4. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 4.Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 4. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Türkçe Dersi 4. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- I-Mimar, II-Mikrofon, III-Mineral, IV-Mikrop, V-Minder
sözcükleri aşağıdakilerden hangisinde sözlük sıralamasına göre doğru sıralanmıştır?
A. I-III-IV-V-II
B. II-IV-III-I-V
C. IV-I-III-V-II
D. II-IV-I-V-III
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A. Can-kur-ta-ran
B. Baş-ku-man-dan
C. Ay-ak-ka-bı
D. İ-mam-ba-yıl-dı
Soru 3- “Zor” sözcüğünün zıt anlamlısı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A. Bu benim için zahmetli bir işti.
B. Umarım evi kolay bulursun.
C. Sıcak havalar herkesi çok mutlu ediyor.
D. Yaptığı hataları er geç anlayacak.
Soru 4- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ”derin” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A. Derin kuyudan kovayla su çektik.
B. Etrafta derin bir sessizlik vardı.
C. Sütü derin bir kaba boşalttı.
D. Bu kadar derin bir havuzda yüzemem.
Soru 5- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A. Tiyatroya mı gitmek istiyormuş.
B. Tiyatro biletini nereden alabilirim.
C. Kimler tiyatroya gidecek.
D. Kimin tiyatroya gideceğini bilmiyorum.
Soru 6- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır?
A. Okul
B. Onur
C. Ordu
D. Olay
Soru 7- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sesteş (eş sesli) değildir?
A. Al
B. Yol
C. Kır
D. Çam
Soru 8- "Çalışkan" sözcüğü ile "tembel" sözcüğü arasında anlamca bir ilişki vardır. Buna benzer bir İlişki, aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisi arasında vardır?
A. Kuru - yaş
B. Rahat – yavaş
C. Şirin - tatlı
D. Işık – ısı
Soru 9- "Küçük" sözcüğünün zıt anlamlısı, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?
A. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin.
B. Bahçeler donansın, güller süslensin,
C. Ata'nın geçtiği yollar süslensin.
D. Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Soru 10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi bulunmaktadır?
A. Ali okula neden geç kaldığını söylemedi.
B. Annem bana çok kızdı.
C. Elma en çok sevdiğim meyvedir.
D. Ayşe geç uyandığı için servisi kaçırdı.
Soru 11- "Yürütmek" sözcüğü, hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Annem, kardeşimi elinden tutup yürüttü.
B. Babam, bizim evin işlerini yürütür.
C. Arkadaşlarımı, saatlerce suda yürüttüm.
D. Hep birlikte, tören alanına doğru yürüdük
Soru 12- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur?
A. Kapı
B. İleri
C. Sert
D. İhtiyar
Soru 13- "Öğretmenimin, ne kadar düşünceli olduğunu bilemezsiniz." cümlesindeki, "düşünceli" sözcüğünün yerine, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse, cümlenin anlamı bozulmaz?
A. Anlayışlı
B. Bilgili
C. Terbiyeli
D. Sevimli
Soru 14-"tarım - tatlı - tanık - taşkın" sözcüklerini alfabetik sıraya göre dizdiğimizde sıralama nasıl olur?
A. taşkın - tarım - tatlı - tanık
B. tanık - tarım - tatlı - taşkın
C. tatlı - tarım - tanık - taşkın
D. tanık - tarım - taşkın - tatlı
Soru 15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur?
A. Dayım ve ben çok iyi anlaşıyoruz.
B. Yozgat’tamı oturuyorsunuz?
C. Karabaş’ı ve kedimi çok seviyorum.
D. Türkiye güzel bir ülkedir.
Soru 16-"Ağılda kuzu ( ) koyun ( ) keçi ve oğlaklar vardı ( )"
cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A. (.) (,) (.)
B. (,) (:) (!)
C. (;) (:) (?)
D. (,) (,) (.)
Soru 17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A. Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl okulları geç açacak.
B. Kurtuluş Savaşı Atatürk'ün önderliğinde kazanıldı.
C. Atatürk 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini kapadı.
D. Ablam bana Atatürk şiirleri adlı bir kitap aldı.
Soru 18- ”Ayy( ) Elimi kestim( ) Doktor çağıralım mı( )
Yukarıdaki cümlelerde parantez içlerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri konmalıdır?
A. ( . ) ( ? ) ( . )
B. ( ! ) ( ? ) ( . )
C. ( ! ) ( . ) ( ? )
D. ( . ) ( ! ) (? )
Soru 19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
A. Ahmet çantasını annesine verdi.
B. Erzurum soğuk bir şehirdir.
C. Güzel hikâyeler yazdığı için ödül aldı.
D. Ahmet ile Mehmet uçurtma uçuruyor.
Soru 20-
I. Benzer
II. Yetişen ağaca
III. Susuz
IV. Çocuk
V. Kitapsız büyüyen
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olurdu?
A. V - III - IV - II - I
B. II - III - V- IV - I
C. V - IV - III - II - I
D. III - II - I - V - IV
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.