5.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Matematik 5.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1 - Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin her bir dersten 20 sorunun bulunduğu bir sınavının değerlendirilmesi yer almaktadır.
5.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı testi
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. En çok matematik dersinin sorularına yanlış cevap verilmiştir.
B. Doğru sayısının en fazla olduğu test İngilizce testidir.
C. Türkçe dersinin testinden 16 soruya doğru cevap verilmiştir.
D. Sosyal bilgiler dersinin sorularının tamamı doğru cevaplandırılmıştır.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- 5 yıl 2 ay kaç gündür? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)
A. 1280
B. 1560
C. 1860
D. 1920
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur?
A. Okul müdürünüzün yaşı kaçtır?
B. Okul binası kaç yılında yapılmıştır?
C. Okul servis ücreti kaç liradır?
D. Okulunuzda gelecek yıl yapılması planlanan faaliyetler nelerdir?
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? (PYBS - 2016)
A. Türkiye’nin başkenti neresidir?
B. Türkiye’nin başkentinin nüfusu kaçtır?
C. Türkiye’nin başkentinde kaç ilçe vardır?
D. Türkiye’nin başkentinde önümüzdeki yıl yetiştirilmesi planlanan tarım ürünleri nelerdir?
Soru 5- 100 kilometrede bir mola veren bir otobüs şoförü 5. molasına 375 m kala durmak zorunda kalmıştır. Buna göre aldığı yol kaç metredir? (PYBS - 2015)
A. 500 375
B. 499 625
C. 400 375
D. 125 000
Soru 6- Bir okulda her 40 dakikalık dersin sonunda 10 dakika teneffüs yapılmaktadır. Bu okulda ilk ders saat 7.50’de başladığına göre öğrenciler 6. dersten çıktığında saat kaçı gösterir?
A. 12.30
B. 12.40
C. 12.50
D. 13.00
Soru 7- Ali Bey, havalimanından saat 14.00’te kalkacak uçağa yetişecektir. Yolcuların uçağın kalkış saatinden 1 saat önce havalimanında olması gerekmektedir. Evi havalimanına 1 saat 45 dakikalık mesafede olan Ali Bey, en geç saat kaçta evden çıkmalıdır? (PYBS - 2015)
A. 10.30
B. 10.55
C. 11.15
D. 11.45
Soru 8- Kenar uzunluğu 15 cm olan bir kare ile aynı çevre uzunluğuna sahip olan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
Soru 9- Aşağıda verilen kare şeklindeki bahçe üçgen, yamuk ve dikdörtgen biçiminde üç bölüme ayrılmıştır.
5.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı testi
Bu bahçenin iç bölümleri iki sıra, çevresi üç sıra telle çevrilecektir. Bu iş için kaç metre tel kullanılır?
A. 2360
B. 1800
C. 2140
D. 2280
Soru 10 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. 37 m = 37 000 mm
II. 1 m = 10 cm = 100 mm
III. 180 m = 1800 cm
IV. 100 km = 100 000 m
A. I ve III
B. II ve III
C. II ve IV
D. III ve IV
Soru 11- - Metresi 25 TL olan bir kumaştan 180 cm alan bir kişi, satıcıya kaç TL öder?
A. 35
B. 38
C. 43
D. 45
Soru 12 - Aşağıdaki şekil üzerindeki verilere göre bu şeklin çevresi kaç cm’dir?
5.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı testi
A. 360
B. 400
C. 560
D. 580
Soru 13- Bir arsa, şekildeki gibi eş karesel bölgelere ayrılarak ortadaki karesel bölgenin tamamına havuz yapılıyor.
5.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı testi
Havuzun çevre uzunluğu 32 metre olduğuna göre, arsanın havuz yapılmadan önceki alanı kaç metrekaredir? PYBS - 2014
A. 900
B. 576
C. 256
D. 144
Soru 14- 29 Kasım 2017 ve 01 Ocak 2018 tarihleri arası kaç gündür? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)
A. 1 yıl 32 gün
B. 32 gün
C. 28 gün
D. 62 gün
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi açık hâli verilen kare prizmanın kapalı hâli olamaz?
5.sınıf matematik 2.dönem 2.yazılı testi
kavramaca     kavramaca
kavramaca     kavramaca
Soru 16- Bir duvar saati her bir saatte 65 saniye geri kalmaktadır. Bu saatin 1 haftada kaç dakika geri kalacağını bulunuz.
A. 160
B. 182
C. 26
D. 24
Soru 17- Ayrıtlarının uzunlukları 3 cm, 6 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasıyla aynı yüzey alanına sahip küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Soru 18 - Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri dikdörtgenler prizmasının özelliklerindendir?
I) 6 yüzü vardır.
II) Tüm ayrıtları bir noktada kesişir.
III) Tabanları kare, yanal yüzleri dikdörtgendir.
IV) 12 ayrıtı vardır.
A. Yalnız I
B. II ve IV
C. I, III, IV
D. I ve IV
Soru 19- Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan küpün, bir ayrıtının uzunluğu yarıya düşürülürse küpün yüzey alanında nasıl bir değişme olur?
A. İki katına çıkar.
B. Yarıya düşer.
C. Dört katına çıkar.
D. Dörtte birine düşer.
Soru 20- Taban ayrıtları 6 cm ve 8 cm olan iki dikdörtgen prizmanın yükseklikleri sırasıyla 10 cm ve 12 cm’dir. Prizmaların yüzey alanları arasındaki fark kaç santimetrekaredir?
A. 42
B. 56
C. 64
D. 78
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla