6. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 6.Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Matematik Dersi 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Matematik Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- 8,371 ondalık gösterimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Binde birler basamağındaki rakam 1’dir.
B. Onda birler basamağına göre yuvarlandığında 8,4 olur.
C. Yüzde birler basamağına göre yuvarlandığında 8,37 olur.
D. Binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0,01’dir.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Nedim Bey, kilogramı 0,75 TL olan üzümden 3 kg ve kilogramı 1,3 TL olan erikten de 2 kg alırsa manava kaç TL öder?
A. 3,75
B. 4,25
C. 4,85
D. 5,25
Soru 3- Yaşar Bey, 3 ceket diktirmek için terzisine 7,2 metre kumaş veriyor. Terzisi Yaşar Bey’in bir ceketi için kaç metre kumaş kullanmıştır?
A)3,1  B)2,55  C)2,4  D)2,25
Soru 4- Serap bir sürahi ayranı 0,25 litrelik 5 bardağa dolduruyor. Ayranı bardaklara doldurmadan önce sürahide kaç litre ayran vardır?
A)1   B)1,25   C)1,5   D)2
Soru 5- Mert 5 yaşındadır. Annesi Mert’ten 19 yaş büyüktür. Babası da annesinden 3 yaş büyük olduğuna göre Mert’in annesinin yaşının babasının yaşına oranı kaçtır?
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
A)       B)       C)       D)
Soru 6- Haftanın “C” harfi ile başlayan günlerinin sayısının “P” harfi ile başlayan günlerinin sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir?
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
A)       B)       C)       D)
Soru 7- Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
A. 0,144
B. 1,44
C. 14,4
D. 144
Soru 8-
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
A. 6    B. 7    C. 8    D. 9
Soru 9-
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
Yukarıdaki kırmızı balon sayısının mavi balon sayısına oranı kaçtır?
A. 1 : 5
B. 2 : 3
C. 3 : 2
D. 3 : 5
Soru 10- Hürriyet Ortaokulunda 9 öğretmen ve 63 öğrenci vardır. Öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı kaçtır?
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
A.      B.      C.      D.
Soru 11- Aşağıdaki tabloya göre erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı kaçtır?
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
A.      B.      C.      D.
Soru 12- "11." sorudaki tabloya göre;
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
A.      B.      C.      D.
Soru 13- Aslı, matematik dersinin ilk iki sınavından 75 ve 90 almıştır. Sınavlarının ortalamasının 85 olabilmesi için üçüncü sınavdan kaç almalıdır?
A. 90
B. 85
C. 80
D. 75
Soru 14- X lirası olan Seda Hanım, fiyatları aynı olan 3 etek satın aldığında 15 lirası artıyor. Bir eteğin fiyatının kaç lira olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
A.      B.      C.      D.
Soru 15- 2x + 5 cebirsel ifadesine uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bir sayının 5 fazlasının 2 katı
B. Bir sayının 2 fazlasının 5 katı
C. Bir sayının 5 katının 2 fazlası
D. Bir sayının 2 katının 5 fazlası
Soru 16- Eşkenar üçgen şeklinde bir bahçesi olan Hasan Bey’in bahçesinin bir kenar uzunluğu z birimdir. Bahçesini iki sıra telle çevirmek isteyen Hasan Bey’in kullanacağı telin uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. 3z
B. 6z
C. 9z
D. 12z
Soru 17- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bir ikizkenar üçgenin çevresi 2a + b cebirsel ifadesi ile gösterilebilir.
B. Bir dikdörtgenin çevresini gösteren cebirsel ifade 2 • (x + y) olabilir.
C. Bir eşkenar dörtgenin çevresi 4c cebirsel ifadesi ile gösterilebilir.
D. Bir karenin çevresini anlatan cebirsel ifade a•a olabilir.
Soru 18- 17, 49, 78, 6, 27, 66 sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 60
B. 62
C. 72
D. 78
Soru 19- En fazla 200 kg yük taşıyabilen bir asansöre kütlesi (x + 40) kg olan koli konulmuştur.
Buna göre bu asansöre en fazla kaç kilogramlık daha yük konulabilir?
A. 160 – x
B. 180 – x
C. 200 – x
D. 240 – x
Soru 20-
6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı
Yukarıda kenar uzunlukları x cm ve y cm olan kareler verilmiştir. Bu iki karenin çevrelerinin uzunlukları toplamını santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. 4x + 4y
B. 3x + 3y
C. 2x + 2y
D. x + y
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla