4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2. Dönem 1. Yazılı Testi

Anasayfa 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 4.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki ifadeleri doğru, yanlış şeklinde ifade ediniz.
1. Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.
2. Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.
3. Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.
4. Kendimizden başkasını ilgilendirmeyen konular da uzlaşı gerektirir.
5. Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.
6. Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.
7. Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.
8. Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.
9. Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.
10.Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir.
CEVAPLAR:Test çöz insan haklari dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı
Soru 2- Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
kanıtlara - saygılı - kurallar - doğal - iletişim sorunları
1. Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve ...................... olmalıdır.
2. Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve ......................... olduğu unutulmamalıdır.
3. İnsanlar arasındaki ........................... anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir.
4. Yasalar, yönetmelikler ve ................................ ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez.
5. Uzlaşı sağlayabilmek için kişiler görüşlerini ............................ dayandırarak savunmalıdırlar.
CEVAPLAR: 1. saygılı - 2. doğal - 3. iletişim sorunları - 4. kurallar - 5. kanıtlara
Soru 3- Hangisinin tanımı verilmemiştir?
- Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması
- İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri
- İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık yaşanması
A. Anlaşmazlık
B. Uzlaşı
C. Taraf
D. İletişim
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar?
A. Sorunu görmezden gelmek
B. Karşımızdakini dinlememek
C. Empati kurmak
D. Taraflı davranmak
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?
A. Uzlaşıya açık olur.
B. Empati yaparlar.
C. Ortak kararlara uyarlar.
D. İnatçıdırlar.
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir?
A. Saygılı olmak
B. Açık fikirli olmak
C. İş birliğine açık olmak
D. Sabit fikirli olmak
Soru 7- Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur?
A. Teneffüste hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken
B. Hangi elbiseyi giyeceğimize karar verirken
C. Ailemizle tatilde nereye gideceğimize karar verirken
D. Kardeşimizle ne izleyeceğimize karar verirken
Soru 8- Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez?
A. Herkesin düşüncelerini özgürce söylemesine fırsat verilmesi
B. Herkesin fikrine saygı duyulması
C. Olaylara yalnızca kendi açısından bakılması
D. Tarafların birbirine hoşgörülü olması
Soru 9- Aşağıdaki tanım hangi kavrama aittir?
“Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır.”
A. Uzlaşı
B. Güven
C. Anlayış
D. Dayanışma
Soru 10- Hangisi yazılı bir kural değildir?
A. Trafik işaretlerine uymak.
B. Yasalara uymak.
C. Okul ve sınıf kurallarına uymak
D. Bayramlarda büyüklerin ellerini öpmek.
Soru 11- Çocukların yetişkinlerden farklı olduğu düşüncesiyle 20 Kasım 1989 tarihinde oluşturulan sözleşmenin adı nedir?
A. Çevre koruma sözleşmesi.
B. Sağlıklı yaşam sözleşmesi.
C. Çocuk hakları sözleşmesi.
D. Hayvan hakları sözleşmesi
Soru 12- Kavga eden öğrencileri barıştıran bir öğretmen sorunu hangi yönde çözme amacında olmuştur ?
A. Çatışmacı
B. Uzlaşmacı
C. Bencil
D. Araştırmacı
Soru 13- İnsanı, diğer canlılardan ayıran en temel özelliği hangisidir?
A. Hareket etme
B. Beslenme
C. Üreme
D. Akıl ve düşünme
Soru 14-Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
A. Güven
B. Huzursuzluk
C. Korku
D. Öfke
Soru 15- Bize ait kişisel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?
A. Kişi dokunulmazlığı
B. Özel hayatın gizliliği
C. Konut dokunulmazlığı
D. Haberleşme özgürlüğü
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.