6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Allah’ın (c.c.), Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ilk gönderdiği vahiyler hangi surede yer almaktadır?
A. Bakara
B. Yunus
C. Alâk
D. Rahman
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- İlk hicret nereye olmuştur?
A. Habeşistan
B. Medine’ye
C. Bağdat’a
D. Yemen’e
Soru 3- Hz. Hatice (r.a.) ile Ebu Talip’in vefat ettiği yıla ne denilmiştir?
A. Ölüm Yılı
B. Ebu Talip Yılı
C. Hüzün Yılı
D. Hatice Yılı
Soru 4- Peygamberimiz’in (s.a.v.) hicret esnasında yaptırdığı ve İslam tarihinde kurumsal anlamda ilk mescit kabul edilen cami aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kuba Mescidi
B. Mescid-i Nebi
C. Kâbe
D. Mescid-i Aksâ
Soru 5- Peygamberimiz hangi tarihte vefat etmiştir?
A. 20 Haziran 630
B. 8 Haziran 632
C. 8 Mayıs 628
D. 22 Eylül 622
Soru 6- Aşağıdakilerden hangileri, Medine’de bulunan Yahudi kabileleridir?
I. Nadiroğulları
II. Kurayzaoğulları
III. Ümeyyeoğulları
IV. Kaynukaoğulları
A. Yalnız I
B. I ve II
C. I, II ve IV
D. II III ve IV
Soru 7- Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. 610 yılında indirilmiştir.
II. İndirildiği geceye “Mevlid Kandili” denilmektedir.
III. Medine döneminde vahyedilmiştir.
IV. Zilhicce ayında indirilmiştir.
V. Ramazan ayında vahyedilmiştir.
A. I ve II
B. I, II, III
C. I ve V
D. I, IV, V
Soru 8- Hicret edeceği gece Mekkeli müşrikleri oyalamak ve Hz. Peygambere zaman kazandırmak için onun yatağına yatmış ve kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmiştir.
Yukarıda anlatılan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hz. Zeyd (r.a.)
B. Hz. Ebu Bekir (r.a.)
C. Hz. Ömer (r.a.)
D. Hz. Ali (r.a.)
Soru 9- Aşağıdaki durumlardan hangisi Müslümanların Medine’ye hicret etmesinin sebeplerinden biri değildir?
A. Mekke’de Müslümanlara yönelik boykot uygulanması
B. Mekke’nin sıcak ve kurak bir iklime sahip olması
C. Medine’nin Müslümanlar için daha güvenli bir yer olması
D. Mekke’de Müslümanların eziyet, işkence ve baskıların maruz kalması
Soru 10- Hz. Peygamberin, Mekke’nin fethi sırasında Kâbe’ye ya da evine sığınan hiç kimseye dokunulmayacağını ilan etmesi öncelikle neye önem verdiğini gösterir?
A. Yardımlaşmaya
B. Paylaşmaya
C. Barışa
D. Dayanışmaya
Soru 11- Hz. Peygamber I. Akabe Biatı’ndan sonra Medinelileri İslam’a davet etmek ve onlara Kur’an-ı Kerim’i öğretmek üzere aşağıdaki sahabilerden hangisini göndermiştir?
A. Hz. Ebu Bekir
B. Zeyd b. Harise
C. Musab b. Umeyr
D. Hz. Ali
Soru 12- Aşağıdaki maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
- Taraflar, on yıl boyunca birbirleriyle savaşmayacaktır.
- Mekkelilerden biri Medinelilere sığınırsa geri verilecektir.
- Medinelilerden biri Mekkelilere sığınırsa geri verilmeyecektir.
- Arap kabilelerinden dileyen, istediği tarafla antlaşma yapabilecektir.
A. Medine Sözleşmesi
B. Veda Hutbesi
C. Akabe Biatleri
D. Hudeybiye Antlaşması
Soru 13-Aşağıdaki tabloda tanımlar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram dışta kalır?
Mekke’den hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlar Muhacir
Hz. Peygamber zamanında yaşayan, Müslüman olarak Hz. Peygamberi çok kısa bir süre olsa da gören, onun sohbetinde bulunan ve yine Müslüman olarak ölen kimse Tebliğ
İçerisinde beş vakit namazın, cuma ve bayram namazlarının kılındığı Müslümanların ibadet yeri Sahabi
Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesi Mescit
A. Muhacir
B. Tebliğ
C. Mescit
D. Sahabi
Soru 14- Aşağıdakilerden kaç tanesi milletimizi birbirine bağlayan manevi değerlerimiz arasında yer alır?
I. Şehitlik
II. Gazilik
III. İstiklal Marşı
IV. Bayrak
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 15- İstiklal Marşımızın Mecliste kabul ediliş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A. 12 Mart 1921
B. 23 Nisan 1920
C. 29 Ekim 1923
D. 30 Ağustos 1922
Soru 16- Ehl-i Beytle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Ehl-i beyt, Hz. Peygamberin ailesidir.
B. Hz. Peygamberi örnek almışlardır.
C. Kur’an-ı Kerim’de ehl-i beyt hakkında ayet bulunmamaktadır.
D. İslam toplumunda sevgi ve dostluğun kaynağı olmuşlardır.
Soru 17- İslam’da dayanışmayı sağlayacak davranışlar emredilmiş, dayanışmayı engelleyecek davranışlar ise yasaklanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi yasaklanan davranışlardandır?
A. Hoşgörülü olmak
B. Ayrımcılık yapmak
C. Doğru sözlü olmak
D. Adaletle muamele etmek
Soru 18- Vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup bu uğurda yaralananlara ................................., ölenlere ise ............................ denir.
Boşluklara gelecek uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A. Komutan-Subay
B. Gazi-Şehit
C. Asker-Polis
D. Şehit-Gazi
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren temel değerler arasında yer almaz?
A. Vatan
B. Marş
C. Irk
D. Bayrak
Soru 20- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
1. ( ) Müslümanların ilk hicret ettiği yer Habeşistan’dır.
2. ( ) Hz. Peygamberin Allah (c.c.) tarafından Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülüşüne miraç denir.
3. ( ) Medine Sözleşmesi, yalnızca Medineli Müslümanlarla yapılmıştır.
4. ( ) Hz. Peygamber, Medine’de vefat etti.
5. ( ) Hicret yolculuğu esnasında Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Ebu Bekir Hira Mağarası’nda saklanmıştır.
A)- D, Y, Y, D, Y
B)- D, Y, D, D, Y
C)- Y, D, Y, D, Y
D)- D, D, Y, Y, D
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla