4. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 4.Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 4. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 18 sorudan oluşan Türkçe Dersi 4.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini çözün.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki sözcükleriden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır?
A. yurt
B. yorgan
C. yemin
D. yüzük
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- "Vermek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “çevirmek, döndürmek” anlamında kullanılmıştır?
A. Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim.
B. Çok tanınmış bir sanatçı, burada akşam konser verecek.
C. Dal budak saldı, yemiş vermeye başladı.
D. Dar sokaktan çıkınca arabanın burnunu rıhtıma verdi.
Soru 3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır?
A. Tarladan çıkan ürünü göz kararı paylaştılar.
B. Hırsız, yükte hafif pahada ağır ne varsa almış.
C. Gafil avlanıp çok iyi not aldım.
D. Korkunç kazadan burnu kanamadan kurtuldu.
Soru 4- İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya gelebilirler.
Paragraftaki açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.
B. Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
C. Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış.
D. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
Soru 5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nasıl” sorusunun cevabı vardır?
A. Bu işi akşama bitirmesi gerekiyordu.
B. Babasına gülümseyerek sordu.
C. Yorgun olduğundan işine gitmedi.
D. Bundan sonra buraya gelmesin.
Soru 6- Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çare kitaplara sarılmaktır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kitapların bir özelliği değildir?
A. İnsanlara yol göstermeleri
B. Farklı yaşamları konu edinmeleri
C. Hoşça vakit geçirmeyi sağlamaları
D. Kuşaktan kuşağa aktarılmaları
Soru 7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A. Babam işten henüz gelmedi.
B. Çeşmede elimizi de yüzümüzü de yıkayalım.
C. Kardeşimi düne göre biraz daha iyi gördüm.
D. Söylediklerine bir anlam veremedim.
Soru 8- (1) Diyelim ki yolda yıllardır karşılaşmadığınız bir arkadaşınıza rastladınız.
(2) Hemen “Aman, ne güzel bir tesadüf böyle!” dersiniz.
(3) Oysa bunun gerçekleşmesi sizin onu fark etmenizle bağlantılıdır.
(4) Bu da demek oluyor ki hayatımızı tesadüfleri fark ederek ya da etmeyerek gerçekleştirdiğimiz eylemlerle ilerletiyoruz.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi bu metnin ana fikridir?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 9-
1. İçeri girer girmez sözlüklere bakmak istediğini söyledi.
2. Ücretini ödedikten sonra sözlüğün sayfalarını çevire çevire dükkândan çıktı.
3. Sonra gözlerini kalın ciltlerin üzerinde gezdirdi.
4. Dükkâna bir müşteri geldi.
5. “Bunu alıyorum.” diyerek seçtiği sözlüğü bana doğru getirdi.
Numaralandırılmış olaylar oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?
A. 1 - 3 - 4 - 5 - 2
B. 4 - 1 - 3 - 5 - 2
C. 4 - 3 - 1 - 2 - 5
D. 1 - 4 - 3 - 2 - 5
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?
A. Kısaca, bütün bunların iç dünyamızı etkilediğini söyleyebiliriz.
B. Bu dönemde çocuklarla yakından ilgilenilmesi gerekir.
C. Küçük yaşlardan itibaren insanın iç dünyasında fırtınalar kopar.
D. Ayrıca sosyal çevrenin de insanın iç dünyasını etkilediğini söyleyebiliriz.
Soru 11- Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde neden sonuç ilişkisi vardır?
①. Uzakta olduğu için arayamadı.
②. Sular kesildiği için yıkanamadı.
③. Oraya birkaç gün için gidecekmiş.
④. Çok çalıştığı için başarılı oluyor.
A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 2, 3, 4
D. 1, 3, 4
Soru 12- Trafik sorunu yaşam şartlarını zorlaştırır. İnsanların sinirlerinin bozulmasına, iletişim sorunlarına ve daha pek çok soruna yol açar. Trafik sorununu halletmedikçe diğer sorunların hiçbirini aşamazsınız. Bu nedenle tüm sorunları bir kenara bırakıp trafik sorununu çözmek gerekir.
Paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerin hangisidir?
A. Trafiğin Zorlukları
B. Trafik Sorunu
C. Büyük Şehir Yaşamı
D. Sorunlar Yumağı
Soru 13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır?
A. Bugün okulda yaşananlar onu çok üzmüştü.
B. Sevsende sevmesende katlanacaksın.
C. Evde iki tane kedi besliyordu.
D. Hesabını iyi yaparsa ev de alabilir.
Soru 14- Hey ( ) Ne yapıyorsun ( ) Sizde izin istemek yok mu ( ) Git, sonra görüşelim( )
Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır?
A. (!) (?) (?) (?)
B. (,) (.) (?) (?)
C. (!) (?) (?) (.)
D. (.) (?) (?) (?)
Soru 15- Aşağıdaki cümlelerden hangisini farklı bir sözcükle tamamlamak gerekir?
A. Gülü bu (.......) sevdiğini bilmiyordum.
B. Taşıyabileceğin (.......) eşya almalısın.
C. Senin (.......) vefalı birini tanımadım.
D. Aldığın (.......) hepimizi çok sevindirdi.
Soru 16- “İleri” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamıyla kullanılmıştır?
A. Çağdaş olmak, ileri görüşlü olmak demektir.
B. Şu masayı biraz daha ileri çekelim.
C. Kazanmak için topu daha ileri atmalısın.
D. İleri gidersek sahneyi daha rahat görebiliriz.
Soru 17- Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A. konuk-misafir
B. yurt-vatan
C. güzel-çirkin
D. tutsak-esir
4-sinif-Turkce-2-donem-1-yazili
Soru 18- “Damlaya damlaya göl olur.” atasözü ile anlatılmak istenen nedir?
A. Tasarrufun önemi
B. Su damlalarının küçük olduğu
C. Göllerin önemi
D. Musluklardan su damladığı
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.