4. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Matematik Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıdaki 15 sorudan oluşan Matematik 4.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini çözünüz.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1-4. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı testi çöz4. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı testi çöz
Yukarıda soru işareti ile gösterilen açı ölçülerini hesaplayarak bulunuz.
A. 62 - 125
B. 52 - 115
C. 48 - 105
D. 58 - 110
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-4. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı testi çöz 4. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı Kavramaca
Yukarıdaki açıların çeşitleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A. dik - dar
B. dik - geniş
C. geniş - dar
D. dar - dik
Soru 3- Bir kenar uzunluğu 10m olan karenin çevre uzunluğunu kaç metredir?.
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
Soru 4- Çevresi 20 cm olan ABCD dikdörtgenin kısa kenarı 4 cm’dir. Uzun kenarı kaç cm‘dir?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 8
Soru 5- Aşağıdaki çevirmeleri yapınız.
5kg 236g = ………………………… g
34g =……………………… mg
A. 50236 - 3400
B. 5236 - 34000
C. 5236 - 3400
D. 50236 - 34000
Soru 6- Aşağıdaki çevirmeleri yapınız.
425 cm = …………… m …………… cm
6 m 12 cm = ……………… cm
A. 425m - 612cm
B. 4m 250cm - 6012cm
C. 4m 25cm - 612cm
D. 425cm - 612m
Soru 7- Uzun kenarı 14m, kısa kenarı uzun kenarının yarısından 1 fazla olan dikdörtgenin alanını ve çevresini bulunuz.
A. çevresi:44 - alanı:112
B. çevresi:56 - alanı:102
C. çevresi:39 - alanı:96
D. çevresi:46 - alanı:96
Soru 8- Bir karenin çevresi 64 cm’dir. Alanı kaç cm2 ’dir?
A. 144
B. 256
C. 225
D. 64
Soru 9-4. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı Kavramaca
Yukarıdaki şeklin çevre uzunluğu kaç cm'dir?
A. 18
B. 20
C. 22
D. 24
Soru 10- 4. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı Kavramaca
Yukarıdaki şeklin alanını bulunuz.
A. 28
B. 36
C. 40
D. 48
Soru 11- Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi çeşitkenar üçgendir?
A. 8 cm - 8 cm - 8 cm
B. 12 cm - 12 cm - 12 cm
C. 15 cm - 12 cm - 12 cm
D. 6 cm - 8 cm - 10 cm
Soru 12- 3 metre kumaşın 190 cm’sini kullandım. Geriye kaç cm kumaş kalır?
A. 90
B. 100
C. 110
D. 120
Soru 13- 125 dakika süren bir sinema filmi 15.15’te bittiğine göre; film kaçta başlamıştır?
A. 13.05
B. 13.10
C. 13.15
D. 13.55
Soru 14- 60 sayfalık bir kitabın 6/10’ sını okuyunca geriye kaç sayfa kitap kalır?
A. 24
B. 28
C. 32
D. 36
Soru 15- 4. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı Kavramaca
Yukarıdaki yapıların kaç birim küpten oluştuğu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A. 10 - 12
B. 11 - 12
C. 11 - 14
D. 12 - 16
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.