5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra burada yaptırdığı “Peygamber Mescidi” anlamına gelen mescit aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mescid-i Haram
B. Mescid-i Nebî
C. Kubâ Mescidi
D. Mescid-i Aksâ
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Çevremize baktığımızda dinin izlerini ilk gördüğümüz eserler mimari yapılardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür yapılara örnek gösterilemez?
A. Villa
B. Medrese
C. Kümbet
D. Cami
Soru 3- Cuma ve bayram namazlarında cemaati bilgilendirmek için yapılan dinî içerikli konuşmaya ne ad verilir?
A. Mihrap
B. Hatip
C. Minber
D. Hutbe
Soru 4- Aşağıda özellikleri sıralanan kitap aşağıdakilerden hangisidir?
● Yusuf Has Hacib tarafından şiir tarzında yazılmıştır.
● Dinin izlerini gördüğümüz ilk eserlerden biridir.
● Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir.
● Kitapta verilen bilgilere göre, devleti yönetenlerin görevi halkı adaletle yöneterek onların mutlu olmalarını sağlamaktır.
A. Kutadgu Bilig
B. Divân-ı Hikmet
C. Mesnevi
D. Divânu Lügâti’t-Türk
Soru 5- Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Kâbe kıble olmadan önce Müslümanlar buraya yönelerek namaz kılıyorlardı. Yahudiler ve Hristiyanlar için de kutsal kabul edilir.
Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mescid-i Haram
B. Mescid-i Aksâ
C. Mescid-i Nebî
D. Kubâ Mescidi
Soru 6- Aşağıdaki dini terimleri açıklamalarla eşleştiriniz.
1.   Vaaz a.   Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı.
2.   Edebiyat b.   Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu geleneğe verilen isim.
3.   Tasavvuf musikisi c.   Cami içinde imamın namaz kıldırmak için durduğu ve kıble yönünü gösteren hafifçe oyuk olan kısım.
4.   Örf d.   Cami ve mescitlerde genellikle namaz öncesi yapılan dinî içerikli konuşma.
5.   Mihrap e.   Allah’a (c.c.) kulluğu hatırlatmak için ortaya çıkmış olan müzik türü.
A. (1) e, (2) d, (3) b, (4) a, (5) c
B. (1) d, (2) a, (3) e, (4) b, (5) c
C. (1) a, (2) e, (3) d, (4) c, (5) b
D. (1) b, (2) e, (3) c, (4) a, (5) d
Soru 7- Aşağıdaki cümleleri DOĞRU-YANLIŞ olarak cevaplayınız.
● Cami içinde imamın cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıktığı birkaç basamaktan oluşan yere mihrap adı verilir.
● Cami içinde vaaz vermek için yapılan hafifçe yüksek yere vaaz kürsüsü denir.
● Örf ve âdet, toplum içinde eskiden beri uyulan kurallara verilen isimdir.
● “Divan-ı Hikmet” adlı eser Mevlana tarafından yazılmıştır.
● Geçmişte içinde eğitim ve öğretim yapılan mekânlara medrese denir.
A)- Y, D, D, Y, D
B)- D, Y, D, Y, D
C)- D, Y, D, Y, D
D)- D, D, Y, Y, D
Soru 8-Selimiye Camii 5. sınıf din 2.dönem 2.yazılı Ömer babasıyla Cuma namazına gitmiştir. Caminin içinde yer olmadığı için caminin bahçesinde namazını kılmıştır.
Hutbeyi dinlerken caminin kısımlarını inceleyen Ömer’in, caminin hangi bölümünü görmesi mümkün değildir?
A. Minare
B. Kubbe
C. Minber
D. Şadırvan
Soru 9- Osmanlılar döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan bazı camiler günümüzde hâlâ hizmet vermekte ve mimari yapısıyla insanları hayran bırakmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı camilerden biridir?
A. Alaaddin Cami
B. Selimiye Cami
C. Sultanahmet Cami
D. Ortaköy Cami
Soru 10- İslam dininde temizliğe ve sadakaya verilen önem dolayısıyla ortaya çıkan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Köprü, medrese
B. Cami, imarethane
C. Çeşme, şadırvan
D. Türbe, şifahane
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden biridir?
A. Bayram ziyaretleri yapmak
B. Yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumak
C. Aşure pişirip herkese dağıtmak
D. Cemaatle namaz için büyük camiler yapmak
Soru 12- “Namaz, sevap, günah, ahiret, tesbih...” gibi kelimeler, İslam Dininin etkisiyle ....................yerleşmiş dinî kelimelerdir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?
A. Mimarimize
B. Dilimize
C. Edebiyatımıza
D. Geleneklerimize
Soru 13- Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Kendisine kuşlarla ve karıncalarla konuşma yeteneği verilmiştir.
B. Rüzgârın emrine verildiği peygamberdir.
C. Başına gelen hastalığa sabretmesiyle tanınan peygamberdir.
D. Atlar ona sevdirilmiş ve o da bizzat atlarla ilgilenmiştir.
Soru 14- Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliğinin konu edildiği ……….. ler gelir. Allah’a (c.c.) yalvarıp yakarma ve dua etmeyi içeren ………… lar da edebiyatımızda dinin izlerini göstermektedir. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserler ise …………. olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmez?
A. Tevhid
B. Münacaat
C. Naat
D. Ezan
Soru 15- Edebiyatımızda dinin izlerini taşıyan en önemli eserler ve yazarlarından örnekler verilmiştir.
Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Mevlana Celaleddin Rumi - Mesnevi
B. Yunus Emre - Divan
C. Süleyman Çelebi - Mevlid
D. Yunus Emre - Mesnevi
Soru 16- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.
minber, şadırvan, mihrap, kubbe, vaaz kürsüsü, şerefe, minare
1. Cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine…………………………..denir.
2. Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yere ………………………………denir.
3. Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yere ……………………………….denir.
4. Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere ………………………………………denir.
5. Müezzinin ezan okuduğu, sala verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıya ……………………………..denir.
6. Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıya ……………………denir.
7. Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme .......................... denir.

1. şadırvan, 2. minber, 3. mihrap’ 4. vaaz kürsüsü 5. minare 6. kubbe 7. şerefe
Soru 17 Hangi surenin adı, “bolluk, bereket ve neslin devam etmesi ve cennette bulunan bir ırmak” gibi anlamlara gelmektedir?
A. Kevser
B. İhlas
C. Fatiha
D. Felak
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin kızlarından birisi değildir?
A. Rukiye (r.a.)
B. Zeynep (r.a.)
C. Ümmü Gülsüm (r.a.)
D. Ayşe (r.a.)
Soru 19- Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Hatice’nin (r.a.) evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Soru 20- Hz. Muhammed’in (s.a.v) soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?
A. Fatıma
B. Ümmü Gülsüm
C. Rukiye
D. Zeynep
Tebrikler testi bitirdin.

5. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

5. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.