4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Matematik Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Matematik 4.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- 58.239 sayısındaki yüzler basamağı ile on binler basamağının yerleri değişirse sayıda nasıl bir değişiklik olur?
A. Sayı 29700 azalır
B. Sayı 29700 artar.
C. Sayı 39700 azalır.
D. Sayı 39700 artar.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu daha büyüktür?
A. 20 x 100
B. 40000 ÷ 10
C. 600 x 10
D. 70 x 1000
4-sinif-matematik-2-donem-2-yazili
Soru 3- Yukarıdaki bölme işleminde bölüm 3 basamaklı bir sayıdır. Buna göre “A” ile gösterilen sayı en az kaç olmalıdır?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Soru 4- Bir mağazada ütü 210 TL’dir. Elektrikli süpürge ise ütüden 170 TL daha pahalıdır. Her iki ürünü de alan bir müşteri kaç TL öder?
A. 590
B. 580
C. 490
D. 380
Soru 5- Çağla,148 sayfalık bir kitabın 49 sayfasını 1. gün okuyor. Geri kalan sayfaları ise her gün 9’ar sayfa okuyarak kitabı bitiriyor. Çağla bu kitabın tamamını kaç günde okumuştur?
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
Soru 6- Aynı anda aynı yerden zıt yönlere doğru hareket eden iki araçtan birinin saatteki hızı 65 km, diğerinin hızı 85 km dir. 5 saat sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç km olur?
A. 100
B. 600
C. 650
D. 750
Soru 7- Alper, 400 sayfalık kitabının önce 5/8’inin, sonra kalan sayfanın 2/5’ini okudu. Kaç sayfa kitabı kaldı?
A. 60
B. 80
C. 90
D. 100
Soru 8- Seda, 600 km yolun 8/12’sini 4 saatte gitti. Yolun tamamını kaç saatte gider?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Soru 9. Yiğit, parasının 3/5’ini harcadı. Geriye 100 TL parası kaldığına göre, Yiğit’in kaç TL parası vardı?
A. 150
B. 200
C. 250
D. 300
Soru 10. Cem, günün 2/8’inde okula gitmekte, 2/6’sında ders çalışmakta, 1/12’sinde oyun oynamakta, geri kalan zamanında uyumaktadır.
Buna göre, Cem kaç saat uyumaktadır?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Soru 11. 60 tane kalemin 4/6’sını 100 TL’ye satan birisi, tamamını kaça satar?
A. 120
B. 140
C. 150
D. 160
Soru 12. Okulumuzun 3/7’si erkektir. 480 kız öğrenci olduğuna göre, kızların sayısı erkeklerin sayısından kaç fazladır?
A. 80
B. 100
C. 120
D. 140
Soru 13. 385 X 24= ? çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A. 8240
B. 8420
C. 9220
D. 9240
Soru 14. 9654 - 5548 = ? çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A. 4106
B. 5106
C. 4116
D. 5116
Soru 15. Aşağıda verilen dönüştürmelerden hangisi yanlıştır?
A. 216 saniye = 3 dakika 36 saniye
B. 3 dakika 2 saniye = 182 saniye
C. 504 dakika = 5 saat 4 dakika
D. 7 saat 50 dakika = 470 dakika
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.