4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 4.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 4. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 15 test sorusundan oluşan Matematik 4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Dört basamaklı ve üç basamaklı, rakamları farklı en küçük iki doğal sayının toplamının 5642 fazlası kaçtır?
A. 8756
B. 7660
C. 6767
D. 5540
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- 4. Sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı
Yukarıda görseli verilen vitrinden birer ütü, buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon alan bir kişi, aldıkları için toplam kaç TL öder?
A. 7439
B. 7349
C. 7251
D. 6439
Soru 3- 4. Sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki işlemin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininizin, işlem sonucu ile karşılaştırılması hangi seçenekte doğru yazılmıştır.
A. tahmin: 3120 , işlem sonucu: 3118
B. tahmin: 3110 , işlem sonucu: 3108
C. tahmin: 3220 , işlem sonucu: 3218
D. tahmin: 3620 , işlem sonucu: 3618
Soru 4- Bir kayak merkezindeki 8680 kişinin 4722’si erkektir. Kayak merkezinde kaç kadın vardır?
A. 3848
B. 3884
C. 3985
D. 3958
Soru 5- Güneş Hanım, Ayşen’den 29 yaş büyüktür. Murat Bey ise Güneş Hanım’dan 5 yaş küçüktür. Ayşen, 2007 yılında doğduğuna göre Murat Bey kaç yılında doğmuştur?
A. 1974
B. 1979
C. 1984
D. 1989
Soru 6- Dört basamaklı bir sayının binler basamağındaki rakam 3 artırılıp birler basamağındaki rakam 7 azaltılırsa sayı kaç artar?
A. 2983
B. 2990
C. 2991
D. 2993
Soru 7- 4. Sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı
Çıkarma işlemlerindeki sembollerin yerine uygun rakamları yazınız.
A. kare:2 , yıldız:0 , üçgen:6
B. kare:2 , yıldız:1 , üçgen:6
C. kare:2 , yıldız:0 , üçgen:0
D. kare:3 , yıldız:1 , üçgen:6
Soru 8- 4. Sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı
İşlemin sonucunda hangi çıkışa ulaşılır?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Soru 9- Okulumuzda 379 kız öğrenci, kız öğrencilerden 34 fazla erkek öğrenci vardır. Buna göre okulumuzda top- lam kaç tane öğrenci varıdır?
A. 782
B. 792
C. 789
D. 779
Soru 10- Bir otobüs günde 473 km yol gidiyor. Otobüs 8 günde kaç km yol gider?
A. 3784
B. 3847
C. 4420
D. 485
Soru 11- 4. Sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki toplama işlemine göre A+B+C=?
A. 523
B. 632
C. 623
D. 723
Soru 12- (4x100.000)+(9x10.000)+(8x1000)+(2x10)+(5x1)
Yukarıda çözümlenmiş olan doğal sayı hangisidir?
A. 49 825
B. 49 925
C. 409 825
D. 498 025
Soru 13- ( 0-5-8-2-3 ) Rakamları birer kez kullanarak oluşturulabilecek BEŞ basamaklı sayıları yazınız.
En Küçük Sayı:…………………………………
En Büyük Sayı:…………………………………
A. Küçük: 23580 , Büyük:80532
B. Küçük: 20358 , Büyük:85320
C. Küçük: 02358 , Büyük:80532
D. Küçük: 23580 , Büyük:85320
Soru 14- Bir çiftlikte 245 tavuk 85 inek vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayaklarının toplamı kaç olur?
A. 830
B. 840
C. 850
D. 860
Soru 15- Bir fırıncı elinde bulunan 520 tane ekmeğin 285 tanesini sabah satmıştır. Öğlen ise 143 adet sattığına göre elinde kaç ekmek kalmıştır?
A. 82
B. 88
C. 92
D. 98
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.