6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Matematik 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Murat’ın her gün çözdüğü soru sayısı 8’nın katıdır. Buna göre Murat’ın çözdüğü soru sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A.108    B.110    C.118    D.120
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-
6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavı
A.23     B.43     C.46     D.63
Soru 3-6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavı
A.15     B.20     C.25     D.30
Soru 4- 9’a bölünebilen bütün sayılar aynı zamanda ........ ile bölünür.
Yukarıdaki ifadede yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulursa yanlış olur?
A.1    B.3    C.9    D.18
Soru 5- (3 • 42 + 4) ÷ 26 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A.1    B.2    C.3    D.5
Soru 6-6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavı
A.13    B.18    C.21    D.24
Soru 7- Beş kardeşin şimdiki yaşları toplamı 38’dir. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 53 olur?
A. 1     B. 2     C. 3     D. 4
Soru 8- Saatte 75 km yol alan bir otobüsün 8 saatte gittiği yolu, saatte 120 km yol alan bir otomobil kaç saatte gider?
A. 3     B. 4     C. 5     D. 6
Soru 9- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. 24 doğal sayısının tüm çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24’tür.
B. 24 doğal sayısının asal çarpanları 2 ve 3’tür.
C. 24 doğal sayısının en küçük asal çarpanı 2’dir.
D. 7 doğal sayısı 24’ün bölenlerinden biridir.
Soru 10- Aşağıdaki topluluklardan hangisi küme oluşturmaz?
A. Yılın ayları
B. Bazı sayma sayıları
C. Alfabemizin ünlü harfleri
D. Sıfırdan küçük doğal sayılar
Soru 11-
6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavı
Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?
A. 1     B. 2     C. 3     D. 4
Soru 12-
6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavı
A.43    B.50    C.64    D.67
Soru 13-
6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavı
Yukarida verilen Venn şemasına göre KUL kümesinin kaç elemanı vardır?
A. 7     B. 6     C. 5     D. 4
Soru 14- Bir kırtasiyede 5 kalem alana 1 kalem hediye edilmektedir. Hediye edilen kalemlerle birlikte 98 kalem alan bir kişinin aldığı kalemlerden kaç tanesi hediyedir?
A.16   B.17   C.18   D.19
Soru 15- 13 ve 23 sayıları için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Asal sayılardır.
II. Ortak bölenleri 1’dir.
III. Tek sayılardır.
IV. 3’e tam bölünürler.
A. Yalnız I.
B. I ve III.
C. I, II ve III.
D. I, II, III ve IV.
Soru 16- 144 sayısı aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin ortak katıdır?
A. 72 ile 4
B. 18 ile 25
C. 11 ile 9
D. 3 ile 21
Soru 17- Bir çiftlikteki koyun ve tavukların ayak sayılarının toplamı 214’tür.
Bu çiftlikte 33 tane koyun olduğuna göre tavukların sayısı kaçtır?
A. 37
B. 41
C. 74
D. 82
Soru 18- Bir çiftçi ürettiği 9500 kg patatesi 25 kilogramlık çuvallara doldurmuştur. Bu çiftçi çuvallardan birini 14 liraya sattığına göre tüm çuvalları sattığında kaç lira gelir elde eder?
A. 4900
B. 5040
C. 5180
D. 5320
Soru 19-
6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavı
Bir otoparka ait ücret tarifesi yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Bu otoparka giriş yapan araçlardan 20 tanesi 1 saatten az, 30 tanesi 1-3 saat arası, 40 tanesi 6-12 saat arası otoparkta kalmıştır.
Bu araçlardan kaç lira gelir elde edilmiştir?
A. 1370
B. 1530
C. 1570
D. 1730
Soru 20-
6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavı
işleminin sonucu kaçtır?
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla