5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri 5.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- “Birbiriyle temas eden maddelerden .......................................... olanı ısı alır.”
Yukarıdaki cümlede yer alan noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A. Sıcak
B. Sıvı
C. Katı
D. Soğuk
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- “Termometreler, sıvıların ......................................... özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.”
Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A. Genleşme
B. Erime
C. Donma
D. Kaynama
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliğidir?
A. Hacim
B. Kütle
C. Biçim
D. Kaynama sıcaklığı
Soru 4- Saf bir maddenin erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A. Kaynama sıcaklığına
B. Donma sıcaklığına
C. Buharlaşma sıcaklığına
D. Yoğuşma sıcaklığına
Soru 5- Islak çamaşırlar kışın da kurur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması
B. Çamaşırlarda az miktarda su bulunması
C. Kışın havada fazla nem olması
D. Kışın rüzgârın az olması
Soru 6- Erime ile donma arasındaki ilişkinin benzeri, buharlaşma ile aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A. Kaynama
B. Erime
C. Yoğuşma
D. Donma
Soru 7- Ağzı açık kapta kaynamakta olan bir sıvının aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmez?
A. Isı
B. Sıcaklık
C. Kütle
D. Hacim
Soru 8- “Isı alan maddenin boyutlarındaki artış genleşme olarak adlandırılır.” Buna göre alüminyumdan yapılmış bir kürede aşağıda ok ile gösterilen sıcaklık değişimlerinin hangisinde genleşme beklenmez?
A. 25º C 85º C
B. 15º C 60º C
C. 40º C 90º C
D. 20º C 15º C
Soru 9- Özlem Hanım sıcak çaydanlığı mutfak tezgâhına bırakarak bir süre bekletti. Daha sonra çaydanlığı aldığında tezgâhın ısındığını gördü. Bu olayın nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A. Isı alışverişi
B. Hâl değişimi
C. Genleşme
D. Sıcaklık alışverişi
Soru 10-
5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı
Şekildeki kapların içinde farklı sıcaklıkta sıvılar bulunmaktadır.
A termometresinde sıcaklığın yükseldiğini B termometresinde sıcaklığın azaldığını gözlemleyen öğrenci aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşır?
A. 1. kaptaki sıvı ısı vermiştir, 2. kaptaki sıvı ısı almıştır.
B. A termometresinin bulunduğu kaptaki sıvı ısı vermiştir.
C. B termometresinin bulunduğu kaptaki sıvı ısı almıştır.
D. 1. kaptaki sıvı ısı almıştır, 2. kaptaki sıvı ısı vermiştir.
Soru 11- Gece, düz bir yolda sokak lambasına doğru yaklaşan bir kişinin gölgesinin uzunluğu için ne söylenebilir?
A. Küçülür.
B. Büyür.
C. Değişmez.
D. Önce büyür, sonra küçülür.
Soru 12-
I. Işık saydam olmayan bir cisim üzerine düşerse arkasında gölge oluşur.
II. Saydam olmayan bir cismin oluşan gölgeleri cisme benzer.
III. Cisim, ışık kaynağından uzaklaştığında gölge küçülür.
Gölgeler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. I, II ve III
Soru 13- Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösterir?
A. Şimşek oluşumu
B. Güneş tutulması
C. Isıtılan cismin sıcaklığının artması
D. Camdan ışığın geçmesi
Soru 14-
5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Test Çöz
Yukarıdaki şemada verilen cümleleri giriş bölümünden başlayıp okuyunuz. Cümle doğru ise “D” yanlış ise “Y” yolu takip edilerek hangi çıkışa ulaşılır?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 15-
I. Isı ve sıcaklık enerji türüdür.
II. Isı, kalorimetre kabıyla hesaplanır.
III. Sıcaklığın birimi joule ya da kaloridir.
IV. Isının birimi °C ile gösterilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A. II ve IV
B. I ve III
C. I, III ve IV
D. I, II, III ve IV
Soru 16-
I. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.
II. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur.
III. Buharlaşma sıvının her tarafında olur.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız II
B. I ve II
C. II, III
D. I, II, III
Soru 17- Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir?
A. Her sıcaklıkta olur.
B. Sıvının her yerinde olur.
C. Belli bir sıcaklıkta olur.
D. Sıcaklık sabit kalır.
Soru 18- Isı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Isı, bir enerjidir.
B. Isı birimi olarak kalori ya da joule kullanılır.
C. Isı alan bir maddenin sıcaklığı değişmez.
D. Isı alan bir maddenin hacmi artabilir.
Soru 19-
5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Test Çöz
Yukarıda verilen kavanozun kapağını açamayan İbrahim;
I. Kavanoz camını ısıtır, kapağı soğutursa kapağı açar.
II. Kavanoz camını soğutur, kapağı ısıtırsa kapağı açar.
III. Sadece kavanozun kapağını ısıtırsa kapağı açar.
Bu durumlardan hangisinde veya hangilerinde kavanozun kapağı açılabilir?
A. Yalnız III
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 20-
5. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Yazılı Test Çöz
Yukarıda ışık ışının bir yüzeye çarptıktan sonra izlediği yol verilmiştir. Buna göre;
I. 1 ve 4 numaralı açılar birbirine eşittir.
II. 1 ve 2 numaralı açıların toplamı 90 derecedir.
III. 2 ve 3 numaralı açılar birbirine eşittir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla