5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkidir?
A. Arpa
B. Buğday
C. Fındık
D. Kara yosunu
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2 - Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bir bitkidir?
A. Lale
B. Ciğer otu
C. Atkuyruğu
D. Eğrelti otu
Soru 3 - Aşağıdaki canlılardan hangisi iki yaşamlıdır?
A. İnek
B. Yarasa
C. Yılan
D. Kurbağa
Soru 4 - Aşağıdakilerden hangisi besinini hazır alır?
A. Papatya
B. Peynir küfü
C. Eğrelti otu
D. Kara yosunu
Soru 5 - Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sınıflandırmada farklı grupta yer alır?
A. Koyun
B. Ayı
C. Timsah
D. Sincap
Soru 6-Aşağıdakilerden hangisi sürüngen bir hayvan değildir?
A. Fok
B. Yılan
C. Timsah
D. Kertenkele
Soru 7 - Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri maya mantarlarının faaliyetleri sonucu oluşur?
I. Hamurun mayalanması
II. Peynirin küflenmesi
III. Ekmeğin küflenmesi
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 8 - Şapkalı mantarlar için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A. Ilık ve nemli yerlerde yaşar.
B. Zehirli veya zehirsiz olabilir.
C. Kök, gövde ve çiçek gibi kısımları vardır.
D. Şapkalarının altında ince bölmeler vardır.
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi omurgasız canlıdır?
A. Hamsi
B. Midye
C. Baykuş
D. Kurbağa
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi omurgalı canlı değildir?
A. Arı
B. Sazan
C. Balina
D. Güvercin
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri hava direncinden en az etkilenecek şekilde yapılır?
I. Uçak
II. Paraşüt
III. Otomobil
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. II ve III
Soru 12 - Bir kişi, tekerlekli valizini evine taşımak istiyor. En büyük kuvveti hangi yolda uygulaması gerekir?
I. Çakıllı yol
II. Asfalt yol
III. Beton yol
IV. Buzlu yol
A. I
B. II
C. III
D. IV
Soru 13 - Aşağıdaki bilgilerden hangisi kuvvetin özellikleri arasında yer almaz?
A. Dinamometre ile ölçülür.
B. Kuvvetin belli bir büyüklüğü vardır.
C. Birimi metredir.
D. Duran cisimleri harekete geçirebilir.
Soru 14- Feyyaz, özdeş küpleri I, II ve III numaralı yüzeylerde hareket ettirmek istiyor.
I. Cam zemin
II. Tahta zemin
III. Toprak zemin
Buna göre küplere etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır?
A. I II III
B. I III II
C. II III I
D. III II I
Soru 15- Betül elindeki misketi aşağıdaki kaplara aynı anda bırakmıştır. II. kaptaki bilyenin dibe daha yavaş düştüğünü görmüştür.
5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Sizce Betül bu deneyi niçin yapmıştır?
A. Suyun hacmini ölçmek için
B. Misketin ağırlığını ölçmek için
C. Su direncinin varlığını anlatmak için
D. Misketin hacmini ölçmek için
Soru 16 - Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır?
A. Halı
B. Fayans
C. Taşlı yol
D. Islak fayans
Soru 17 - Aşağıdaki özdeş cisimler üç farklı yüzeyde, farklı kuvvetler uygulanarak çekilmektedir.
5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
Buna göre yüzeylerin sürtünme kuvvetleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
A. I II III
B. I III II
C. II I III
D. III II I
Soru 18 - Kuvvetle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A. Cisimleri durdurabilir.
B. Cisimleri hızlandırabilir.
C. Cisimleri harekete geçirebilir.
D. Cisimlerde şekil değişikligi yapamaz.
Soru 19 - Aşağıda verilen canlıların ortak özelliği nedir?5. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı
A. Suda yaşama
B. Omurgalı hayvan olma
C. Yumurta ile çoğalma
D. Kendi besinlerini üretme
Soru 20- Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde
· Doğurarak çoğalma
· Yavrusunu sütle besleme
· Omurgalı olma
özelliklerinin tümü görülür?
A. Kuşlar
B. Balıklar
C. Memeliler
D. Sürüngenler
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla