6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 2. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Ses ile ilgili bir oyun tasarlayan Murat Öğretmen, öğrencilerinden birinin gözlerini kapatıp diğer öğrencileri tek tek konuşturur. Gözleri kapalı olan öğrenci, konuşan arkadaşlarını seslerinden tanımaya çalışır.
Bu oyun ile Murat Öğretmen aşağıdakilerden hangisini açıklamaya çalışmıştır?
A. Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır.
B. Sesin yayılması için madde tanecikleri gereklidir.
C. Sesin özelliği, ses kaynağına bağlı olarak değişir.
D. Ses işitilme şiddeti, dinleyici ile ses kaynağı arasındaki mesafeye bağlıdır.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aynı sıcaklıkta fakat farklı hallerde bulunan K, L ve M maddelerinde sesin yayılma süratleri büyükten küçüğe doğru sırasıyla "KLM" şeklindedir.
K bakır, M helyum gazı olduğuna göre L maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Boşluk
B. Demir
C. Tahta
D. Su
Soru 3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Sesin yayılma hızı, hava ortamında su ortamına göre daha fazladır.
II. Yoğunluk, sesin yayılma hızına etki eder.
III. Sesin hızı ışığın hızından büyüktür.
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. II ve III
D. I, II ve III
Soru 4- Tam ortasında saat bulunan aşağıdaki gibi bir düzenek oluşturulur. Öğrenciler şekilde belirtilen konumlara göre düzeneğin etrafına yerleştirilir.
6. sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.yazılı
Buna göre saat çaldığında saatin sesini en kısa ve en uzun sürede duyan öğrenciler hangileridir?
  en kısa  -  en uzun
A. Efe    - Enes
B. Enes - Ayşe
C. Enes - Efe
D. Elif    - Efe
Soru 5- Merve; elindeki metal kaşık ile mutfaktaki tencereye, yoğurt kovasına, cam bardağa ve fırın tepsisine vurduğunda değişik sesler duyuyor.
Merve’nin bu olaydan çıkaracağı sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. Kaynak değişirse ses de değişir.
B. Işık hızı, ses hızından büyüktür.
C. Ses, farklı ortamlarda farklı hızlarda yayılır.
D. Metal kaşık katıdır. Bu yüzden ses en hızlı katılarda yayılır.
Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi sesin özelliklerinden faydalanılarak yapılan uygulamalardan biri değildir?
A. Park sensörlerinin geliştirilmesi
B. Deniz derinliğinin tespit edilmesi
C. Dünya ile Mars arasındaki mesafenin ölçülmesi
D. Ultrason cihazı ile doku ve organların görüntülenmesi
Soru 7- 6. Sınıfta okuyan Ali akşamları gitar çalar fakat komşuları çıkan sesten rahatsız olmaktadır. Ali bunun üzerine evdeki yumurta kolilerini kullanarak duvarları kaplamıştır. Ali'nin bunu yapma amacı nedir?
A. Duvarı kalınlaştırmak
B. Ses yalıtımını sağlamak
C. Isı yalıtımını sağlamak
D. Odasını yeniden dekore etmek
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi omurilik tarafından kontrol edilmektedir?
A. Acıkma, susama
B. Refleks davranışlar
C. Kan basıncını ayarlama
D. Kol ve bacaklardaki kasların birbirleriyle uyumu
Soru 9- Böbreklerimizde kanın süzülmesi hangi organ ya da yapı tarafından kontrol edilmektedir?
A. Beyin
B. Beyincik
C. Omurilik
D. Omurilik soğanı
Soru 10- Öğrencilerine “Bu göz kusuruna sahip bireyler uzağı net görebilirken yakını net göremezler.” açıklamasında bulunan bir öğretmen göz kusurlarından hangisini anlatıyor olabilir?
A. Miyop
B. Astigmat
C. Hipermetrop
D. Renk körlüğü
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi kulak sağlığımızı korumak için yapılması gereken davranışlardan biri değildir?
A. Kulak dış darbelerden ve soğuktan korunmalıdır.
B. Doktor onayı olmadan ilaç ve damla kullanılmamalıdır.
C. Yüksek sese maruz kalındığında ağız açılmalıdır.
D. Banyo sonrasında kulak temizliği için kulak çöpü kullanılmalıdır
Soru 12- Aşağıda maddelerin eşit hacimdeki tanecik miktarları, sütun grafiğinde gösterilmiştir.
6. sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.yazılı
Bu maddeler kullanılarak yapılan malzemelerle ilgili aşağıdaki yorumlar yapılıyor.
I. Sesin yayılmasını önlemek için L maddesinden yapılan malzeme kullanılabilir.
II. K maddesinden yapılan malzeme, sesi diğerlerine göre daha iyi iletir.
III. Ses yalıtımında kullanmak için M maddesi tercih edilmelidir.
Yukarıda verilen yorumlardan hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. I, II ve III
Soru 13- İdrar tahlili sonucunda idrarında şeker (glikoz) tespit edilen bir kişide hangi hormonunun salgılanmasında problem vardır?
A. İnsülin
B. Adrenalin
C. Tiroksin
D. Glukagon
Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalıklarından biri değildir?
A. Kolera
B. Tifo
C. Ülser
D. Anemi
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım ekibinin müdahalede yapması gereken davranışlardan biri değildir?
A. Hasta veya yaralının korku ve endişelerini gidermek
B. Hasta veya yaralıyı hemen olay yerinden uzaklaştırmak
C. Hasta veya yaralının yarasını görmesine izin vermemek
D. Hasta veya yaralıyı hareket ettirmeden müdahalede bulunmak
Soru 16- Elektrik düğmelerinin yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A. Gümüş
B. Seramik
C. Cam
D. Plastik Boru
Soru 17- Elektrikli aletlerimizin kablolarını saran plastikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Bizi elektrik çarpmalarından korur.
II. Elektrikli aletlerin daha hızlı çalışmasını sağlar.
III. Ucuz olduğu için gümüş yerine tercih edilir.
A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve III
D. I, II ve III
Soru 18- Aşağıda verilen maddelerden hangileri elektrik enerjisini iyi iletmez?
6. sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.yazılı
A. 1-2-5
B. 1-5-7-8
C. 2-5-7-8
D. 2-4-6-8
Soru 19- Şekildeki elektrik devresinde bağlantı kabloları arasına bakır çubuk bağlanmıştır.
6. sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.yazılı
Bu çubuğun yerine aynı uzunlukta fakat daha kalın bakır çubuk bağlandığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?
A. Devrenin direnci artar.
B. Devrenin direnci azalır.
C. Devredeki ampul parlaklığı azalır.
D. Devredeki elektrik enerjisi artar.
Soru 20- Boşluklar hangi seçenekteki gibi doldurulmalıdır?
1) Elektrik enerjisini iyi ileten maddelere ……………………… denir.
2) Elektrik enerjisini iyi iletmeyen maddelere ……………………… denir.
3) Elektriksel direnç …………………………… adı verilen aletle ölçülür.
4) Ampulün içinde ……………………… tel bulunur.
5) Dik kesit alanı ……………………… bir iletkenin direnci azalır.
A. iletken, yalıtkan, dirençölçer, filaman, artıkça
B. yalıtkan, iletken, dirençölçer, filaman, artıkça
C. bakır, yalıtkan, dirençölçer, filaman, azalırsa
D. iletken, saf, voltmetre, tungsten, artıkça
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla