6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kul hakkının ihlalini anlatan bir örnektir?
A. Trafik kurallarına uymak
B. Hak ve özgürlükleri bilmek
C. Zararlı alışkanlıkları sürdürmek
D. Sorumlulukları yerine getirmek
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıda özellikleri verilen zararlı alışkanlıklar hangi seçenekte doğru bir şekilde verilmiştir?
- Merkezi sinir sistemini olumsuz etkiler.
- Tembelliğe alıştırır.
- Nikotin maddesi içerir.
A. Alkol, Kumar, Uyuşturucu
B. Alkol, Kumar, Sigara
C. Uyuşturucu, Sigara, Kumar
D. Uyuşturucu, Alkol, Nargile
Soru 3- Aşağıda Dünya Sağlık Örgütü’nün suç niteliğindeki olayların, alkolden kaynaklanan suçlarla ilgili istatistikleri verilmiştir. Bu istatistik bilgisinden yararlanarak alkolle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 6. sınıf din kültürü 2. dönem 1. yazılı sınavı
A. Şiddet olaylarının asıl ve tek sebebidir.
B. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamı sağlar.
C. Sadece kullanan kişiye zarar verir.
D. Birey ve toplum hayatı için tehlikelidir.
Soru 4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hz. Yahya’yı (a.s.) anlatmak için kullanılamaz?
A. Salih peygamberlerdendi.
B. Kendisine ilim ve hikmet verildi.
C. Anne-babasına itaat ederdi.
D. Hz. İsa’dan (a.s.) sonra gönderilmişti.
Soru 5- Tebbet suresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
I. Medine’de indirilmiştir.
II. 5 ayetten oluşur.
III. “Mesed suresi” de denir.
IV. Kur’an’ın 112. suresidir.
A. I ve II
B. I ve III
C. I, II, III, IV
D. II ve III
Soru 6- Aşağıdakilerden hangileri kötü alışkanlıklardan korunmada etkilidir?
I. Arkadaş çevresi
II. Aile içi iletişim
III. Kişisel özellikler
IV. Kanunlar
A. I ve II
B. II ve III
C. I, II, III, IV
D. II ve IV
Soru 7- Alkollü içkilerle ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I. İnsanın akıl sağlığına zarar verir.
II. İnsanın sorunlarını çözmesine katkı sağlar.
III. İnsanın toplumsal ilişkilerine zarar verir.
IV. Maddi imkânların boş yere harcanmasına neden olur.
A. 4
B. 3
C. 2
D. 4
Soru 8- Sigara ve tütün ürünleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Sigarada bağımlılık yapan nikotin bulunur.
B. Sigaradaki bazı vitaminler vücut için faydalıdır.
C. Sigaranın dumanı, sadece içene değil, çevredeki insanlara da zarar verir.
D. Sigarada pek çok zehirli madde bulunur.
Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlama nedenleri arasında sayılamaz?
A. Taklitçilik
B. Özenti
C. Kitap okuma
D. Arkadaş çevresi
Soru 10- Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
I. Araplara peygamber olarak gönderilmiştir.
II. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğludur.
III. Hz. İsa’nın (a.s.) kardeşidir.
IV. Kudüs’te doğmuş ve büyümüştür.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 11- Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. ( ) Alkol, insanın iradesini güçlendirir.
2. ( ) Zararlı alışkanlıklardan korunmak mümkün değildir.
3. ( ) Arkadaş seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli kriter güzel ahlaktır.
4. ( ) Maddi bir değer ifade eden ve kazanç karşılığında oynanan her türlü şans oyunu kumardır.
5. ( ) Hz. Yahya (a.s.), Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğludur.
A. Y, D, Y, D, D
B. D, Y, D, Y, Y
C. Y, D, Y, D, D
D. Y, Y, D, D, D
Soru 12- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
(bağımlılık, farz, helal, kul hakkı, alışkanlık, haram, mekruh, mübah)
1. İnsanı sahip olduğu haklardan mahrum bırakan, haklarının kullanımını engelleyen ve haksız kazanç elde edilen her türlü davranış …………………………… kapsamındadır.
2. Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar………………………..dır.
3. ………………………………., bir varlığa ya da nesneye karşı duyulan bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesidir.
A. 1.kul hakkı, 2.haram, 3.bağımlılık
B. 1.mekruh, 2.alışkanlık, 3.kul hakkı
C. 1.bağımlılık, 2.mekruh, 3.alışkanlık
D. 1.kul hakkı, 2.helal, 3.bağımlılık
Soru 13- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.
1- .............................. maddeler oldukça pahalı ve zararlıdır.
2- “İçki öldürür, ........................... söndürür.”
3- “Bana ................................................. söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.”
A. 1.Uyuşturucu, 2.kumar, 3.arkadaşını
B. 1.Alkol, 2.sigara, 3.kardeşini
C. 1.Sigara, 2.alkol, 3.arkadaşını
D. 1.Uyuşturucu, 2.sigara, 3.kardeşini
Soru 14- Veda Hutbesi’nde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?
A. Kadın hakları
B. Can ve mal güvenliği
C. Adalet ve eşitlik
D. Şehir yapılanması
Soru 15- Aşağıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I. Müslümanlara boykot uygulandı.
II. Mekke’den Medine’ye hicret gerçekleşti.
III. İslam’a davet mektupları gönderildi.
IV. Hüzün yılı yaşandı.
V. Ensar ile muhacir kardeş ilan edildi.
A. I-IV-II-V-III
B. III-IV-II-V-I
C. I-V-III-IV-II
D. I-II-IV-V-III
Soru 16- Mekke’de yiğitliği ve cesaretiyle tanınan ......................... ile ..................... de İslam’ı kabul ederek Müslüman oldular. Mekke’deki bu iki güçlü ve itibarlı kişinin Müslüman olması, diğer Müslümanlara moral kaynağı olurken; onları kendi saflarında görmeyi uman müşriklere de büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Yukarıdaki metinde boş bırakılan kısma aşağıdaki isimlerden hangileri yazılmalıdır?
A. Hz. Ali (r.a.) – Hz. Ebubekir (r.a.)
B. Hz. Hamza (r.a.) – Hz. Ömer (r.a.)
C. Hz. Hamza (r.a.) – Hz. Ali (r.a.)
D. Hz. Ömer (r.a.) – Hz. Osman (r.a.)
Soru 17- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümler hangi seçenekte doğru verilmiştir.
1- Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ........................... yaşında peygamberlik verilmiştir.
2- Peygamberimiz’e (s.a.v.) ilk ayetler ............................ Mağarası’nda gönderilmiştir.
3- Peygamberimiz’e (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) vahiylerini melek ................................. getirmiştir.
A. 1-63, 2-Hira, 3-Cebrail
B. 1-40, 2-Hira, 3-Cebrail
C. 1-63, 2-Hira, 3-Azrail
D. 1-40, 2-Sevr, 3-Cebrail
Soru 18- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümler hangi seçenekte doğru verilmiştir.
1- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ederken yatağına ................................... yatırdı.
2- Peygamberimiz’in (s.a.v.) 628 yılında Mekkeli müşriklerle yaptığı antlaşma, .................................... Barış Antlaşması’dır.
3- Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ....................................... yaşında ...................................... şehrinde vefat etmiştir.
A. 1-Hz. Ali'yi, 2-Mekke, 3-63, Medine
B. 1-Hz. Cafer'i, 2-Hudeybiye, 3-63, Medine
C. 1-Hz. Ali'yi, 2-Hudeybiye, 3-63, Mekke
D. 1-Hz. Ali'yi, 2-Hudeybiye, 3-63, Medine
Soru 19- Mescid-i Nebi’nin bitişiğinde yer alan kimsesiz ve yoksul Müslümanların barındığı ve eğitim-öğ retim faaliyetlerinin yapıldığı yere ........................................... adı verilir.
A. Muhacir
B. Ashab-ı Suffe
C. Ensar
D. Sahabi
Soru 20- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
1. ( ) Müslümanların ilk hicret ettiği yer Habeşistan’dır.
2. ( ) Hz. Peygamberin Allah (c.c.) tarafından Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülüşüne miraç denir.
3. ( ) Medine Sözleşmesi, yalnızca Medineli Müslümanlarla yapılmıştır.
4. ( ) Hz. Peygamber, Medine’de vefat etti.
5. ( ) Hicret yolculuğu esnasında Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Ebu Bekir Hira Mağarası’nda saklanmıştır.
A)- D, Y, Y, D, Y
B)- D, Y, D, D, Y
C)- Y, D, Y, D, Y
D)- D, D, Y, Y, D
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla