4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Yazılı Testi

Anasayfa 4.Sınıf İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşudur?
A. Milli Eğitim Bakanlığı
B. Erciyes Üniversitesi
C. Mehmetçik Vakfı
D. Adalet Bakanlığı
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır?
I- Hasta ziyaretine gitmek
II- Kırmızı ışıkta geçmemek
III- Hırsızlık yapmamak
IV - Otobüste yaşlılara yer vermek
A. I-III
B. II-III
C. I-II-III
D. Hepsi
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir?
A. Ödev yapmak
B. Okula zamanında gitmek
C. Hastalanınca tedavi olmak
D. Anne-babamıza yardım etmek
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?
A. Toplumun huzur ve refahını sağlamak
B. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak
C. Haberleşme özgürlüğünü engellemek
D. Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?
A. Can’ın zamanında okula başlaması
B. Eda’nın dedesinin elini öpmesi
C. Adem’in söz hakkı alarak konuşması
D. Suna’nın arabaya binince emniyet kemerini takmaması
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yurttaşın özelliklerinden değildir?
A. Yasalara uyar.
B. Devlet malına zarar verir.
C. Ülkesine ve vatanını sever.
D. Kurallara uymayanları uyarır.
Soru 7- Uzlaşı için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I- Anlaşmazlıkların çözümünde uzlaşmak gerekir.
II- Uzlaşının olduğu yerde kavga olmaz.
III- Uzlaşıda sadece kendi fikirlerimiz önemlidir.
IV- Uzlaşıda birlikte karar vermek önemlidir.
A. I-II
B. I-II-III
C. I-II-IV
D. Hepsi
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?
A. Empati kurarlar.
B. Ortak kararlara uyarlar.
C. Başkalarına yardım etmez.
D. Her zaman uzlaşıdan yanadır.
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir?
A. kınama
B. dışlama
C. ayıplama
D. para cezası
Soru 10- Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir?
A. Eşitlik
B. Anlaşma
C. Sorumluluk
D. Uzlaşı
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biri değildir?
A. Trafik kuralları.
B. Verdiği sözü tutmak.
C. Askere gitmek
D. Okula zamanında gitmek,
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?
A. TEMA
B. TBMM
C. AKUT
D. YEŞİLAY
Soru 13-…………………: Yasalara ve kurallara karşı yapılan aykırı davranışlara verilen ceza.
Yukarıdaki noktalı yere hangisi yazılabilir?
A. kanun
B. hukuk
C. özgürlük
D. yaptırım
Soru 14- Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edilmediğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz?
A. korku
B. mutluluk
C. değersizlik
D. huzursuzluk
Soru 15- Kurallara uyulmadığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A. Toplumda huzur ve güven artar.
B. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir.
C. Bireyler toplumla kolayca bütünleşebilir.
D. Herkes haklarını özgürce kullanabilir.
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?
A. Emel’in zamanında okula gelmesi.
B. Elmas’ın söz hakkı alarak konuşması
C. Emre’nin kantinde sıraya girmesi.
D. Şoför Kayra’nın kırmızı ışıkta geçmesi.
Soru 17 Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden birisidir?
A. Duyguları
B. Hareket etmesi
C. Düşünüyor olması
D. Konuşabilmesi
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir ?
A. Uzlaşıya açık olur.
B. Empati yaparlar.
C. İnatçıdırlar.
D. Ortak kararlara uyarlar.
Soru 19- “Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile, herkes istediğini söylemekte serbesttir” böyle düşünen biri neyi savunuyordur?
A. Düşünce özgürlüğü
B. Basın özgürlüğü
C. Din ve vicdan özgürlüğü
D. Eğitim hakkı
Soru 20-4. sınıf insan hakları dersi 2. dönem 2. yazılı testi çöz
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir.
B. Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
C. Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.
D. Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.