4.Sınıf Trafik Güvenliği 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Anasayfa 4.Sınıf Trafik Güvenliği 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Trafik Güvenliği Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 4.Sınıf Trafik Güvenliği 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Trafikte en önemli şey nedir?
A. İnsan hayatı
B. Bakımlı yollar
C. Yaya geçitleri
D. Taşıtları korumak
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Enes’in yaptığı hangi davranış yanlıştır?
A. Araç tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor.
B. Yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor.
C. Karşıdan karşıya geçerken sadece sağa bakıyor.
D. Karşıya geçişlerde yaya geçitlerini kullanıyor.
Soru 3- Trafikte yürüyerek hareket eden insanlara ne ad verilir?
A. Yolcu
B. Yaya
C. Sürücü
D. Taşıt
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi bir kara taşıtıdır?
A. Gemi
B. Uçak
C. Vapur
D. Kamyon
Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olur?
A. Dikkatli olmak.
B. Hızlı araç kullanmak.
C. Emniyet kemeri takmak.
D. Trafik kurallarına uymak.
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir?
A. Doktorlar
B. Öğretmenler
C. Hizmetliler
D. Trafik polisleri
Soru 7- Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir?
A. Üst veya alt geçitlerden geçmek.
B. Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek.
C. Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek.
D. Arabaların önünden ve arkasından hızla geçmek.
Soru 8- Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol aşağıdakilerden hangisidir?
A. Alt geçit
B. Üst geçit
C. Boğaz köprüsü
D. Yaya kaldırımı
Soru 9- Araçlar veya yayalar hangi ışık yanınca durmalıdırlar?
A. Beyaz
B. Sarı
C. Yeşil
D. Kırmızı
Soru 10- Trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur hangisidir?
A. Yolların bozuk olması
B. Olumsuz iklim koşulları
C. Araçların bakımsız olması
D. İnsanların kurallara uymaması
Soru 11- Kaldırımın bulunmadığı karayollarında yol kenarında kalan; hayvanların, yayaların ve mecburi hallerde de taşıtların kullanabileceği alana ne ad verilir?
A. Durak
B. Banket
C. Üst geçit
D. Işıklı trafik işaret cihazı
Soru 12-4. sınıf trafik güvenliği 1. dönem 1. yazılı hastane
Yukarıdaki levhanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Eczane
B. Durak
C. Hastane
D. Polis karakolu
Soru 13-4. sınıf trafik güvenliği 1. dönem 1. yazılı hastane
Yukarıdaki levhanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yaya geçidi
B. Okul geçidi
C. Mecburi yaya yolu
D. Yaya giremez
Soru 14-4. sınıf trafik güvenliği 1. dönem 1. yazılı kontrolsuz demiryolu geçidi
Yukarıdaki levhanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Işıklı trafik cihazı
B. Mecburi bisiklet yolu
C. Mecburi yaya yolu
D. Kontrolsüz demiryolu geçidi
Soru 15- Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlere ne ad verilir?
A. Trafik kuralları
B. Trafik işaretleri
C. Güvenli oyun alanları
D. Güvenli geçiş yerleri
Soru 16- Yaya kaldırımında yürürken aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
A. Gideceğim yöne göre sağdan yürürüm.
B. Arkadaşımla şakalaşarak yürürüm.
C. Arkadaşlarımla kol kola yürürüm.
D. Koşarak yürürüm.
Soru 17 Trafik işaret ve levhalarıyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Yol ve trafik hakkında bilgi verir.
B. Sadece şehir içerisinde bulunur.
C. Sürücü ve yayaları uyarır.
D. Trafiği düzenler.
Soru 18- Yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir?
A. Yayalar geçebilir.
B. Yayalar hazırlanır.
C. Yayalar bekler.
D. Yayalar hızlı geçer.
Soru 19- Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır?
A. Sağ banketten yürümelidir.
B. Kol kola girerek yürümelidir.
C. Tek sıra halinde yürümelidir.
D. Büyükler önde, küçükler arkada yürümelidir.
Soru 20- Ahmet'in yaptığı davranışlardan hangisi trafik kurallarına uymamaktadır?
A. Yeşil ışıkta karşıya geçmek.
B. Yoldan geçerken sağa ve sola bakmak.
C. Alt ve üst geçitleri kullanmak.
D. Zaman kaybetmemek adına en kısa mesafeyi kullanmak.
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.