6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Matematik 6.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi küme belirtir?
I. Uğur’un sevdiği günler.
II. Bir basamaklı asal sayılar.
III. Haftanın Ç ile başlayan günleri
IV. 4 ile bölünebilen bazı doğal sayılar.
V. 20 nin bazı çarpanları
A. 1   B. 2   C. 3   D. 4
Soru 3-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 4-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 5- Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre bu sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A. m =-1 ve n =+7
B. m =-4 ve n =+3
C. m =-9 ve n =-3
D. m =-10 ve n =-2
Soru 6- Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri en büyüktür?
A.–9   B.–3   C.0   D.+8
Soru 7-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 8-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 9-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
Yukarıdaki şekilde her satır ve her sütundaki sayıların toplamı 1’e eşittir. Buna göre “?” olan kareye hangi sayı yazılmalıdır?
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 10-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
Buna göre en fazla pasta yiyen kimdir?
A. Sudenaz
B. Yahya
C. Eray
D. Ezgi
Soru 11-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A. 1100
B. 1200
C. 1300
D. 1400
Soru 12- Aşağıda ondalık gösterimi verilen sayıların yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış biçimleri yanlarına yazılmıştır.
I. 5,647 5,65
II. 26,874 26,874
III. 123,269 123,26
IV. 80,701 80,7
Bu yazılışlardan kaç tanesi doğrudur?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Soru 13-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 14-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 15-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 16- Aşağıdaki ifadelerden hangisinin tam sayı olarak karşılığı –13 değildir?
A. Deniz seviyesinin 13 metre altı
B. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 °C olması
C. Defne’nin uçurtmasının yerden 13 metre yükseklikten uçması
D. Ali’nin arkadaşına 13 TL borcu
Soru 17- –5, 3, 8, 0, –9, 25 tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A. –9, –5, 0, 3, 8, 25
B. 0, –5, –9, 3, 8, 25
C. –5, –9, 0, 3, 8, 25
D. –5, –9, 0, 8, 25, 3
Soru 18-
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 19-Aşağıdaki şekilde altta verilen iki tuğladaki kesirlerin toplamı hemen üzerindeki tuğlada yazmaktadır.
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
Buna göre A + B kaçtır?
6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 20-Ahmet bir karpuzun 6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılıMustafa da kalanını yemiştir. En çok karpuz yiyen en az yiyenin kaç katı yemiştir?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla