6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıda bazı kemikler kemik çeşitleri ile eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlış yapılmıştır?
A. El bilek kemiği - kısa kemik
B. Omur kemiği - kısa kemik
C. Kol kemiği - uzun kemik
D. Kaburga kemiği - uzun kemik
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıda verilenlerden hangisi oynamaz eklemdir?
A. Kafatasındaki eklemler
B. Bel omurları arasındaki eklemler
C. Kol kemikleri arasındaki eklemler
D. Bacak kemikleri arasındaki eklemler
Soru 3- Aşağıda verilen kaslardan hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?
A. Mide
B. Bağırsak
C. Kalp
D. Yemek borusu
Soru 4- Aşağıda verilen kas çeşitlerinden hangisi ya da hangileri bizim kontrolümüz dışında çalışır?
I. Çizgili kaslar
II. Düz kaslar
III. Kalp kası
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 5- Aşağıdaki organlardan hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?
A. Kalın bağırsak
B. İnce bağırsak
C. Mide
D. Ağız
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir?
A. Kaval kemiği
B. Omurlar
C. Uyluk kemiği
D. Kaburga kemiği
Soru 7- Küçük kan dolaşımda kan, kalp ile aşağıdaki hangi organ arasında dolaşır?
A. Karaciğer
B. Akciğerler
C. Böbrek
D. Beyin
Soru 8- Aşağıda şeması verilen boşaltım sistemi organları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı testi çöz
A. I, kirli kanın süzüldüğü kısımdır.
B. II, kirli kanı idrar kesesine taşır.
C. III, idrarın bir süre depo edildiği yerdir.
D. IV, idrarın vücut dışına atıldığı kısımdır.
Soru 9- Kalpten kan götüren damarlar ve kalbe kan getiren damarlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Kalpten kan götüren, Kalbe kan getiren
A. Atardamar, Toplardamar
B. Toplardamar, Atardamar
C. Atardamar, Kılcal Damar
D. Toplardamar, Kılcal Damar
Soru 10- Büyük kan dolaşımı ile vücutta ne sağlanır?
A. Kan temizlenir.
B. Akciğerlere besin gönderilir.
C. Vücuda besin ve oksijen gönderilir.
D. Kalbe geri dönen kan akciğerlere gönderilir.
Soru 11- Küçük kan dolaşımı ile vücutta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A. Kan temizlenir.
B. Kalp atışı hızlanır.
C. Vücuda besin ve oksijen gönderilir.
D. Kalpten pompalanan kan tüm vücudu dolaşır.
Soru 12- Pankreasın besinlerin sindirimini tamamlamak üzere ince bağırsağa gönderdiği pankreas özsuyunda, aşağıda verilen maddelerden hangisini sindiren enzim yer almaz?
A. Mineral
B. Yağ
C. Protein
D. Karbonhidrat
Soru 13- Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevidir?
A. Kemik oluşumunu sağlamak
B. Karbondioksit üretmek
C. Besinleri sindirmek
D. Oksijen taşımak
Soru 14- Aşağıdaki tabloda besin türleri ve sindirildikleri yapı veya organlar verilmiştir.
6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı testi çöz
Buna göre tablodakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 15- Aşağıdaki yapı ve organlardan hangilerinde hem fiziksel (mekanik) hem de kimyasal sindirim gerçekleşir?
I. Ağız
ll. Mide
lll. İnce bağırsak
IV. Kalın bağırsak
A. I ve II
B. II ve III
C. III ve IV
D. I, II ve III
Soru 16- Bir yerimiz kesildiğinde aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasını sağlar?
A. Alyuvarlar
B. Akyuvarlar
C. Kan plazması
D. Kan pulcukları
Soru 17- Aşağıda özellikleri verilen kas aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur?
• İsteğimiz dışında çalışır.
• Yapısı çizgili kaslara, çalışması düz kaslara benzer.
• Çalışması süreklidir.
A. Mide
B. Kalp
C. Kol
D. Akciğer
Soru 18-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara kutucukta yer alan uygun sözcükleri yazınız.
ince bağırsak – tansiyon – oksijen – oynamaz – idrar kesesi
1. Kafatasında ve kuyruk sokumunda ……………………… eklemler bulunur.
2. Sindirim sisteminde besin maddelerinin emilimi ……………………… gerçekleşir.
3. Kalbin kasılıp gevşeme hareketinin atardamarın iç yüzeyine yaptığı basınca ……………………… denir.
4. Soluk alma sırasında ……………………… gazı vücuda alınır.
5. İdrarın geçici bir süre biriktirildiği yere ……………………… denir.
A. ince bağırsak, tansiyon, oynamaz, idrar kesesi, oksijen
B. oynamaz, ince bağırsak, tansiyon, oksijen, idrar kesesi
C. ince bağırsak, oynamaz, oksijen, idrar kesesi, tansiyon
D. tansiyon, oksijen, oynamaz, ince bağırsak, idrar kesesi
Soru 19- Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız.
( ) Kalp kası yapı olarak çizgili kaslara, çalışması bakımından düz kaslara benzer.
( ) Akyuvarlar kana kırmızı rengini veren kan hücreleridir.

( ) Rh faktörü aynı olmayan kan grupları arasında kan alışverişi yapılamaz. ( ) Kalın bağırsak, isteğimizle çalışan kaslardan oluşmuştur.
( ) Safra sıvısı mide tarafından salgılanır.
A. D, Y, D, Y, Y
B. Y, D, D, Y, D
C. D, Y, Y, D, Y
D. Y, Y, D, Y, D
Soru 20-
1.Oksijen ve karbondioksit gazlarını taşır.  a.Mide
2.Proteinlerin sindiriminin başladığı organdır.  b.Enzim
3.Vücuda kan pompalayan organdır.  c.Alyuvar
4.Sindirimi kolaylaştıran yapılardır.  d.Çizgili
5.Kol ve bacaklarda bulunan kas çeşididir.  e.Kalp
A. 1.d, 2.b, 3.e, 4.a, 5.c
B. 1.c, 2.a, 3.e, 4.b, 5.d
C. 1.a, 2.c, 3.e, 4.b, 5.d
D. 1.d, 2.a, 3.e, 4.b, 5.c
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla