6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ne ad verilir?
A. Peygamber
B. Sahabe
C. Halife
D. Melek
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Peygamberlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. İlk peygamber ve ilk insan Hz. Âdem’dir (a.s.).
B. Allah (c.c.) her topluma peygamber göndermiştir.
C. Son peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).
D. Tebliğ, peygamberlerin doğru olmasıdır.
Soru 3- İlk ve son peygamber hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A. Hz. Nuh (a.s.)-- Hz. Muhammed (s.a.v.)
B. Hz. Âdem (a.s.) -- Hz. Muhammed (s.a.v.)
C. Hz. Âdem (a.s.) -- Hz. İsa (a.s.)
D. Hz. Nuh (a.s.) -- Hz. Musa (a.s.)
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A. Ticaretle uğraşmak
B. Doğru ve dürüst olmak
C. Akıllı ve zeki olmak
D. Güvenilir olmak
Soru 5- “Bir topluma önderlik etmek, insanları eğitip güzel davranışlara yönlendirmek zor bir iştir. Böyle zor bir görevi yerine getiren kimselerin akıllı ve zeki olmaları şarttır.”
Yukarıda anlatılan özellik, peygamberlerin özelliklerinden hangisidir?
A. İsmet
B. Tebliğ
C. Sıdk
D. Fetanet
Soru 6- Öğretmen öğrencilerinden peygamberlerle ilgili öğrendikleri bilgileri söylemelerini istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış veya eksik bilgi vermiştir?
Akif: Peygamberler de bizim gibi insandır, ancak onlara Allah'tan (c.c.) vahiy gelmiştir.
Havva Nur: Peygamberler doğru, güvenilir, zeki, günahsız ve Allah’ın (c.c.) mesajlarını ileten elçilerdir.
Sümeyye: Allah (c.c.) bazı toplumlara peygamber göndererek onlara yol göstermiştir.
Fatma: Allah (c.c.) bazı peygamberlere ilahi kitap göndermiştir.
A. Sümeyye
B. Fatma
C. Akif
D. Havva Nur
Soru 7- Aşağıdakilerden kaç tanesi, peygamber kavramının sözlük anlamını ifade eder?
I. Elçi
II. Haberci
III. Mucize
IV. Haber getiren
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?
A. Hud (a.s.)
B. Salih (a.s.)
C. Yakup (a.s.)
D. Şit (a.s.)
Soru 9- Hz. Âdem’le (a.s.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. İlk insandır.
II. Şeytan onun önünde saygıyla eğilmiştir.
III. Bir süre cennette yaşamıştır.
IV. İlk peygamberdir.
A. Yalnız I
B. I ve II
C. I, III ve IV
D. II, III ve IV
Soru 10- Aşağıda verilen bilgileri doğru-yanlış olarak belirtin.
1... Kur’an-ı Kerim’de 35 peygamberin adı geçmektedir.
2... Kur’an ayetleri Peygamberimiz’e (s.a.v.) toptan, bir kitap hâlinde indirilmiştir.
3... Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında hem yazılmış hem de ezberlenmiştir.
4... Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
5... Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.
A). D, Y, D, D, Y
B). D, Y, D, Y, D
C). Y, D, Y, D, Y
D). Y, Y, D, D, D
Soru 11- Aşağıda verilen bilgileri doğru-yanlış olarak belirtin.
1... Allah (c.c.), her topluma bir peygamber göndermiştir.
2... Kur’an’da 30 peygamber adı geçmektedir.
3... Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.
4... Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) İncil’i göndermiştir.
5... Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır.
A). D, Y, Y, Y, D
B). D, Y, D, Y, Y
C). Y, D, Y, D, D
D). D, Y, D, D, Y
Soru 12- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.
(peygamber, örnek, Hz. Musa (a.s.), Kur’an-ı Kerim, Hz. İsa (a.s.), Hz. Davud (a.s.), fetanet, tebliğ, emanet, ismet)
1. Peygamberler insanlar için ………………………………………. kişilerdir.
2. Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajı eksiksiz ve doğru bir şekilde iletmelerine …………………… denir.
3. Peygamberlerin güvenilir olmalarına ………………………. denir.
4. Allah (c.c.), Tevrat’ı ……………………………..’ya göndermiştir.
5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi ………………………………..’dir.
A. 1.örnek, 2.ismet, 3.emanet, 4.Musa (a.s.), 5.tebliğ
B. 1.tebliğ, 2.örnek, 3.ismet, 4.Davud (a.s.), 5.Kur’an-ı Kerim
C. 1.örnek, 2.fetanet, 3.emanet, 4.İsa (a.s.), 5.Kur’an-ı Kerim
D. 1.örnek, 2.tebliğ, 3.emanet, 4.Musa (a.s.), 5.Kur’an-ı Kerim
Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitaplar için söylenemez?
A. Kutsal kitaplar Allah’ın sözlerinden oluşur.
B. Kutsal kitaplar dinin kaynağının Allah olduğunu bildirir.
C. Kutsal kitaplarda peygamberimizin de sözleri vardır.
D. Kutsal kitaplar adaleti, iyiliği ve güzelliği tavsiye eder.
Soru 14- İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını ve birliğini anlayıp bulabilirler. Fakat ona nasıl kulluk edeceklerini, emir ve yasaklarının neler olduğunu bilemezler.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır?
A. Meleklere
B. Peygamberlere
C. Öğretmenlere
D. Cinlere
Soru 15- Peygamberlerin akıllı ve zekî olmaları”nı belirten sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
A. Emânet
B. İsmet
C. Fetânet
D. Sıdk
Soru 16- “Kur’an-ı Kerim” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Kur’an’da toplam 114 sure vardır.
B. Kur’an-ı Kerim'de yaklaşık 6236 ayet bulunur.
C. Kur'an 610 yılında indirilmeye başlanmıştır.
D. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi İhlas son suresi Nas'tır
Soru 17- Aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır?
A. Peygamber: Allah tarafından elçi olarak seçilmiş kimsedir.
B. Cebrail: Vahiy getiren meleğin adıdır.
C. Vahiy: Allah’ın mesajlarını peygamberlere bildirmesi olayıdır.
D. Elçi: Peygamberlerin görevlendirdikleri müslümanlardır.
Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
A. Konuşmak
B. Uyumak
C. Bayılmak
D. Tuvalet ihtiyacını gidermek
Soru 19- Namazlar hükümlerine göre farz, vacip ve nafile olarak üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi hükmü açısından diğerlerinden farklıdır?
A. Cuma namazı
B. Teravih namazı
C. Sabah namazı
D. Akşam namazı
Soru 20- Ali Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde namazın önemini anlatmıştır.
Öğrencilerine dersin sonunda “Namaz niçin önemlidir?” sorusunu yöneltmiştir. Öğrenciler bu soruya çeşitli cevaplar vermiştir:
Meryem: Çünkü namaz cennetin anahtarıdır.
Yahya: Çünkü vaktinde kılınan namaz ibadetlerin en faziletlisidir.
Yusuf: Çünkü Allah (c.c.) sadece Hz. Muhammed (s.a.v.) ümmetine namazı emretmiştir.
Elif: Çünkü namaz imanın göstergesi, kulluğun ise gereğidir.
Yukarıdaki metne göre, Ali Öğretmen’in sorusuna hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir?
A. Meryem
B. Yahya
C. Yusuf
D. Elif
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla