4. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 4.Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 4. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Türkçe Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A. Ahmet, Ayşe’ den daha uzundur.
B. Benim odam seninkinden daha büyük.
C. Babam gibi olmak istiyorum.
D. Ona geleceğimi söyledim.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- “ Şimdiki aklım olsaydı, derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir?
A. Kızgınlık
B. Pişmanlık
C. Kıskançlık
D. Sevinç
Soru 3- “Sınıfta öğrencilerin kimisinin boyu uzun, kimisinin boyu kısadır."
Yukarıdaki cümledeki KIRMIZI sözcükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A. Eve gitmek ve gitmemek arasında karasız kaldı.
B. Yemeğin sıcaksoğuk mu olduğuna bakıyor.
C. Ben uzak diyorum, o ırak diyor.
D. Çok büyük, iri bir dev gördü.
Soru 4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme bir kelime kullanılmamıştır?
A. Taptaze elmalar ne güzel.
B. Sinekleri birer birer yakaladı.
C. Bembeyaz elbiseyi kirletti.
D. Düpedüz yalan söylüyorsun.
Soru 5- Aşağıdaki özel isimlerden hangisine gelen ek kesme işareti ile ayrılmaz?
A. Alinin
B. Sarıkızda
C. Mehmetler
D. İzmite
Soru 6- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A. Kar yağışı yüzünden sınav iptal edilmiş.
B. Cam, rüzgârdan dolayı kırılmış.
C. Kolay olan sınavdan düşük not almış.
D. Dondurma yediğinden dolayı boğazı şişmiş.
Soru 7- Hangi seçenekte ZIT anlamlı kelimeler yoktur.
A. Hafif - Ağır
B. Uzun - Kısa
C. Yukarı - Aşağı
D. Taze - Yeni
Soru 8- Hangi seçenekte EŞ anlamlı kelimeler yoktur.
A. Evren - Uzay
B. Harp - Savaş
C. Mükafat - Ödül
D. Geniş - Uzun
Soru 9- Bir gün aslan, at, koyun ve keçi bir araya gelip ortaklık kurmuşlar.
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Örnek bildirmektedir.
B. Koşul bildirmektedir.
C. Hayal ürünüdür.
D. Gerçeğe uygundur.
Soru 10- Arılar ve böcekler tarafından taşınan çiçek tozu tanecikleri yapışkandır. Oysa rüzgârla taşınan çiçek tozları kuru ve pürüzsüzdür.
Yukarıdaki paragrafta neler karşılaştırılıyor?
A. Arılar ile böcekler
B. Hayvanlar ve rüzgârla taşınan çiçek tozları
C. Arılar ve böceklerdeki çiçek tozlarının özellikleri
D. Çiçek tozu taneciklerinin yapışkan olmaları
Soru 11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A. Bu olay karşısında daha sakin olmalısın.
B. Çocuklar, büyüklere göre daha hareketlidir.
C. Hafta sonuna daha iki gün var.
D. Antrenör düne göre daha çok çalışmamızı istedi.
Soru 12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ahmet ile Selda arasında karşılaştırma yapılmaktadır?
A. Ahmet ve Selda çok iyi arkadaştırlar.
B. Ahmet, Selda’dan gitar çalmayı öğreniyor.
C. Ahmet ile Selda’nın yeni bir arkadaşları oldu.
D. Ahmet, Selda kadar iyi gitar çalamıyor.
Soru 13-
1. Bulutlar yorgan gibi sarmıştı yeryüzünü.
2. Deniz havası bize çok iyi geldi.
3. Bir güneş misali aydınlattı bizi.
4. Lafı ağzında geveleyip duruyordu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetme vardır?
A. 1 ve 2
B. 1 ve 3
C. 2 ve 4
D. 3 ve 4
Soru 14- Aşağıdakilerin hangisinde örneklendirme yapılmıştır?
A. Sağlıklı olmak için birçok kurala uymak gerekir. Spor yapmak bunlardan biridir.
B. Kendisini ilgilendirmeyen her şeye karışıyor, her işe burnunu sokuyor.
C. Bu bölgeyi çok iyi tanırım. Her yeri avucumun içi gibi biliyorum.
D. Duyduklarım karşısında çok şaşırdım. Şaşkınlıktan ağzım bir karış açık kaldı.
Soru 15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de” doğru yazılmıştır?
A. Okulda gürültü yapmadan oturduk.
B. Vazo daki güller iyice solmuş.
C. Durak da yarım saat otobüs bekledim.
D. Dükkân da her renk boncuk vardı.
Soru 16-
Elmas bile işlemezse
Göstermez cevherini.
İnsan da böyledir;
Ancak okursa gösterebilir
Gerçek değerini...
Yukarıdaki şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Okumanın önemi
B. Elmasın işlenmesi
C. İnsanın önemi
D. İnsanın elmasa benzetilmesi
Soru 17- Aşağıdaki cümleler olayların oluşuna göre sıralandığında hangisi son cümle olur?
A. Çevreyi incelemeye başladık.
B. Yürüye yürüye yorulmuştuk.
C. Kayalardan birinin üzerine çöktük.
D. Ağaçlar seyrekleşmiş, önümüze kayalıklar çıkmıştı.
Soru 18- “Sinem sarışın, mavi gözlü, uzun boylu ve zayıftır.” cümlesi aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır?
A. Sinem sarışın mı yoksa esmer mi?
B. Sinem’in dış görünüşü nasıldır?
C. Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu ve zayıf olan kimdir?
D. Sinem’in fiziksel özellikleri kime benzer?
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi bir metnin ana fikrini ifade eden cümle olabilir?
A. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar.
B. Kaybeden takım, kazanan takımı tebrik etti.
C. Kaybetmek de kazanmak gibi doğal bir durumdur.
D. Bu maçı kazanmaktan başka yolumuz yok.
Soru 20- Ana fikri “Akıl akıldan üstündür.” olan bir metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmış olamaz?
A. Her insanın farklı bilgi ve düşünme gücüne sahip olduğu
B. Bir karar verirken bu kararı kimseden etkilenmeden vermemiz gerektiği
C. Önemli işlerimizde güvenli ve geniş düşünce sahibi kişilere danışmamız gerektiği
D. Bizim akıl edemediğimizi bir başkasının düşünebileceği
Tebrikler testi bitirdin.

4. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

4. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.