4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Anasayfa 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı yoklama testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden değildir?
A. Rüzgârdan faydalanarak yön bulma
B. Kutup Yıldızından faydalanarak yön bulma.
C. Yosunlardan faydalanarak yön bulma.
D. Karıncalardan faydalanarak yön bulma.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır?
A. Cumhuriyet’in ilan edilmesi.
B. TBMM’nin açılması.
C. II. İnönü Savaşı.
D. Mustafa Kemal’ in Samsun’a çıkışı
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı’nda Antep savunmasında faaliyet gösteren milli kahramanlarımızdandır?
A. Yörük Ali Efe
B. Ali Saip Bey
C. Sütçü İmam
D. Şahin Bey
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzu işgal eden devletlerden birisi değildir?
A. İtalyanlar
B. Ermeniler
C. Almanlar
D. Fransızlar
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi kültür öğelerimizden değildir?
A. Oyunlarımız
B. Halk oyunları
C. El sanatları
D. Cadılar bayramı
Soru 6- Buse’ye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz?
A. Adım Buse, yaşım 9’dur.
B. Annemin adı Ayşe, baba adım Mustafa’dır.
C. İstanbul’da doğdum.
D. Okulda bir çocuk kulübüne üyeyim.
Soru 7- Aşağıdaki kadın kahramanlarımızdan hangisi “İstiklal Yolu”nda şehit düşmüştür?
A. Gördesli Makbule
B. Rahmiye Hanım
C. Şerife Bacı
D. Kara Fatma
Soru 8- İtilaf devletleri hangi anlaşmadan sonra yurdumuzu işgale başladılar?
A. Ankara Antlaşması
B. Gümrü Anlaşması
C. Lozan Antlaşması
D. Mondros Antlaşması
Soru 9- İşgal devletleriyle mücadele eden, gönüllü halktan oluşan düzensiz birliklere ne denir?
A. Düzenli ordu
B. Askeri birlik
C. Kuvâ-yi Milliye
D. Asker Cemiyeti
Soru 10-4. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı
Soy ağacına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Metin ile Ece kuzendir.
B. Gülcan, Kerem’in teyzesidir.
C. Emel ile Sıla kuzendir.
D. Alp, Nil’in amcasıdır.
Soru 11- 10. sorudaki Soy ağacına göre aşağıda verilen ikililerden hangileri kardeştir?
A. Ece - Gülcan
B. Emel - Nil
C. Metin - Alp
D. Kerem - Sıla
Soru 12- Mustafa Kemal hangi savaştan sonra “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmıştır?
A. Çanakkale Savaşı
B. Trablusgarp Savaşı
C. 1.İnönü Savaşı
D. Sakarya Savaşı
Soru 13- Mustafa Kemal Hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı ve “Mareşal” rütbesini almıştır?
A. Sakarya Savaşı
B. 1.İnönü Savaşı
C. 2.İnönü Savaşı
D. Başkomutanlık Meydan Savaşı
Soru 14- Ankara Hükümeti’nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı hangisidir?
A. Ankara Antlaşması
B. Lozan Antlaşması
C. Gümrü Antlaşması
D. Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 15- Ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türk Hava Kurumu
B. Türk Tarih Kurumu
C. Devlet Malzeme Ofisi
D. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Soru 16- “Yurtta barış, dünyada barış.” sözü Atatürk’ün hangi özelliğini göstermektedir?
A. liderliğini
B. çok yönlülüğünü
C. barışseverliğini
D. ileri görüşlülüğünü
Soru 17- Aşağıda milli kültürle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Düğünler ve bayramlar milli kültürümüzün bir parçası değildir.
B. Milli kültür öğeleri nesilden nesile aktarılmaz.
C. Gelenek ve göreneklerimiz milli kültür öğelerimizi yansıtmaz.
D. Halk oyunları maddi ve manevi olarak zengin kültür öğeleri içerir.
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi duygusal özellikler arasında gösterilemez?
A. endişeli olmak
B. dokunmak
C. korkmak
D. Sinirlenmek
Soru 19-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun olan sözcüğü yerleştiriniz.
*Şerife bacı, *Sütçü İmam, *Nüfus cüzdanı, *Yunanlılara, *doğal, *kuzeye, *hava olayları, *Milli kültürü, *Kazım Karabekir, *güneyi
1 • Yağmur, kar, dolu, sis gibi olaylara ………………………………………………… denir.
2 • Bayramlarımız, düğünlerimiz, geleneklerimiz ………………………………… yansıtan ögelerdir.
3 • Dağ, deniz, ova, vadi birer ......................................... unsurdur.
4 • Ağaçların ve taşların yosun tutmuş tarafları ………………………………… bakar.
5 • …………………………………………… Nüfus Müdürlüğünden alınır.
6 • Batı cephesinde ............................................’a karşı savaşılmıştır.
7 • Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde sağ kolumuz ………………… gösterir.
8 • Doğu Cephesi Komutan……………………………………… dir.
9 • ………………………………… , İnebolu’dan Kastamonu’ya Kağnı ile cephane taşımıştır.
10 • ………………………………………… , Maraşlı Milli Mücadele kahramanıdır.

1-hava olayları, 2-Milli kültürü, 3-doğal, 4-kuzeye, 5-Nüfus cüzdanı, 6-Yunanlılara, 7-güneyi, 8-Kazım Karabekir, 9-Şerife bacı, 10-Sütçü İmam
Soru 20- Aşağıdaki tümceleri DOĞRU-YANLIŞ şeklinde cevaplayınız.
1.İnsanların; boyları, ten ve saç renkleri, yaşadıkları yerler, konuştukları diller, hoşlandıkları şeyler, hoşlanmadıkları şeyler, gelenekleri, inanışları ve yaşam tarzları birbirinden farklıdır.
2.Yemek çeşitleri, halk oyunları, el sanatları, türkülerimiz kültürümüzün bir parçasıdır.
3.Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Türk kadınının payı büyüktür.
4.Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul’a giderek 23 Nisan 1923’te TBMM’ni açmıştır.
5.Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa uzatırsak önümüz güneyi gösterir.
6.Pusula ibresinin koyu ucu her zaman doğuyu gösterir.
7.Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört ana yön vardır.
8.Toplumların üzerinde yaşadıkları topraklar, o toplumun şiirine, öyküsüne ve türküsüne konu olabilir.
9.Binalar, yollar, barajlar, travertenler, peribacaları, göller beşerî unsurlardandır.
10.Deprem sırasında merdiven ve asansör kullanmamalıyız.

1-D, 2-D, 3-D, 4-Y, 5-Y, 6-Y, 7-D, 8-D, 9-Y, 10-D
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.