5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya göre dizdiğimizde hangisi baştan üçüncü sırada yer alır?
A. Ekin
B. Ekim
C. Eksen
D. Ekmek
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Annem camı açıp bize seslendi ( ) ( ) Çocuklar artık eve gelin ( ) Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işareti getirilmelidir?
A. (.) (“) (“)
B. (:) (-) (.)
C. (:) (“) (“)
D. (.) (-) (.)
Soru 3- Aşağıdaki atasözlerinin hangisi “Düşenin dostu olmaz” atasözü ile çelişen bir atasözüdür?
A. Yalnız taş duvar olmaz.
B. Dost kara günde belli olur.
C. Üzüm üzüme baka baka kararır.
D. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
Soru 4- Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca “aralarından su sızmamak“ deyimi ile yakın anlamlıdır?
A. Can ciğer olmak.
B. Dost canlısı olmak.
C. İyi gün dostu olmak
D. Kulak misafiri olmak
Soru 5 - Aşağıdakilerden hangisinde ulama vardır?
A. Ramazan bu hafta da ödevini eksik yapmış.
B. Ceren, Ayşe ve Tuğçe de kütüphaneye geldiler.
C. Zeynep bu hafta da bursluluk sınavını çözmemiş.
D. Büyük sınıflarla bir daha simit oynarsak Süleyman Hoca’dan çekeceğimiz var.
Soru 6-5. sınıf türkçe 2. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki balonlardaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda hangi sözcük sıralama nasıl olur?
A. 3-4-2-6-5-1
B. 3-2-1-4-6-5
C. 3-1-2-6-4-5
D. 4-6-1-5-3-2
Soru 7- Aşağıdaki kırmızı renkli cümlede hangi söz sanatı ağır basmaktadır?
İnek, yavrusunun ardından öylece baka kalmıştı. Bir daha gelmeyeceğini hissetmiş olacak ki acı acı bağırdı. O an ben de hüzünlendim.
A. Abartma
B. Benzetme
C. Konuşturma
D. Kişileştirme
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A. Furkan’ın son denemede altmış beş doğrusu varmış.
B. Fatıma bademleri 2’şer 2’şer ağzına atıyordu.
C. İftar çadırında 1.200 kişi yemek yemiş.
D. Hayrunnisa son denemede 2’nci oldu.
Soru 9- Numaralanmış cümlelerden hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
I. Kitap ince olunca Sema hemen okuyuverdi.
II. Mevlüt’ün ayakkabısına ince kumlar girmiş.
III. Bu, çok ince bir davranıştı.
IV. Fatih Ramazan ayında iyice inceldi.
A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.
Soru 10 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A. Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe” adlı eserini okudunuz mu?
B. Apartmanın 7’inci katından kedi sesleri geliyordu.
C. Ağrı Dağı’na çok sayıda kış tırmanışı düzenledik.
D. Kütüphanemiz için bir ayda 3.890 kitap toplandı.
Soru 11- Aşağıdaki kırmızı sözcüklerden hangisinin aldığı ek diğerlerinden farklıdır?
A. Bu yıl tarladan verim alamadık.
B. Giyim sektörü hızla gelişiyor.
C. Sınıftaki yerim çok güzel bence.
D. Seçim çalışmaları devam ediyor.
Soru 12- Lokman Hekim’e ‟Hastalarımıza ne yedirelim?” diye sorduklarında şu cevabı vermiş: “Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin.” der.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bir hastanın iyileşmesi için moral çok önemlidir.
B. Hasta bakımında dikkatli davranmak gerekir.
C. Hasta olunca mutlaka doktora gidilmelidir.
D. Hastalar beslenmelerine dikkat etmelidir.
Soru 13- Doğanın en önemli bileşeni, yeşil örtü yani bitkiler dünyasıdır. Bu düşünceden hareketle bitkileri tanımanın, onlarla dost olmanın ve onları insanlara sevdirmenin en büyük hayır işlerinden biri olacağını düşündüm ve bu botanik bahçesini kurdum. Bu bahçeyle, insanlara bitkilerin dünyasını tanıtmaya ve onları bitkiler konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?
A. Bu botanik bahçesini niçin kurdunuz?
B. Bitkiler için çok emek harcıyor musunuz?
C. Botanik bahçeniz ne zaman kuruldu ve nasıl büyüdü?
D. İnsanlara doğa sevgisi kazandırmak için neler yapılmalıdır?
Soru 14- (I) Kar kristallerinin çoğu altı köşelidir. (II) Bu kristallerin hepsinin farklı bir şekli vardır. (III) Bu şekiller, havanın sıcaklığına bağlı olarak değişir. (IV) Kar, sıcak hava ile karşılaştığında çoğunlukla erir ve yağmura dönüşür. (V) Örneğin soğuk havalarda çubuk ve iğne şeklini alır, havanın çok soğuk olmadığı günlerde ise şekilleri daha karmaşık olur.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A. II.
B. III.
C. IV.
D. V.
Soru 15- Bağlaç olan “de” ayrı yazılır, ek olan “-de” sözcüğe bitişik yazılır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A. Doktor bugün de izinli olduğu için gelmeyecekmiş.
B. Çocuklar sabahtan beri bahçe de oynuyorlar.
C. Sen de bize güzel bir şiir okur musun?
D. Annem de bizimle gelmeye karar verdi.
Soru 16- Yazar, hayatı boyunca kendi iç dünyasında yaşadı. Her zaman kendisi olmayı, iç huzurunu korumayı başardı. Başkalarının, özellikle de kaba insanların kendisinden beklentilerine hiç aldırış etmedi. Daima sade, gerçek ve samimi olan şeyleri sevdi. Eserleri aracılığıyla başkalarına da sadeliği öğretti.
Sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Kaba insanları umursamadığı
B. Kendini beğenmiş biri olduğu
C. Yalın ve içten olmayı sevdiği
D. Davranışlarında tutarlı olduğu
Soru 17- Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?
A. Kadıköy’e sür, dedi telaşla.
B. Vapur, limana doğru ağır ağır yol alıyordu.
C. Dostluğun, huzurunu hiçbir yerde bulamazsın.
D. Peki, bu sefer senin dediğin olsun.
Soru 18- Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur?
A. Bu işten az çok ben de anlarım.
B. Kimsesiz adam eski püskü elbiseler giyiyordu.
C. Merdivenlerden yavaş yavaş çıkın.
D. Yastığa başını koyar koymaz uyudu.
Soru 19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A. Sabaha kadar 3’erli gruplar hâlinde yürüdük.
B. Babasından ikişer daire miras kaldı.
C. On yedi yaşında da olsa o, bir çocuktu.
D. Seninle 5,2 km yürüdüğümüz günleri unutma.
Soru 20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir kelime vardır?
A. Yaptıklarını mutlaka gözden geçir.
B. Aylar sonra kapımıza gelmişti küçük köpek.
C. Sonuçları birazdan doktora gösteririz.
D. Heyecandan karnıma ağrılar girmişti.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  5.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  5.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla