6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Şekilde Güneş sistemine ait bir model verilmiştir.
6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Model üzerinde numaralanmış yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. I.Karasal gezegenler, II.Gazsal gezegenler, III.Mars, IV.Meteor kuşağı
B. I.Dış gezegenler, II.İç gezegenler, III.Jüpiter, IV.Asteroit kuşağı
C. I.İç gezegenler, II.Dış gezegenler, III.Mars, IV.Meteor kuşağı
D. I.Karasal gezegenler, II.Gazsal gezegenler, III.Jüpiter, IV.Asteroit kuşağı
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki görsele göre asteroitler ile ilgili verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz? 6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
A. Gezegenlerden daha büyük boyutlara sahiptir.
B. İç ve dış gezegenler arasındaki sınırı oluşturur.
C. Mars ve Jüpiter gezegenleri arasında yoğunlaşmıştır.
D. Sayıca Güneş sistemindeki gezegenlerden daha fazladır.
Soru 3- Verilen doğa olayı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
A. Dünya’nın her yerinden gözlemlenebilir.
B. Bu olay sırasında Ay, yeni ay evresindedir.
C. Bu olay gerçekleşirken Güneş’e çıplak gözle bakılabilir.
D. Bu olay sırasında Dünya’nın yarısından fazlası karanlık olur.
Soru 4- Şekilde Güneş sistemindeki sekiz gezegen Güneş’e uzaklıklarına göre sıralanmış ve bu gezegenlerin uydu sayıları belirtilmiştir. 6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Buna göre verilen gezegenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Uydusu olan gezegenlerin halkası da vardır.
B. Karasal gezegenlerin bazılarının uydusu yoktur.
C. En büyük ikinci gezegenin uydu sayısı en fazladır.
D. Uydu sayıları Güneş’e uzaklıkları ile doğru orantılıdır.
Soru 5- Aşağıdaki fotoğraf Arizona Çölü’nde yer alan bir gök taşı çukuruna aittir. Bu çukurun 49.000 yıl önce oluştuğu, çukuru oluşturan gök taşının kütlesinin 300.000 ton olduğu düşünülüyor. 45 m genişliğindeki bir demir-nikel karışımından oluşan bu gök taşının Dünya’ya yaklaşık 65.000 km/h hızla çarptığı tahmin ediliyor. 6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Buna göre gök taşı ve oluşturduğu çukurların incelenmesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A. Gök taşlarının hangi elementlerden oluştuğu
B. Diğer gök taşlarının hangi bölgelere düşebileceği
C. Oluşturduğu etkiden gök taşının hangi kütle ve büyüklükte olduğu
D. Gök taşlarının yapısal olarak hangi gezegenle benzerlik gösterdiği
Soru 6- Dünya’nın ikizi olarak bilinen gezegen hangisidir?
A. Jüpiter
B. Mars
C. Merkür
D. Venüs
Soru 7- Güneş sistemindeki gezegenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür.
B. Mars ile Neptün arasındaki kuşak Asteroit Kuşağı'dır.
C. Merkür karasal gezegendir.
D. Mars gezegeni Kızıl Gezegen olarak da bilinir.
Soru 8- Aşağıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?
• Kızıl Gezegen olarak bilinir.
• Dünya’dan bakıldığında teleskopla görülebilir.
• Halkası yoktur.
A. Merkür
B. Mars
C. Neptün
D. Uranüs
Soru 9- Güneş tutulması ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
B. Dünya, Güneş ve Ay arasında yer alır.
C. Güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşması engellenir.
D. Güneş tutulması sırasında Ay, yeni ay evresindedir.
Soru 10- Tutulmalarla ilgili verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Güneş ile Dünya arasına Ay girerse Güneş tutulması oluşur.
II. Güneş ile Ay arasına Dünya girerse Ay tutulması oluşur.
III. Güneş tutulmasında Dünya’nın tamamı karanlık olur.
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I ve III
Soru 11- Hangi öğrencilere ait ifadeler doğrudur?
Bora: Mars gezegenin halkası yoktur.
Hilal: Gezegenlerin hepsi aynı büyüklüktedir.
İhsan: Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış (gazsal) gezegenlerdir.
A. Bora – İhsan
B. Bora – Hilal
C. Hilal – İhsan
D. Bora – Hilal – İhsan
Soru 12- Güneş’ten başladığımızda Güneş sistemindeki gezegenlerin sıralamasını nasıl yaparız?
A. Mars-Merkür-Dünya-Venüs-Jüpiter-Satürn-Uranüs-Neptün
B. Merkür-Mars-Dünya-Venüs-Jüpiter-Satürn-Uranüs-Neptün
C. Merkür-Venüs-Dünya-Mars-Jüpiter-Neptün-Uranüs-Satürn
D. Merkür-Venüs-Dünya-Mars-Jüpiter-Satürn-Uranüs-Neptün
Soru 13- Serpil Öğretmen sınıfta bulunan öğrencilerinden karpuz, şeftali ve üzüm besinlerini kullanarak Ay tutulmasını gösteren bir model tasarlamalarını istiyor. Bu tasarımda meyvelerin büyüklükleri ile gök cisminin büyüklüğü arasında benzerlik kurarak eşleştirme yapmak ve tutulma sırasında gök cisimlerinin konumlarını doğru sıralamak gereklidir. Öğrencilerden Ayşe, Barış, Ceren ve Deniz öğretmenlerinin verdiği materyalleri kullanarak model tasarlıyorlar.
6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Tabloya bakarak hangi öğrenci Ay tutulması modeli için besinleri doğru sıralamıştır?
A. Ayşe
B. Barış
C. Ceren
D. Deniz
Soru 14- Güneş ve Ay tutulması ile ilgili olarak;
I. Güneş ve Ay tutulması, her ay gerçekleşmez.
II. Güneş ve Ay tutulmalarının gerçekleşebilmesi için Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olmalıdır.
III. Güneş ve Ay tutulmasında Ay’ın bulunduğu evre aynıdır.
verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 15- Güneş tutulması sürecinde gerçekleşen bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir.
1. Ay, Güneş ışığının bir kısmını engeller.
2. Güneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuya gelir.
3. Güneş ile Dünya’nın arasına Ay girer.
4. Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.
Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A. 1-2-3-4
B. 4-1-3-2
C. 3-2-1-4
D. 3-2-4-1
Soru 16- Boş bırakılan yerler hangi seçenekte doğru doldurulur?
1) Mars ile Jüpiter arasında bulunan, kaya ve metal parçalarına ............. kuşağı denir.
2) Isı ve ışık yayan bir ................…. olarak Güneş örnek verilebilir.
3) Güneş tutulması sırasında, Ay ................…. evresindedir.
4) İç gezegenler, ................…. yapıdadır.
A. 1.meteor 2.gezegen 3.yeniay 4.gazsal
B. 1.asteroit 2.meteor 3.dolunay 4.karasal
C. 1.meteor 2.uydu 3.hilal 4.gazsal
D. 1.asteroit 2.gök cismi 3.yeniay 4.karasal
Soru 17- Aşağıda özellikleri verilen X, Y, Z gezegenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
X Güneş’e en yakın gezegendir.
Y Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.
Z Uranüs’ün ikizi gibi bilinen gezegendir.
A. X.Merkür Y.Jüpiter Z.Neptün
B. X.Merkür Y.Dünya Z.Neptün
C. X.Mars Y.Jüpiter Z.Venüs
D. X.Dünya Y.Merkür Z.Mars
Soru 18- Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olarak cevaplayın.
1. Merkür, Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
2. Uranüs, Güneş sisteminin Güneş’e en uzak gezegenidir.
3. Güneş tutulmasında Ay, Güneş ile Dünya arasındadır.
4. Yapısında metaller olup yüzeyleri katı olan gezegenler iç gezegen grubundadır.
5. Uzayda serbest hâlde dolaşan, yapısında çeşitli madenler bulunduran gök cisimlerine gök taşı denir.
A. D, Y, D, D, Y
B. Y, D, Y, D, Y
C. D, Y, Y, D, D
D. Y, D, D, Y, Y
Soru 19- Yörüngesi Güneş’e oldukça yakın olan bu gezegeni Güneş doğarken ve batarken sıklıkla görebiliriz.
6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı
Yansıttığı parlak ışıktan dolayı halk arasında "çoban yıldızı" da denilen bu gezegenin adı ve Güneş'e yakınlık sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A. Merkür - Güneş'e yakınlıkta 1.
B. Venüs - Güneş'e yakınlıkta 2.
C. Merkür - Güneş'e yakınlıkta 1.
D. Mars - Güneş'e yakınlıkta 4.
Soru 20- Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olarak cevaplayın.
1. Güneş’e en uzak gezegen Neptün’dür.
2. Ay tutulmasında Ay, yeni ay evresindedir.
3. Mars, Kızıl Gezegen olarak bilinir.
4. Merkür’ün uydusu vardır. Halkası yoktur.
5. Her ay Güneş tutulması gerçekleşir.
A. D, D, Y, D, Y
B. D, Y, D, Y, D
C. Y, Y, D, D, Y
D. D, Y, D, Y, Y
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla