4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Anasayfa 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı imtihan sorularını cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1-4. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı
Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz?
A. T.C. Kimlik No
B. Adres
C. Doğum yeri
D. Anne adı
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Nüfus cüzdanı nereden çıkartılır?
A. Hastanede
B. Okulda
C. Nüfus Müdürlüğünde
D. Milli Eğitim Müdürlüğünde
Soru 3-Aşağıdakilerden hangisi geleneksel çocuk oyunlarımızdan değildir?
A. Seksek
B. Basketbol
C. Yakar top
D. Mendil kapmaca
Soru 4- Aşağıdaki öğrencilerden hangileri duygusal özelliklerinden söz etmiştir?
I. Yardımseverim
II. Uzun boyluyum
III. Hoşgörülüyüm
IV. Sınıfın en kilolu öğrencisiyim.
A. I - II
B. II - III
C. I - III
D. III - IV
Soru 5-4. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı
Aşağıdaki davranışlardan hangisinin empatiyi en doğru şekilde tanımladığı söylenebilir?
A. İnsanın kendisini başkasının yerine koyması.
B. Karşısındaki kişinin dostluğunu kazanmaya çalışmak.
C. Karşısındaki kişiye onun kendisine davrandığı gibi davranmak.
D. Karşısındaki kişinin hatasını yüzüne vurmamak
Soru 6- Kronolojik sıralama yapılırken neye dikkat edilir?
A. olayların oluş sırasına
B. olayların önemine
C. olayların önemine
D. olayların nerede olduğuna
Soru 7- Aşağıdaki olayları kronolojik sıraya koyduğumuz zaman ilk önce hangi olay yaşanmış olabilir?
A. Okumaya başladım.
B. Ana sınıfına başladım.
C. Emeklemeye başladım.
D. Yürümeye başladım.
Soru 8- Arkadaşımızın bizimkinden farklı olan fikirleri için ne yapmalıyız?
A. Arkadaşımızı bu fikirlerinden vazgeçirmeliyiz.
B. Arkadaşımızın fikirlerini benimsemeliyiz.
C. Arkadaşımızın fikirlerine saygı göstermeliyiz.
D. Arkadaşımıza kendi fikirleri¬mizi benimsetmeliyiz.
Soru 9- Ela’nın dedesi çocukluğunda oynadığı oyunları anlatıyordu. Ela’nın dedesi aşağıda verilen oyunlardan hangisini çocukluğunda oynamamıştır?
A. Çelik çomak
B. Topaç
C. Bilgisayar oyunları
D. Körebe
Soru 10-4. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı
Ender tekvando yapmayı, Erdem gitar çalmayı çok sever. Bu durum onların hangi özelliklerinin farklı olduğunu gösterir?
A. İlgi ve yetenekleri
B. Duygusal özellikleri
C. Kimlik özellikleri
D. Aile yapısı
Soru 11- Aşağıdaki kişilerden hangisi bize geçmişimiz hakkında daha çok bilgi verebilir?
A. Dedemiz
B. Babamız
C. Amcamız
D. Kardeşimiz
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün fiziksel özelliklerindendir?
A. Mavi gözlü olması.
B. Kararlı olması.
C. Çalışkan olması.
D. Çocuk sevgisi.
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi “akıllı kimlik kartına” geçilmesinin nedenlerindendir?
A. Teknolojiye uyum sağlamak ve güvenlik.
B. Eski kimliklerin büyük olması.
C. Eski kimliklerin hemen yırtılması.
D. Eski kimliklerin pahalı olması.
Soru 14- “Ayşen’in ailesi, Ayşen’e sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırlamıştır.” Bu olay karşısında Ayşen’in hissettiği duygu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Şaşkınlık
B. Heyecan
C. Sevinç
D. Üzüntü
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bir çocuk oyunu değildir?
A. Aşık
B. Dalye
C. Sudoku
D. Çelik çomak
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
A. Yağlı güreş
B. Kına Gecesi
C. Asker uğurlama
D. Cadılar Bayramı
Soru 17-4. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı
Aşağıdakilerden hangisinde ata sporlarımız doğru olarak verilmiştir?
A. Okçuluk, Cirit, Voleybol
B. Futbol, Güreş, Cirit
C. Güreş, Cirit, Okçuluk
D. Okçuluk, futbol, Basketbol
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi milli kültür ögelerimizden biri değildir?
A. Pizza
B. Kahve ikramı
C. Yöresel kıyafetler
D. Büyüklerin ellerini öpmek
Soru 19- Aşağıdaki cümleleri DOĞRU-YANLIŞ olarak cevaplayınız.
( ) 1. Resmî kimlik belgemizin üzerinde parmak izimize de yer verilir.
( ) 2. Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi on yıldır.
( ) 3. Yeni uygulamada kadınlara pembe, erkeklere mavi renkli kimlik verilecektir.
( ) 4. Kronoloji, olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır.
( ) 5. İkiz kardeşler her bakımdan aynı fiziksel özelliklere sahiptir.
( ) 6. Soğukta üşüyen bir kediyi eve götürmek empati göstergesidir.
( ) 7. T.C. kimlik numaramız başka birinin numarasıyla aynı olabilir.
( ) 8. Kimlik kartlarımızda yeteneklerimizle ilgili bilgilere de yer verilir.
( ) 9. Kuvayı milliye birlikleri Batı Cephesi’nde Fransızlara karşı savaşmışlardır.
( ) 10. Fevzi Paşa, Millî Mücadele sırasında genelkurmay başkanlığı yapmış komutanlarımızdan biridir.

1.Y - 2.D - 3.Y - 4.D - 5.Y - 6.D - 7.Y - 8.Y - 9.Y - 10.D
Soru 20- Aşağıdaki kelimeleri kullanarak boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
İstiklal Yolu, saygı, akıllı kart, yetenek, empati, Başkomutanlık, birleştirici, zenginlik, Antep, etnografya
1. İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına ......................... denir.
2. Yeni kimlik kartlarındaki elektronik çip kimlik belgelerimize ...................... özelliği kazandırmaktadır.
3. Bireylerde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine .................... denir.
4. Farklılıklara ........................ insanları oldukları gibi kabul edebilmektir.
5. İnsanlar arasındaki farklılıklar birer .......................... olarak görülmelidir.
6. Mustafa Kemal ............................. Meydan Muharebesi’nin ardından ordumuza “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’ dir, ileri!” emrini vermiştir.
7. Mustafa Kemal’in millî güçleri tek çatı altında toplaması onun ....................... bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.
8. Şahin Bey ......................................... savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir.
9. Millî kültürümüzü yansıtan maddî kültür ögeleri ........................................ müzelerinde sergilenir.
10. Millî Mücadele’de üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu’dan Ankara’ya uzanan yola .................................... adı verilmiştir.

1.empati, 2.akıllı kart, 3.yetenek, 4.saygı, 5.zenginlik, 6.Başkomutanlık, 7.birleştirici, 8.Antep, 9.etnografya, 10.İstiklal Yolu
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.