5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi, Ay’ın kendi etrafında ve Dünya çevresinde dönüş sürelerinin eşit olmasıyla açıklanır?
A. Ay’ın Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması.
B. Dünya’dan bakan bir kişinin Ay’ı küre şeklinde görmesi.
C. Dünya’dan bakan bir kişinin Ay’ın daima aynı yüzeyini görmesi.
D. Ay’ın evrelerinin oluşması.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Güneşli bir günde, değişik zamanlarda gökyüzüne baktığımızda Güneş’i farklı yerlerde görürüz. Sabah kalktığımızda doğuda gördüğümüz Güneş, gün ilerledikçe tepeye doğru geliyormuş gibi görünür. Akşam saatlerinde ise batıya doğru ilerliyormuş gibi görünerek gözden kaybolur.
Güneş’in değişik zamanlarda, gökyüzünde farklı yerlerde görünmesinin sebebi nedir?
A. Güneş’in kendi etrafında dönmesidir.
B. Güneş’in Dünya etrafında dönmesidir.
C. Dünya’nın Güneş etrafında dönmesidir.
D. Dünya’nın kendi etrafında dönmesidir.
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in katmanlarından değildir?
5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
A. Işık küre
B. Taç küre
C. Renk küre
D. Hava küre
Soru 4- Yeni aydan başlayarak her gece Ay’ın resmini yapan çocuk, bu resimleri sıralıyor.
Buna göre resimlerdeki Ay’ın evreleri hangi sırayı takip etmelidir?
A) Yeni ay - dolunay - ilk dördün - son dördün
B) Yeni ay - son dördün - ilk dördün - dolunay
C) Yeni ay - ilk dördün - dolunay - son dördün
D) Yeni ay - dolunay - son dördün - ilk dördün
Soru 5- Ay’ın tam karanlık görüldüğü evreden sonra Ay, hangi evrede görülür?
A. İlk dördün
B. Yeni ay
C. Son dördün
D. Dolunay
Soru 6- Güneş ile ilgili aşağıdaki şemada numaralı oklarla gösterilen kutulardaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 7-5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Ay’ın evrelerinin verildiği yukarıdaki şekillerde eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A. 1 ve 2
B. 2 ve 3
C. 2 ve 4
D. 2, 3 ve 4
Soru 8- Aşağıdaki cümleleri DOĞRU-YANLIŞ olarak cevaplayınız.
1. Ay’ın sürekli değişik yüzünü görürüz.
2. Dolunay evresinde Ay’ın Dünya’ya bakan yüzü tamamen görünür.
3. Ay, Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolanır.
4. Dünya, Güneş’ten daha büyüktür.
5. Yeni ay evresinde Ay görünmez.
A. 1.Y - 2.D - 3.D - 4.Y - 5.D
B. 1.D - 2.D - 3.Y - 4.D - 5.Y
C. 1.Y - 2.Y - 3.D - 4.Y - 5.Y
D. 1.D - 2.Y - 3.D - 4.D - 5.D
Soru 9-5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Yukarıda Ay’ın Dünya çevresinde hareket ettiği sırada bulunduğu konum gösterilmiştir.
Bu konumdayken Ay’ın Dünya’dan görünüşü aşağıdakilerden hangisidir?
5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı 5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı 5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Soru 10 - Aşağıdaki cümleleri DOĞRU-YANLIŞ olarak cevaplayınız.
1- Ay’ın iki ana evresi arasında geçen süre iki haftadır.
2- Yeni ay evresinde Ay Dünya’dan görülmez.
3- Ay’ın dört tane ana, dört tane ara evresi vardır.
4- Son dördün evresinde Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün sol tarafı aydınlanır.
A. 1.Y - 2.D - 3.D - 4.D
B. 1.Y - 2.D - 3.Y - 4.D
C. 1.Y - 2.Y - 3.D - 4.D
D. 1.Y - 2.D - 3.D - 4.Y
Soru 11 - Güneş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Evrendeki en büyük yıldız Güneş’tir.
B. Güneş, kendi etrafında dönme hareketi yapar.
C. Güneş, Dünya etrafında dolanma hareketi yapar.
D. Güneş, Ay ile aynı büyüklüktedir.
Soru 12 - Güneş’in özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Dünya’ya Ay’dan daha yakındır.
II. Üzerine düşen ışığı yansıtır.
III. Kendi etrafında döner.
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
Soru 13 - Ay’ın yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Kraterleri su ile doludur.
B. Yüzeyi devamlı olarak çok sıcaktır.
C. Küre şeklindedir.
D. Güneş’ten 109 kat daha büyüktür.
Soru 14 - Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş’in katmanlarından biri değildir?
A. Renk küre
B. Isı küre
C. Çekirdek
D. Işık küre
Soru 15- Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yazınız.
Ay'ın evreleri, krater, Ay, tersi, fazladır, Güneş
1. Güneş’in kendi etrafında dönüşü, saat yönünün ............................. yöndedir.
2. Güneş’in büyüklüğü Dünya’nın büyüklüğünden çok daha ............................. .
3. Dünya ile birlikte Ay da ............................. etrafında dolanır.
4. Ay yüzeyine çarpan gök taşları ............................. adı verilen çukurları oluşturmuştur.
5. Ay’ın, Dünya’dan gözlemlenen farklı görünümleri ............................. olarak adlandırılır.
A. tersi, fazladır, Güneş, krater, Ay'ın evreleri
B. fazladır, Ay'ın evreleri, Ay, tersi, Güneş
C. fazladır, tersi, Güneş, krater, Ay'ın evreleri
D. krater, Ay'ın evreleri, tersi, fazladır, Güneş
Soru 16- Bilim insanları bitkileri sınıflandırırken aşağıdaki yapılardan hangisini dikkate almıştır.
A. Gövde
B. Çiçek
C. Kök
D. Yaprak
Soru 17- Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfta yer alır?
A. Güvercin
B. Şahin
C. Yarasa
D. Serçe
Soru 18- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri mikroskobik canlıların özelliklerindendir?
I. Sadece zararlı çeşitleri vardır.
II. Her ortamda bulunabilirler.
III. Sütten, yoğurt elde edilmesinde rol oynarlar.
A. Yalnız II
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 19- Canlılar dört gruba ayrılarak sınıflandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?
A. Bitkiler
B. Mantarlar
C. Hayvanlar
D. Ağaçlar
Soru 20- Güneş'in bir basket topu, Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?
A. futbol topu
B. nohut tanesi
C. elma
D. çeyrek pirinç tanesi
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla