5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 5.Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

İngilizce 5. Sınıf 2. Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Complete the speech bubbles with "should" or "shouldn't".
We__________ eat fruit and vegetables.
You look tired. You ___________ have a rest.
I have the measles. I ____________ go to school.
Sue has a stomachache. She ___________ drink coke.
A. shouldn't, shouldn't, should, should
B. shouldn't, should, should, shouldn't
C. should, should, shouldn't, shouldn't
D. should, should, shouldn't, should,
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-Circle the odd one. (her satırda farklı olanı seç)
measles - cough - fever- medicine
tired - thermometer - blanket - tissue
checkers - hangman - flu - chess
arrive - pill - sleep - wash
A. cough - thermometer - hangman - wash
B. medicine - tired - flu - pill
C. cough - blanket - chess - sleep
D. cough - tired - hangman -arrive
Soru 3-5. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı test çöz
A. toothache
B. dentist
C. sneeze
D. headache
Soru 4-5. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı test çöz
A. sneeze
B. headache
C. earache
D. dentist
Soru 5- is / matter / What / you / the / with /?
Yukarıdaki kelimelerden anlamlı cümle oluşturun.
A. Is the what matter with you?
B. What is the matter with you?
C. What is you the matter with?
D. With is the matter what you?
Soru 6- should / this / every / You / . / medicine / take / morning
Yukarıdaki kelimelerden anlamlı cümle oluşturun.
A. You should take medicine this morning.
B. You medicine should take this morning.
C. You should take morning this medicine.
D. Take medicine you should this morning.
Soru 7- You have ...................... You shouldn’t carry heavy things.
A. a headache
B. a backache
C. the flu
D. brush my teeth
Soru 8- Your sister has a stomachache. She can ..................... .
A. go to school
B. eat soup
C. play outside
D. sports equipment
Soru 9- Your friend has a cut on his finger. He needs ......................
A. a hot water bottle
B. an ice bag
C. a plaster
D. medicine
Soru 10- Your friend is ill. What do you say?
A. Get well soon.
B. See you later.
C. You’re welcome.
D. food and drinks
Soru 11- Read the dialogue above again and write ‘True’ or ‘False’.
(…………) 1. Peter wants to do his homework.
(…………) 2. Peter likes comedies, but he dislikes animations.
(…………) 3. Moana is a funny girl.
(…………) 4. Dumb & Dumber is a comedy.
A. 1.True, 2.True, 3.False, 4.False
B. 1.False, 2.True, 3.True, 4.False
C. 1.True, 2.False, 3.False, 4.True
D. 1.False, 2.True, 3.False, 4.True
Tebrikler testi bitirdin.

5. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

5. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.