4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Test Sorularını Çöz

Anasayfa 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Dersi 4.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Sosyal Bilgiler 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerin hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?
A. Seçimlerde oy kullanmak
B. Yasalara ve kanunlara uymak
C. Vergi vermek
D. Kişisel temizliğimize özen göstermek
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- “Merve, kendisinin araştırmaya, yeni icatlara, elektronik aletlere ilgisinin olduğunu fark etmiştir.”
Buna göre Merve okulundaki hangi sosyal kulübü seçmelidir?
A. Fotoğrafçılık kulübü
B. Gazetecilik kulübü
C. İzcilik kulübü
D. Bilim Fen ve Teknoloji kulübü
Soru 3- “İhtiyaçlarımız, temel ihtiyaçlar ve sosyal ihtiyaçlar olarak ayrılır.”
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçtır?
A. dinlenmek
B. uyumak
C. giyinmek
D. eğlenmek
Soru 4- “ Bazı özel günler dünyadaki bütün ülkeler tarafından kutlanır.”
Aşağıda verilenlerden hangisi buna örnek olabilir?
A. Kurban Bayramı
B. Anneler Günü
C. Noel Günü
D. Cadılar Bayramı
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde kutlanan geleneksel bahar bayramıdır?
A. Kurtuluş Bayramı
B. Nevruz Bayramı
C. Ramazan Bayramı
D. Paskalya Bayramı
Soru 6- Atatürk'ün doğduğu Selanik şehri bugün hangi ülke sınırları içerisindedir?
A. Bulgaristan
B. Yunanistan
C. Gürcistan
D. Türkmenistan
Soru 7- Hangisi su israfını önlemek için yapılabileceklerden biri değildir?
A. Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak
B. Sifonu ihtiyaç olduğunda çekmek
C. Bozuk muslukları tamir etmek
D. Kirli çamaşırlarımızı biriktirip yıkamak
Soru 8- Çiftçinin emek vererek tarlalarda domates yetiştirme işine ne denir?
A. Dağıtım
B. Üretim
C. Tüketim
D. Bütçe
Soru 9- İletişim araçlarının geçmişten günümüze sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A. İnternet – televizyon – faks – telefon
B. Radyo – televizyon – faks – internet
C. Cep telefonu – telgraf – radyo – telefon
D. Televizyon – gramofon – cep telefonu – radyo
Soru 10- Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A. Yollar ve köprüler
B. Göller ve ırmaklar
C. Dağlar ve tepeler
D. Ormanlar ve bitkiler
Soru 11- Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?
A. Cetvel
B. Bisküvi
C. El feneri
D. Düdük
Soru 12-4. Sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılı
Krokiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Çiçek Apartmanı, lokantanın batısındadır.
B. Okul, çiçekçinin kuzeyindedir.
C. Hastane, lokantanın güneydoğusundadır.
D. Bakkal, caddenin kuzeyindedir.
Soru 13- Ürün elde edilmeyen fakat insanlara hizmet üreten meslekler vardır. Aşağıdakilerden hangileri hizmet üreten mesleklerdendir?
1) Garson
2) Pilot
3) Çiftçi
4) Öğretmen
5) Madenci
A. 1 – 2 – 3
B. 1 – 2 – 4
C. 1 – 3 – 4
D. 2 – 3 – 4
Soru 14- "Büyük millet Meclisi ulusal egemenliğe dayanan bir kurumdur" diyen Ferhat, bu görüşüne kanıt olarak Meclisin hangi özelliğini gösterebilir?
A. Adında Türkiye kelimesinin geçmesini
B. Üyelerinin millet tarafından seçilmesini
C. Kurtuluş Savaşı sırasında açılmasını
D. TBMM’nin Ankara'da bulunmasını
Soru 15- Ülkemiz hangi kıtalarda yer almaktadır?
A. Amerika – Avrupa
B. Afrika – Asya
C. Avustralya – Antarktika
D. Asya – Avrupa
Soru 16- Aşağıdaki verilen ülkelerden hangisi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden birisi değildir?
A. Özbekistan
B. Azerbaycan
C. Bulgaristan
D. Kazakistan
Soru 17-Ülkelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Azerbaycan Hazar Denizi’nin batısındadır.
B. Gürcistan, Karadeniz’e kıyısı olan bir ülkedir.
C. Kırgızistan’ın bütün toprakları Asya kıtasındadır.
D. Yunanistan, bir ada ülkesidir.
Soru 18-“Bu ülkenin en meşhur yemeği dana eti ve soğanla yapılan gulaştır.”
Yukarıdaki sözü söyleyen biri aşağıdaki ülkelerden hangisini anlatmaktadır?
A. Bulgaristan
B. Kazakistan
C. Macaristan
D. Yunanistan
Soru 19- Aşağıdaki soruları DOĞRU-YANLIŞ olarak cevaplayınız.
( ) 1. İnsanların yemekleri ve beslenme şekilleri ülkelere göre farklılıklar gösterebilir.
( ) 2. Türkmenistan, Türkiye’nin komşularından biridir.
( ) 3. Finlandiya, Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir.
( ) 4. Hazar petrolleri, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Akdeniz’e taşınmaktadır.
( ) 5. Kimono, Hintlilere özgü geleneksel bir giysidir.
( ) 6. Kapıkule, Kafkasya’ya açılan gümrük kapılarımızdan biridir.
( ) 7. TİKA’nın amacı Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmektir.
( ) 8. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapıları kapalı durumdadır.
( ) 9. Nahcivan Azerbaycan’a bağlı bir özerk cumhuriyettir.
( ) 10. Türkiye ile Gürcistan vatandaşlarının sınırdan karşılıklı geçişlerinde kimlik belgesi yeterli olmaktadır.
1-D, 2-Y, 3-D, 4-D, 5-Y, 6-Y, 7-Y, 8-D, 9-D, 10-D
Soru 20- Aşağıda verilen cümleleri alttaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.
suşi, Macar, Japonya, go, ruska, Suriye, kilt, gümrük, origami, İran, sağlık, bütçe
1. Ülkemiz doğuda ............................. ile komşudur.
2. Ugroiskola ...................................... çocuklarının oynadığı oyunlardan biridir.
3. Başkenti Tokyo olan ................................ Asya kıtasının doğusunda yer alır.
4. Japon yemeklerinden ................................... şerit hâlinde kesilmiş balıkların kurutulmuş yosuna sarılmasıyla hazırlanır.
5. Finlandiya’da gökyüzünün geceleri de güneşli olduğu döneme ....................... denir.
6. Geleneksel Japon oyunlarından olan ......................... kareli bir tahta üzerinde oynanır.
7. Türkiye’nin ............................ sınırı, en uzun kara sınırıdır.
8. Ülkeler dış ticaretlerini sınırlarındaki ............................... kapıları üzerinden gerçekleştirir.
9. Röntgen ve MR cihazı ..................... alanında kullanılır.
10. Bir aileye ait gelir ve giderleri gösteren listeye …………………….…denir.

1.İran, 2.Macar, 3.Japonya, 4.suşi, 5.ruska, 6.go, 7.Suriye, 8.gümrük, 9.sağlık, 10.bütçe
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.