Y - 2.D - 3.Y - 4.Y - 5.D - 6.D - 7.Y - 8.D - 9.D - 10.D - 11.Y - 12.D
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.