5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı testi çöz
Aşağıda verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç hangisidir?

- Evrendeki gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıklarının değişmemesi
- Atmosferi oluşturan gazların belirli bir oranda olması
- Güneş’in her zaman doğudan doğup batıdan batması
- Gece ve gündüzün birbirini izlemesi
A. Evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığı
B. Güneş’in yaşamımız için önemli olduğu
C. Gezegenlerin birbirine çok uzak olduğu
D. Atmosferin kat kat yaratıldığı
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak”
şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. İhlas
B. Tevhid
C. Basar
D. Kudret
Soru 3-“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.” (Enbiya Suresi, 22. ayet.)
Yukarıda anlamı verilen ayetten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A. Evrende bir düzenin bulunduğu
B. Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığı
C. Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzenin bozulacağı
D. Evrenin bir tek yaratıcı tarafından yaratıldığı
Soru 4- “Yüce Allah (c.c.), insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır.”
Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?
A. İnsanın sıradan bir varlık olduğu
B. İnsanın hareketli bir varlık olduğu
C. Bütün varlıkların birbirine benzediği
D. İnsanın ayrıcalıklı bir varlık olduğu
Soru 5- Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?
A. Hadis
B. Suhuf
C. Ayet
D. Sure
Soru 6- “O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.” (En’am Suresi, 59. ayet.)
Yukarıdaki ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?
A. Semi
B. Kudret
C. İlim
D. Basar
Soru 7- “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’a (c.c.) yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. İbadet
B. Tevhid
C. Dua
D. Zekât
Soru 8- Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Dua anı, kişinin Allah’a (c.c.) yakın olduğu anlardan biridir.
B. Dualarımızı sadece sesli olarak yapmalıyız.
C. Dua, Allah (c.c.) ile kul arasında iletişimi sağlar.
D. Dua, dilek ve isteklerimizi samimi bir şekilde Allah’a (c.c.) sunmaktır.
Soru 9- Öğretmen sınıfa “Nasıl dua etmeliyiz?” sorusunu yöneltmiştir.
Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir?
Hümeyra: Allah’ın (c.c.) güzel isimleriyle dua etmeliyiz.
Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz.
Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz.
İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz.
A. Hümeyra
B. Erdem
C. Dilek
D. İbrahim
Soru 10- Aşağıda verilen cümlelerden çıkarılabilecek en doğru sonuç hangi seçenektedir?
- Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.
- Gece-gündüz sürekli ardı ardına gelir.
- Allah (c.c.) yarattığı her varlığa çeşitli görevler vermiştir.
- Bunlar görevlerini sürekli olarak ve aksatmadan yaparlar.
A. Son yıllarda güneş daha çok ısıtıyor.
B. Evrende her şey düzen içerisindedir.
C. Yaz mevsiminde geceler daha kısadır.
D. Kışları güneş daha az ısıtıyor.
Soru 11- “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ Suresi 22. ayet.)
Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir?
A. Evrenin kendiliğinden var olmadığı
B. Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığı
C. Allah’ın (c.c.) dualarımızı işittiği
D. Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiği
Soru 12- Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Dua Allah’tan (c.c.) istekte bulunmaktır.
B. Sevinçleri ve üzüntüleri Allah (c.c.) ile paylaşmaktır.
C. Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretmektir.
D. Dua sadece namazlardan sonra edilir.
Soru 13- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Evrendeki varlıklar tesadüfen oluşmuştur.
B. Allah (c.c.) her şeyin yaratıcısıdır.
C. Allah (c.c.) yaptığımız her şeyi bilir.
D. Allah’ın (c.c.) her şeye gücü yeter.
Soru 14- Aşağıdaki cümleleri DOĞRU-YANLIŞ olarak cevaplayın.
1. Her şeyi yaratan Allah (c.c.), canlıları da yaşatandır.
2. Allah (c.c.) her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır.
3. İhlâs suresinde Hz. İbrahim’den (a.s.) bahsedilir.
4. Besmelenin anlamı; Rahman ve Rahîm olan Allah’ın (c.c.) adıyladır.
5. Dua yalnızca Allah’a (c.c.) edilir.
A. 1.D - 2.D - 3.Y - 4.D - 5.D
B. 1.Y - 2.D - 3.Y - 4.Y - 5.D
C. 1.D - 2.Y - 3.Y - 4.D - 5.Y
D. 1.Y - 2.D - 3.Y - 4.Y - 5.D
Soru 15- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.
(ihlâs, semi, basar, düzen, tevhid, irtibat, kıssa)
1. ……………… Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi anlamına gelir.
2. Evrendeki her şey belirli bir …………… içinde yaratılmıştır.
3. ………………… peygamberlerin hayatlarının Kur’an-ı Kerim’de anlatılmasıdır.
4. ………………… samimi olmak dine içtenlikle bağlanmaktır.
5. Dua etmek Allah (c.c.) ile ………………… kurmaktır.

1.semi, 2.düzen, 3.kıssa, 4.ihlas, 5.irtibat
Soru 16-
1.Basar
2.Tekvîn
3.İlim
4.Kudret
5.Semi
a.Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi.
b.Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi
c.Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi.
d.Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratması
e.Allah’ın gücünün her şeye yetmesi
A. (1) e, (2) d, (3) b, (4) c, (5) a
B. (1) c, (2) d, (3) a, (4) e, (5) b
C. (1) d, (2) c, (3) a, (4) b, (5) e
D. (1) a, (2) d, (3) c, (4) e, (5) b
Soru 17 - Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.
İhlas - samed - Rahîm - Esmâ-i Hüsnâ
1. Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına………………….denir.
2. Allah’ın (c.c.) ……………….. ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir.
3. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan …………………. Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir.
4. Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere ………………………....……… denir.
A. 1-samed, 2-Râhim, 3-İhlas, 4-Esmâ-i Hüsnâ
B. 1-İhlas, 2-Râhim, 3-samed, 4-Esmâ-i Hüsnâ
C. 1-Râhim, 2-samed, 3-İhlas, 4-Esmâ-i Hüsnâ
D. 1-Râhim, 2-İhlas, 3-samed, 4-Esmâ-i Hüsnâ
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz?
A. Hacca gitmek
B. Fitre vermek
C. Teravih namazı kılmak
D. Minarelerin arasına mahya asmak
Soru 19- Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A. Oruç, nimetlerin kıymetini öğretir.
B. Oruç sadece Ramazan ayında tutulur.
C. Oruç tutulurken gün boyunca yenmez içilmez.
D. Oruç imsaktan akşam namazı vaktine kadar tutulur.
Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Kadir gecesiyle ilgili olarak söylenemez?
A. Kur’an-ı Kerim Kadir gecesi indirilmiştir.
B. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kadir gecesi doğmuştur.
C. Müslümanlar Kadir gecesine çok önem verirler.
D. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla