6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Din Kültürü 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Ali Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde namazın önemini anlatmıştır.
Öğrencilerine dersin sonunda “Namaz niçin önemlidir?” sorusunu yöneltmiştir. Öğrenciler bu soruya çeşitli cevaplar vermiştir:
Meryem: Çünkü namaz cennetin anahtarıdır.
Yahya: Çünkü vaktinde kılınan namaz ibadetlerin en faziletlisidir.
Yusuf: Çünkü Allah (c.c.) sadece Hz. Muhammed (s.a.v.) ümmetine namazı emretmiştir.
Elif: Çünkü namaz imanın göstergesi, kulluğun ise gereğidir.
Yukarıdaki metne göre, Ali Öğretmen’in sorusuna hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir?
A. Meryem
B. Yahya
C. Yusuf
D. Elif
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın faydalarından biri değildir?
A. Birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı sağlar
B. İnsanların sosyalleşmesine vesile olur.
C. Dindarlığımızı başkalarına gösterme fırsatı verir.
D. Kılınan namazın sevabını artırır.
Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi guslün farzı abdestin ise sünnetidir?
A. Ağza su vermek
B. Yüzü yıkamak
C. Ayakları yıkamak
D. Başın dörtte birini mesh etmek
Soru 4- Kerem namazın hazırlık şartlarını tamamladıktan sonra sabah namazını kılmak için tekbir getirir. Ayaktayken Sübhâneke duasını, Fâtiha suresini ve zammı sureyi okur. Sonra tekbir getirerek secdeye gider. İki kez secde ettikten sonra tekrar ayağa kalkar. Fâtiha suresini ve zammı sure okur. Tekrar iki kez secde eder ve ardından oturur. Tahiyyât, Sâlli, Bârik ve Rabbenâ dualarını okur ve selam verir. Selam verdikten sonra namazın kılınış şartlarından birini yerine getirmediğini fark eder ve tekrar namaz kılmak için ayağa kalkar. Verilen metne göre Kerem, namazın kılınış şartlarından hangisini yerine getirmemiştir?
A. İftitah Tekbiri
B. Kıyam
C. Kıraat
D. Rükû
Soru 5- Aşağıda hakkında bilgi verilen namaz hangisidir?
- Yılda iki kez kılınır.
- İki rekâtlık bir namazdır.
- Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbeyi okur.
A. Teravih Namazı
B. Bayram Namazı
C. Cuma Namazı
D. Cenaze Namazı
Soru 6- Fil suresi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Medine’de indirilmiştir.
B. 5 ayetten oluşmaktadır.
C. Fil Vak’ası’nda yaşanan olaylar hatırlatılmaktadır.
D. Yüce Allah, emirlerine karşı çıkanları uyarmıştır.
Soru 7- Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Cuma ve teravih namazında hutbe okunur.
2. ( ) Cenaze namazının secdesi ve rükûsu yoktur.
3. ( ) Hz. Zekeriya (a.s.) namaz kılarak Yüce Allah’tan bir oğul istemiştir.
4. ( ) Suyun olmadığı durumlarda namaz kılınmaz.
5. ( ) Namazdayken gülmek namazı bozmaz.
A. D, D, D, Y, Y
B. D, Y, D, D, Y
C. Y, D, Y, Y, D
D. Y, D, D, Y, D
Soru 8-Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Namaz insanın ahlakını güzelleştirir.
2. ( ) Namaz kulu Allah’a (c.c.) yakınlaştırır.
3. ( ) Guslün farzlarından biri yüzü yıkamaktır.
4. ( ) Cami Müslümanların toplandığı büyük bir mescittir.
5. ( ) Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir.
A. Y, Y, D, Y, D
B. Y, D, Y, D, Y
C. D, Y, D, D, Y
D. D, D, Y, D, D
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?
A. Konuşmak
B. Tv izlemek
C. Bayılmak
D. Yemek yemek
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi, abdestin farzları arasında yer almaz?
I. Elleri dirseklerle beraber yıkamak
II. Yüzü yıkamak
III. Ağzı ve burnu temizlemek
IV. Ayakları topuklarla beraber yıkamak
A. I
B. II
C. III
D. IV
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi, boy abdestinin farzlarından biri değildir?
A. Bütün vücudu yıkamak
B. Başı mesh etmek
C. Ağzı suyla temizlemek
D. Burnu suyla temizlemek
Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi, kamette ezandan farklı olarak yer alan ifadelerden biridir?
A. Lâilâhe illallah
B. Allâhü ekber
C. Kad kâmeti’s-salâh
D. Hayye ale’s-salâh
Soru 13- Aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
I. Rükûda iken “Sübhâne Rabbiyel azîm.” denir.
II. Secdede iken “Esselâmü aleyküm verahmetullah.” denir.
III. Namazın sonunda, “Sübhâne Rabbiyel a’lâ.” denir.
IV. Rükûdan kalkarken “Semiallâhü limen hamideh.” denir.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 14- Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır?
A. Teravih namazı
B. İkindi namazı
C. Yatsı namazı
D. Bayram namazı
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
A. Selam almak
B. Esnemek
C. Bir şey yemek
D. Bir şey içmek
Soru 16- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Teheccüt namazı kılmak farzdır.
B. Cenaze namazı kılmak farz-ı kifayedir.
C. Bayram namazı kılmak vaciptir.
D. Tövbe namazı kılmaz nafiledir.
Soru 17- Boşlukları hangi seçenekte doğru tamamlanmıştır?
1. Farz namazlardan önce hızlıca okunan ezan: .............................................
2. Cuma ve bayram namazlarında minberde yapılan konuşma: ..................................
3. Ramazan ayına özel olan namaz: ..........................................................
4. Haftada bir gün cemaatle kılınması zorunlu olan namaz: .................................
A. 1.kamet, 2.hutbe, 3.teravih, 4.cuma
B. 1.ezan, 2.hutbe, 3.vitir, 4.bayram
C. 1.kamet, 2.vaaz, 3.teravih, 4.tesbih
D. 1.ezan, 2.hutbe, 3.fitre, 4.cuma
Soru 18- Bedenin, elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne denir?
A. Vakit
B. Niyet
C. İstikbâl-i Kıble
D. Necâsetten Tahâret
Soru 19- Arap toplumunda İslam’dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir?
A. Hicret Dönemi
B. Cahiliye Dönemi
C. Fetret Dönemi
D. Mekke Dönemi
Soru 20- Allah’ım! Biz ancak Sen’den yardım isteriz.
Bizi bağışlamanı ve bizi doğru yola iletmeni dileriz.
Sana inanır, sana tövbe eder ve sana güveniriz.
Bütün iyiliklerin senden olduğunu bilerek, sana şükrederiz.
Sana isyan edenleri bırakır ve onlarla ilgimizi keseriz.
Yukarıdaki duada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. Günahları bağışlama isteği
B. Allah’ın (c.c.) yardımını dileme
C. Peygamberleri örnek almak gerektiği
D. Bütün iyiliklerin Allah’tan (c.c.) olduğu
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla