5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Sosyal Bilgiler 5.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini çöz.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki doğru yanlış sorularını cevaplayınız.
1. Genel Ağ ve sosyal medyaya aktarılan bilgilerin denetim altına alınması oldukça kolaydır.
2. Genel Ağ’ın adres çubuğu kısmında http:// yazması sayfanın güvenli olduğu anlamına gelir.
3. Kredi kartı üzerinde yer alan bilgileri tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.
4. Ülkemizde yardım kampanyaları teknoloji kullanımı ile daha rahat şekilde yapılabilmektedir.
5. Yapılan araştırmaların kaynakçasında yalnızca süreli yayınlar yazılmalıdır.
6. Kırklareli, Nevşehir, Hakkâri, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop sanayinin geliştiği şehirlere örnektir.
7. Şehirlerde kültürel etkinlikler insanların sosyal hayatlarının bir parçası hâline gelmiştir.
8. Öz güveni yüksek olan kişiler yeni iş fikirleri geliştirebilir.
9. Bilinçli bir tüketici yalnızca alışveriş sırasında tüketici haklarına göre hareket eder.
10.Bir meslek edinen ve bu meslekte çalışan kişiler ülke ekonomisine katkıda bulunurlar.
CEVAPLAR: 1-Y , 2-Y , 3-D , 4-D , 5-Y , 6-Y , 7-D , 8-D , 9-Y , 10-D
Soru 2- Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
teknolojinin - turizm - üretim - meslek - hizmet - mucit - Genel Ağı - bilimsel etik - MHRS - tüketim - dağıtım - şüpheci
1. Ülkemizde yaşayan insanlar bilgiye ulaşmak için en çok …………………….…….. tercih etmektedir.
2. ………..………….….. faaliyeti sayesinde insanlar tarihî ve doğal güzellikleri tanır, eğlenir ve dinlenirler.
3. ……………………..… üzerinden randevu alarak sağlık kuruluşlarında muayene olabilirsiniz.
4. Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ………………………..….. adı verilir.
5. Buluş yapan kişiler ve bilim insanları hata yapmaktan korkmadığı gibi olaylara …………………… yaklaşır.
6. Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları, kaynakçaya yazarak ……….......…..…….. uygun davranırız.
7. ……….……..….. gelişmesi ile birlikte insanlar istedikleri yerden alışveriş yapabilme imkânına kavuşmuştur.
8. İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işe …….……….……….…… denir.
9. İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa …………………….………. faaliyeti yapar.
10. Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık gibi faaliyet alanları …………………......…… sektörü içinde yer alır.
CEVAPLAR: 1-Genel Ağı , 2-turizm , 3-MHRS , 4-mucit , 5-şüpheci , 6-bilimsel etik , 7-teknolojinin , 8-meslek , 9-tüketim , 10-hizmet
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi insanların buluş yapmasını sağlayan temel sebeplerden biri değildir?
A. İhtiyaç ve istekler
B. Merak duygusu
C. Karşılaştıkları problemleri çözme gayreti
D. Para kazanma isteği
Soru 4- Buluş yapan kişilerde ve bilim insanlarında bulunması gereken bazı özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
A. Eleştiriye kapalı olma
B. Sabırlı ve kararlı olma
C. Yeniliklere açık olma
D. Çalışkan olma
Soru 5- Yaptığımız çalışmalarda yararlandığımız kaynakları göstermek ve kaynakların asıllarını korumak önemlidir.
Bunu yapmaktaki asıl amacımız aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çalışmayı yapan kişiye para kazandırmak
B. Bilimsel etiğe uygun davranmak
C. Eser sahibinin bize kızmasını engellemek
D. Öğretmenimizin takdirini kazanmak
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi güvenli Genel Ağ kullanımı için dikkat etmemiz gerekenler arasında yer almaz?
A. Adres çubuğunda https:// ibaresinin olup olmadığına dikkat etmek
B. Genel Ağ tarayıcısının güncel olmasına özen göstermek
C. Bilgisayar virüslerine karşı lisanslı anti-virüs programı edinmek
D. e-posta hesabımıza gelen her gönderiyi açmak
Soru 7- Sosyal ağları kullanırken güvenliğimiz açısından başkalarıyla paylaşmamamız gereken kişisel bilgiler vardır.
I. Anne kızlık soyadımız
II. Doğum yerimiz
III. T.C. kimlik numaramız
IV. Ev adresimiz
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A. I ve II
B. I ve III
C. I, III ve IV
D. I, II, III ve IV
Soru 8- Aşağıda verilenlerden hangisi teknoloji kullanımının toplumsal ilişkiler üzerindeki olumlu etkisine örnektir?
A. İnsanların olaylar karşısında duyarsız kalması
B. İnsanların sadece kendini düşünmesi
C. İnsanlar arasındaki yardımlaşma duygusunun artırması
D. İnsanlar arasında sürekli gerginlik yaşanması
Soru 9- Sanal ortamdaki bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu aşağıdakilerden hangisini yaparak anlayabiliriz?
A. Bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayarak
B. Bilgisayarımıza lisanslı anti-virüs programları yükleyerek
C. Sosyal ağlar üzerinden bilgileri doğrulatarak
D. Bütün bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu kabul ederek
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi Genel Ağ üzerinden mesafeli alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken durumlardan biri değildir?
A. Güvenilir ve herkesin bildiği sitelerden alışveriş yapmak
B. Kredi kartının kaybolması durumunda bankaya bilgi vermek
C. Kredi kartı bilgilerimizi tanımadıklarımızla paylaşmak
D. Güvenli ödeme sistemlerini kullanmak
Soru 11- Verilenlerden hangileri bilimsel bir çalışma yaparken kullanılabilecek bilgi kaynaklarındandır?
I. Süreli yayınlar
II. Mektup
III. Ansiklopediler
IV. Kişisel görüşlerimiz
A. I ve III
B. I ve IV
C. II ve III
D. I, II ve IV
Soru 12- Sosyal Bilgiler dersinde öğretmen öğrencilerine, “Kimlik hırsızlığı konusunda uymamız gereken güvenlik kuralları nelerdir?” diye sormuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermesi gereken doğru cevaplardan biri olamaz?
A. Sanal ortamda bedava teklif edilen değerli ürünleri kazanmak için çaba göstermeliyiz.
B. Telefonla bizi arayan tanımadığımız kişilere kimlik bilgilerimizi söylememeliyiz.
C. Kolay tahmin edilemeyen şifreler kullanmalıyız.
D. Kredi kartımızı kaybettiğimizde hemen yetkilileri arayıp bilgi vermeliyiz.
Soru 13- Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcilerin özellikleri arasında yer almaz?
A. Hayal güçleri geniştir.
B. Öz güvenleri yetersizdir.
C. Gözlem yetenekleri gelişmiştir.
D. Yeniliklere açıktır.
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapması gereken bir davranış değildir?
A. Garanti belgesini onaylatır.
B. Alışverişten sonra fiş alır.
C. Ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eder.
D. Ambalajı yırtık olan ürünleri satın alır.
Soru 15- Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars yöresinde ekonomik faaliyet olarak büyükbaş mera hayvancılığı gelişme göstermiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan coğrafi özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yeryüzü şekillerinin sade ve düz olması
B. Yaz yağışlarının fazla olması
C. Sıcaklığın yaz aylarında çok yüksek olması
D. Toprağın verimli olması
Soru 16- Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının uygun ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerler sanayi tesisi kurmak için daha uygundur.
Buna göre aşağıda verilen illerimizden hangisinde sanayi faaliyetleri daha az gelişmiştir?
A. Gaziantep
B. İstanbul
C. Kayseri
D. Şırnak
Soru 17- Kâğıt, kereste ve mobilya fabrikalarının bulunduğu yer ve çevresinde sosyal hayat zaman içinde değişebilir. Bu durumun gerçekleşmesini sağlayan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hayvancılık
B. Madencilik
C. Ormancılık
D. Tarım
Soru 18- Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur?
A. Maden mühendisliği
B. Makine mühendisliği
C. Veterinerlik
D. Ziraat mühendisliği
Soru 19- 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. dönem 1. yazılı test çöz
Kullandığımız temel ürünler yukarıdaki aşamalardan geçmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasında karşılaştığımız durumlara örnektir?
A. Acıkan bir insanın beslenmesi
B. Buğdayın tarlaya ekilmesi
C. Doğal su kaynaklarının şişelere doldurulması
D. Bisküvi ve salçanın kamyonla markete taşınması
Soru 20- Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlayan ve alacağı ürünlerin kalitesine dikkat eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Bilinçli bir tüketicidir.
B. Alışveriş için plan yapmaz.
C. Ürünleri alırken seçici davranmaz.
D. Aile bütçesini aşacak şekilde alışveriş yapar.
Tebrikler testi bitirdin.

5. Sınıfın tüm derslerinin yazılı sınav sorularını indirmek için buraya tıklayınız.

5. Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için buraya tıklayınız.