5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket kuralı değildir?
A. Yapılan bir iyiliğe teşekkür etmek
B. Misafire karşı güler yüzlü davranmak
C. Kalabalık içinde gizlice konuşmak
D. Hasta ziyaretini kısa tutmak
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-
I- Küçük olanın büyük olana selam vermesi
II- Bisiklet üzerinde gidenin yürüyene selam vermesi
III- Sayı bakımından çok olan topluluğun az olana selam vermesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri selamlaşma adabına uygundur?
A. I-II
B. I-III
C. II-III
D. I-II-III
Soru 3- Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir: “Hz. Peygamber’in herhangi bir konuyu anlatırken (tane tane konuşması sebebiyle) sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi.” (Buhârî, Menâkıb, 23.)
Hz. Aişe (r.a.) verdiği bu bilgide neyi vurgulamaktadır?
A. Hz. Muhammed (s.a.v.) güvenilirdi.
B. Hz. Muhammed (s.a.v.) açık ve net konuşurdu.
C. Hz. Muhammed (s.a.v.) merhametliydi.
D. Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara değer verirdi.
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir?
A. Yemeğe besmele çekerek başlamak
B. Yemeği ölçülü yemek
C. Yemekten önce elleri yıkamak
D. Gösterişli sofralar hazırlamak
Soru 5-
I- Hz. Muhammed’e (s.a.v.) esenlik dilemek
II- Kelime-i Şehadet
III- Hz. İbrahim’e (a.s.) esenlik dilemek
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Tahiyyat Duasında yer almaktadır?
A. I-II
B. II-III
C. I-III
D. I-II-III
Soru 6- Aşağıdaki Doğru Yanlış soruları hangi seçenekte doğru yapılmıştır?
1. ( ) Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olur.
2. ( ) Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti azaltır.
3. ( ) Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir.
4. ( ) Ağzımızda yemek varken konuşmamak gerekir.
5. ( ) Tahiyyat Duası namazlarda otururken okunan bir duadır.
A) D , D , Y , D , Y
B) Y , D , D , Y , D
C) D , D , D , D , Y
D) D , Y , D , D , D
Soru 7- İnsan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara …………………………………… denir.
Boşluğa hangisi yazılmalıdir?
A. şirk koşmak
B. sofra adabı
C. adap kuralları
D. yasa
Soru 8- Hem dinî hem de insani bir görev olarak …………………………………… özen göstermeliyiz.
Boşluğa hangisi yazılmalıdir?
A. selamlaşmaya
B. besmeleye
C. Tahiyyat Duası
D. lakap takmaya
Soru 9- “Bir kişinin odası, dolabı, çekmecesi, çantası, cüzdanı, telefonu veya özel eşyalarına izinsiz olarak bakmak ve onları kullanmak, o kişinin özel alanına girmek demektir. Bu da doğru değildir.”
Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kibir
B. Mahremiyet
C. Nezaket
D. Müsamaha
Soru 10-
I. Doğruluğu kesin olmayan bilgileri paylaşmak
II. Kişilerin izni olmadan telefon numaralarını ve resimlerini paylaşmak
III. Toplu alanlarda telefonu sessize almak
IV. Kullandığımız kelimelerde kısaltma yapmak
Sosyal iletişim araçlarını kullanırken yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak yanlış bir davranıştır?
A. I-II
B. II-III-IV
C. I-II-III
D. I-II-IV
Soru 11-
Ayşe : Eve girerken selam vermek
Buse : Selam verene selam ile karşılık vermek
Hasan : Verilen selamı almamak
Duygu : Bir yerden ayrılırken de selam vermek
Yukarıdaki tabloya göre selamlaşma ile ilgili olarak hangi öğrencinin söylediği ifade doğru değildir?
A. Hasan
B. Buse
C. Duygu
D. Ayşe
Soru 12- “…Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman Suresi, 18. ayet.)
Yukarıda verilen ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır?
A. Müsamahakâr olmak
B. Kibirli olmak
C. Alçak gönüllü olmak
D. Dürüst olmak
Soru 13- Ettahiyyâtü …………… vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ………… eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ………… ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ …………. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ………. ve rasûlüh.
Yukarıda Tahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?
A. lillahi - aleynâ - aleyke - abdühû - ilâhe
B. lillahi - aleyke - aleynâ - ilâhe - abdühû
C. abdühû - ilâhe - lillahi - aleynâ - aleyke
D. aleynâ - ilâhe - abdühû - lillahi - aleyke
Soru 14- “Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes benim Peygamberliğimi inkâr ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti… ”
Yukarıda verilen bilgide, Peygamber Efendimizin bahsettiği kişi kimdir?
A. Hz. Rukiye (r.a.)
B. Hz. Hatice (r.a.)
C. Hz. Zeynep (r.a.)
D. Hz. Fatıma (r.a.)
Soru 15- Hangi surenin adı, “bolluk, bereket ve neslin devam etmesi ve cennette bulunan bir ırmak” gibi anlamlara gelmektedir?
A. Kevser
B. İhlas
C. Fatiha
D. Felak
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin kızlarından birisi değildir?
A. Rukiye (r.a.)
B. Zeynep (r.a.)
C. Ümmü Gülsüm (r.a.)
D. Ayşe (r.a.)
Soru 17- “İnnâ a’taynâke’l ……………………………… Fesalli ……………………………… venhar. İnne ……………………………… hüvel ebter.” Yukarıda verilen Kevser Suresi’ni tamamlamak için, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?
A. kevser - lirabbike - şânieke
B. lirabbike - kevser - şânieke
C. şânieke - lirabbike - kevser
D. kevser - şânieke - lirabbike
Soru 18- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir sahabiye “…Allah’tan korkun, çocuklarınız hususunda adaletli olun” (Müslim, Hibe, 13.) buyurması, onun çocuklara nasıl davranılmasını istediğini gösterir?
A. Çocuklarla şakalaşılmasını
B. Çocuklara hediyeler alınmasını
C. Çocuklara eşit davranılmasını
D. Çocukların sevilmesini
Soru 19- Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice’nin (r.a.) evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Soru 20- Hz. Muhammed’i (s.a.v.) dedesinin vefatından sonra koruyup gözeten, evini paylaşan ve aynı zamanda Hz. Peygamberin akrabası olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sütannesi Halime
B. Amcası Hz. Hamza
C. Dedesi Vehb
D. Amcası Ebu Talip
Tebrikler testi bitirdin.

5. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

5. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.