5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- “Benim canım arkadaşım, gözümde tütüyorsun.” cümlesindeki kırmızı renkli ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mutlu olmak
B. Çok özlemek
C. Aşırı sevinmek
D. İçine doğmak
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki kırmızı renkli kelimelerden hangisi farklı anlamda kullanılmıştır?
A. Ayrılık yüreğimi yakmıştı.
B. Çoban üşüyünce ateş yaktı.
C. Annem yemeğin dibini yakmış.
D. Karagümrük’te evler yanıyor.
Soru 3- Aşağıdakilerden hangi cümlede küçümseme anlamı vardır?
A. Kardeşim küçük olduğu için bunu tek başına kaldıramaz.
B. Bakkaldan bir ekmek almayı bile beceremiyor.
C. Arkadaşına kötü davrandığı için kimse onunla oynamıyor.
D. Yüzmeyi bilmediği için denize girmekten korkuyor.
Soru 4- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?
A. Ayakkabı Patik
B. Beyaz Ak
C. Öğretmen Muallim
D. Güç Kuvvet
Soru 5- "Açık" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A. Bu saatte açık dükkân bulamazsınız.
B. Açık balkon kapısından kafasını uzattı.
C. Gemiler birkaç gün açıklarda bekledi.
D. Lafı gevelemez, her zaman açık konuşurdu.
Soru 6- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler beraber kullanılmamıştır?
A. Eski defterini atıp yeni defter aldı.
B. Uzun ince bir yolda yürüyorduk seninle.
C. İyi kötü bir ömür yaşadık şu dünyada.
D. Öğretmen ödül olarak cezasını kaldırdı.
Soru 7- “İnsanlar neden bu kadar çok konuşuyor? Neden konuşurken hiç düşünmüyoruz? Bazı durumlarda susmak, konuşmaktan daha değerli oluyor. Zaten atalarımız …………………… dememiş miydi?
Yukarıdaki boşluğa hangi atasözünü yazmak uygun olur?
A. Bir bilsen de bir bilene danış.
B. Söz gümüşse sukut altındır.
C. Lafla peynir gemisi yürümez.
D. Akıl akıldan üstündür.
Soru 8- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. “Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz.” Cümlesinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir.
B. “kır saçlı adam, kırlarda koşarken ayağını kırmış.” cümlesinde sesteş sözcük üç farklı anlamda kullanılmıştır.
C. “Dost kara günde belli olur” atasözünde yer alan ‘kara’ sözcüğünün anlamdaşı ‘siyah’tır.
D. “Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.” cümlesinde geçen tatlı sözcüğü ilkinde gerçek, ikincisinde mecaz anlamda kullanılmıştır.
Soru 9- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözler bir arada kullanılmamıştır?
1. İçeriden bir ses” Dışarısı çok sıcak” diyor.
2. Az zamanda çok işler başardık.
3. Henüz doğru düzgün yürüyemiyor.
4. Sağ yanımda yara var, sol yana döndür beni.
A. I ve II
B. II ve III
C. II ve IV
D. yalnız III
Soru 10- Aşağıdaki kırmızı renkli sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?
A. Kendi dünyasında yalnız yaşıyordu.
B. Artık çarpım tablosunu ezberlememiz gerekir.
C. Haftaya zarflar konusunu işleyeceğiz.
D. Bu şarkının notalarını öğrendin mi?
Soru 11- Aşağıdaki cümlelerinde hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A. Onun bir gülüşü dünyaya değer.
B. Bu kitabı bitirirsem hafta sonu sinemaya gidebilirim.
C. Uzun yıllar önce bulunduğu köyü terk etmiş.
D. Konuştuğu için öğretmeninin anlattıklarını anlamadı.
Soru 12- Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna konulmaz?
A. soru işareti
B. nokta
C. virgül
D. ünlem işareti
Soru 13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş veya bağlantı ifadesi kullanılmıştır?
A. Çok çalışıyor fakat bir türlü başarılı olamıyor.
B. Her sabah okula giderim.
C. Ayşe ders çalışmayı sever.
D. Pazardan gelirken anneni gördüm.
Soru 14- Tavşan ikide bir böbürleniyor:
-Kimse benden hızlı koşamaz, diyormuş.
Sonunda kaplumbağa dayanamamış:
-İstersen yarışalım, demiş.
Koşuya başlamışlar. Tavşan epeyce yol aldıktan sonra, “Hıh, o sırtı kabuklu hayvancık sürüne sürüne kim bilir ne zaman sonra bana yetişir?” diye düşünmüş. Ve ağacın altında uyuyakalmış…
Yukarıdaki metnin türü nedir?
A. öykü
B. masal
C. tiyatro
D. haber metni
Soru 15- Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden–sonuç bildirir?
A. Televizyon seyretmek çocuklarda pek çok olumsuz davranışa sebep oluyor.
B. Güneş, dağdan dağa koşan kızıl bir attır.
C. Ege insanının kültürünü incelemek için köyleri dolaşıyor.
D. Komşuları aylar sonra Almanya’dan dönmüştü.
Soru 16- Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç–sonuç bildirir?
A. Kendi başının çaresine bakmalıydı.
B. Hasta olduğundan sürekli uyuyordu.
C. Terlemek için üstüme kalın yorganlar örttüm.
D. Kar çok yağınca yollar kapandı.
Soru 17- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta getirilemez?
A. O ıssız sokaklarda
B. Bu coğrafyada güneş daha erken
C. Ne kadar şendik çocukken
D. Şiddetini artıran rüzgâr her yeri
Soru 18- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti diğerlerinden farklı amaçla kullanılmıştır?
A. Beyefendi yine hepimizi güldürdü (!)
B. Eyvah, evrakları arabada unuttuk!
C. Ah, canım çok acıyor!
D. Tüh! Onun bu şekilde davranacağını bilemedik.
Soru 19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A. Buralar ilkbaharda yemyeşil olur.
B. Sen de dağdaki çiğdemlerden topladın mı.
C. Vah, kadın yapayalnız kaldı!
D. Sonra bu ev, erik ağacı...
Soru 20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül doğru kullanılmıştır?
A. En sevdiğim dersler; Türkçe ve İngilizcedir.
B. Yazdığım şiirleri, öyküleri kitaplaştırmak isterdim; sonunda başardım.
C. Kar; yağmur, fırtına bizi yolumuzdan döndüremez.
D. At ölür; meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla