5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailesine karşı olan sorumluluklarından birisi değildir.
A. Odamızı toplamak
B. Ev kurallarına uymak
C. Derslere zamanında girip çıkmak
D. Anne/babamıza ev işlerinde gerektiğinde yardım etmek
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Murat okulda öğrenci iken voleybol takımında kaptandır. Bu duruma göre Murat’ın gruplarda üstlendiği roller için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A. Murat farklı gruplar içinde farklı roller alabilir.
B. İnsanlar içinde yer aldıkları gruba göre rolleri değişebilir.
C. Murat okulda öğrenci rolündeyken voleybol takımında kaptan rolündedir.
D. İnsanların içinde yer aldıkları gruplar değişse bile rolleri değişmez.
Soru 3- Kültür, bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan; gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürüne ait bir özellik değildir?
A. Dini bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek
B. Misafire çay kahve ikram etmek
C. Yılbaşı’nda kutlama yapmak
D. Kına gecesi düzenlemek
Soru 4- Ben, Üçpınar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Annem, babam, dedem ve kardeşimle beraber yaşıyorum.” Melike yukarıdaki bilgileri vermiştir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi Melike’nin üstlendiği rollerden biri değildir?
A. Abla
B. Torun
C. Öğrenci
D. Sınıf başkanlığı
Soru 5- Sosyal Bilgiler dersi, bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?
A. Kültürel değerlerin tanıtılmasını sağlamak
B. İnsan vücudunun çalışma sistemini öğretmek
C. Birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini kavratmak
D. Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanıtmak
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı olan sorumluluklarımızdan birisi değildir?
A. Oy kullanmak
B. Çevreyi temiz tutmak
C. Vergilerimizi düzenli ödemek
D. Ödevlerimizi zamanında yapmak
Soru 7- Hangisi Mezopotamya uygarlığı değildir?
A. Asurlar
B. Sümerler
C. Babiller
D. Hititler
Soru 8-Anadolu ve Mezopotamya geçmişte birçok uygarlık tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumunun sebeplerinden biri olamaz?
A. Sanayinin gelişmiş olması
B. Toprakların verimli olması
C. Su kaynaklarının fazla olması
D. İklim koşullarının elverişli olması
Soru 9- Tarihî buluntuların değerli olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. O dönemde yaşayanların yaşam biçimleri ve zamanı hakkında bilgi vermesi
B. Şimdiki zamanda aynı özellikte nesnelerin yapılamaması
C. Benzer nesnelerin yapılmasına kaynak oluşturması
D. Değerli madenlerden yapılmış olması
Soru 10- Aşağıdaki uygarlıklar kuruldukları yerlere göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır?
A. Asurlar
B. Urartular
C. Lidyalılar
D. Hititler
Soru 11 - Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?
A. Gazete okumak
B. Geziye gitmek
C. Voleybol oynamak
D. Yardım derneği kurmak
Soru 12 - Aşağıda verilenlerden hangisi çocuk hakları ihlaline örnektir?
A. Çocuğun sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması
B. Çocuğun 14 yaşına gelince çalışmak için eğitimini bırakması
C. Çocukların oyun oynaması için mahallede park yapılması
D. Çocuğun bakımı için devlet tarafından ihtiyacı olan ailelere yardım yapılması
Soru 13- Aşağıda verilen roller aşağıda verilen meslekler ile eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?
- Ameliyatlarda çok dikkatli ve titiz olmalıyım.
- Öğrencileri zamanında okullarına yetiştirmeliyim.
- Toplumda huzur ve güveni sağlamaya çalışmalıyım.
A. Polis
B. Şoför
C. Doktor
D. Öğretmen
Soru 14- “Kişinin davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesine …………………… denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. Hak
B. Grup
C. Birey
D. Sorumluluk
Soru 15- Olayların birden fazla nedeninin ve sonucunun olması ve insanların bu olaylardan farklı şekillerde etkilenmesine olayların çok boyutluluğu denir.
I. Trafik kazası
II. Grip salgını
III. Kar yağışı
IV. Elektriklerin kesilmesi
Buna göre yukarıda verilen durumlardan hangileri çok boyutlu bir olay olarak değerlendirilir?
A. I, II ve III
B. I, III ve IV
C. II, III ve IV
D. I, II, III ve IV
Soru 16- Merhaba benim adım Buğra. 5. sınıfta okuyorum. Ailemin ilk çocuğuyum. Bir kız ve bir de erkek kardeşim var. Okulumuzun voleybol takımında oynuyorum. Mahallemizde de komşu çocuklarıyla oynuyorum.
Bu bilgilerde Buğra’nın yer aldığı gruplardan hangisine değinilmemiştir?
A. Aile
B. Arkadaş
C. Okul takımı
D. Satranç Kulübü
Soru 17- Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, doğal güzelliği olan ve korunması gereken mekânlara ne ad verilir?
A. Doğal varlık
B. Tarihi Mekân
C. Tarihi Nesne
D. Kent Merkezleri
Soru 18 - Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir öge olamaz?
A. Dil
B. Fabrikalar
C. Gelenekler
D. Halk Oyunları
Soru 19- Verilen kelimelerle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
on sekiz, aile, Sosyal Bilgiler, sorumluluk, grup, sağlık
1. ……………...………… dersi ilgi, istek ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
2. Toplumun en temel birimi …………...……. dir.
3. Bireyler ortak bir amaç için bir araya gelerek …………………... oluştururlar.
4. ................................ bireyin kendi davranışlarını ve bunların sonuçlarını üstlenmesidir.
5. Her birey ................................ yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
6. Her çocuğun ................................ hizmetinden yararlanma hakkı vardır.

1. Sosyal Bilgiler 2. aile 3. grup 4. sorumluluk 5. on sekiz 6. sağlık
Soru 20- Aşağıdaki cümlelere DOĞRU-YANLIŞ diyerek cevaplayınız.
1. Birey toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından daha önde tutmayı Sosyal Bilgiler dersinde öğrenir.
2. Yaşadığımız bir olay sadece bizi değil, çevremizde bulunan diğer insanları da etkileyebilir.
3. Çocukların okula gitme ve oyun oynama hakkı kısıtlanabilir.
4. Haklarımızı kullanırken yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklar da vardır.
5. Kişisel zamanımızı planlarken en çok oyun oynamaya zaman ayırmalıyız.
6. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken planlı hareket etmeliyiz.
7. Çocuk hakları tüm çocuklar için gereklidir.
8. Olayların sadece bir nedeni ve bir sonucu vardır.
9. Bir bireyin birden fazla rolü olabilir.
10.Tarihte ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısır Devleti arasında yapılmıştır.

1-D, 2-D, 3-Y, 4-D, 5-Y, 6-D, 7-D, 8-Y, 9-D, 10-D
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla