5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Bu doğal afet büyük can ve mal kayıplarına sebep olur. İnsanları psikolojik olarak etkiler. Konutlar ve iş yerleri yıkılır.
Yukarıda toplum hayatına etkileri verilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çığ
B. Sel
C. Deprem
D. Heyelan
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2 - Aşağıda verilen özelliklerden hangileri bir yerin yoğun nüfuslu olmasında etkilidir?
I. Sanayinin gelişmiş olması
II. Arazinin dağlık olması
III. İklim şartlarının uygun olması
A. Yalnız III
B. I ve II
C. I ve III
D. I, II ve III
Soru 3 - Verilen unsurlar aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasına neden olmaktadır?
* Yamaç eğiminin fazla olması
* Toprağın yapısının gevşek olması
* Yağışın fazla olması
A. Çığ
B. Sel
C. Deprem
D. Heyelan
Soru 4- Aşağıda verilenlerden hangisi tarihî eser değildir?
A. Ulu Camii
B. Akdamar Kilisesi
C. Malabadi Köprüsü
D. Manavgat Şelalesi
Soru 5-Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekli değildir?
A. Göl
B. Vadi
C. Orman
D. Körfez
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin sonucu olarak gösterilemez?
A. Küresel ısınma
B. Suların kirlenmesi
C. Toprağın kirlenmesi
D. Depremin meydana gelmesi
Soru 7- “Mezopotamya” kelimesi aşağıda verilen hangi iki nehir arasına verilen isimdir?
A. Dicle – Zap
B. Fırat – Dicle
C. Seyhan – Ceyhan
D. Büyük menderes – Gediz
Soru 8- Türk mutfağı yemek çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yemek kültürüne ait bir yiyecek değildir?
A. Pizza
B. Cağ kebabı
C. Hamsili pilav
D. Kayseri mantısı
Soru 9 - Aşağıda özellikleri verilen uygarlık hangisidir?
● Mezopotamya uygarlığıdır.
● Tekerleği kullanmışlardır.
● Gılgamış Destanını yazmışlardır.
● Tarihte yazıyı kullanan ilk toplumdur.
A. Asurlar
B. Babiller
C. Sümerler
D. Hititler
Soru 10- Samsun’da yaşayan Temel önce Trabzon’a geçerek burada oturan dayılarını ziyaret eder. Ardından otobüsle önce Ankara’ya, oradan da Mersin’deki dedesinin yanına yaz tatilini geçirmek amacıyla gelir. Bu yolculuk esnasında Temel gördüğü önemli şeyleri ve bitki örtülerini defterine not eder. Buna göre Temel yolculuğu esnasında sırasıyla hangi bitki örtülerini görmüş olabilir?
A. Bozkır - Maki - Orman
B. Maki - Orman – Bozkır
C. Orman - Bozkır – Orman
D. Orman - Bozkır – Maki
Soru 11- Üç tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir?
A. Göl
B. Ada
C. Körfez
D. Yarımada
Soru 12 - Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A. Pamukkale Travertenleri
B. Aspendos Tiyatrosu
C. Peribacaları
D. Abant Gölü
Soru 13 - Aşağıda verilen yemek- yöre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Mantı – Kayseri
B. Tantuni – Mersin
C. Çiğ köfte - Trabzon
D. Dondurma – Kahramanmaraş
Soru 14 - İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini etkilemez?
A. Halkın giyim biçimini
B. Evlerin yapı malzemelerini
C. Yetiştirilen tarım ürünlerini
D. Çıkarılan yeraltı kaynaklarını
Soru 15- Alican, Ortaokul 5.sınıfa gitmektedir. Okuyup doktor olmayı çok isteyen Alican’ı babası okula gön-dermemektedir. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir.
Ortaokul 5.sınıfa giden Alican’ın aşağıdaki haklarından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir?
A. Seçme hakkı
B. Eğitim hakkı
C. Sağlık hakkı
D. Çalışma hakkı
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız arasında yer alır?
A. Cumhuriyet Bayramı
B. Ramazan Bayramı
C. Kurban Bayramı
D. Nevruz Bayramı
Soru 17-Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir?
I.Bolu tünelinin yapılması
II.Fırat nehri üzerinde Atatürk barajının yapılması
III.Doğu Karadeniz’de balıkçılığın yapılması
A. I-III
B. I-II
C. II-IV
D. III-IV
Soru 18 - Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de görülmez?
A. Muson iklimi
B. Karasal iklim
C. Akdeniz iklimi
D. Karadeniz iklimi
Soru 19- Heyelan, eğim ve yağışın fazla olduğu, killi toprakların görüldüğü yamaçlarda sıklıkla meydana gelir.
5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı
Haritada verilen illerden hangisinde heyelan yaşanma ihtimali daha yüksektir?
A. Diyarbakır
B. İstanbul
C. İzmir
D. Rize
Soru 20 - Aşağıdaki cümlelere DOĞRU-YANLIŞ diyerek cevaplayınız.
1. Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.
2. İyonlar tarihteki ilk ticaret yolu olan Kral Yolu'nun bir kısmını yapmışlardır.
3. Galata Kulesi ve Malabadi Köprüsü tarihî nesnelere örnektir.
4. Ülkemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için çeşitli kültürel özelliklere sahiptir.
5. Zeybek, Trakya yöresine ait bir halk oyunudur.
6. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken planlı hareket etmeliyiz.
7. İklim, insan faaliyetlerini her zaman olumsuz olarak etkiler.
8. Sanayi ve ticaretin geliştiği yerlerde, iş imkânları fazla olduğundan nüfus da fazladır.
9. Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmemesi orman yangınına sebep olabilir.
10.Erozyon, kara ve demir yollarını kapatıp ulaşımın aksamasına neden olur.

1-D, 2-Y, 3-Y, 4-D, 5-Y, 6-D, 7-Y, 8-D, 9-D, 10-Y
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla