6.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan Matematik 6.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Okulundaki öğrencilerin en sevdiği müzik türü ile ilgili araştırma yapan Oğuzhan’ın aşağıdaki türlerden hangisi ile ilgili veri elde etmesi beklenmez?
A. Pop
B. Komedi
C. Klasik
D. Yabancı
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- “Okula gelirken hangi ulaşım aracını kullanıyorsunuz?” sorusuna uygun veriler elde etmek için bu sorunun aşağıdaki gruplardan hangisine sorulması uygun olur?
A. Politikacılar
B. Öğrenciler
C. Bankacılar
D. Sigortacılar
Soru 3- Bir sınıftaki öğrencilerin deneme sınavında yaptıkları netlerin sayılarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Grafik: Net Sayılarına Göre Öğrenci Dağılımı
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
Bu sınıftaki öğrenciler deneme sınavında ortalama kaç net yapmışlardır?
A. 62
B. 63
C. 64
D. 65
Soru 4- 8 kişilik bir grupta 3 erkek vardır. Erkeklerin kütlelerinin ortalaması 72 kg, kızların kütlelerinin ortalaması 54 kg’dır.
Tüm grubun kütlelerinin ortalaması kaç kilogramdır?
A. 58,65
B. 59,25
C. 60,75
D. 63
Soru 5- Aşağıdaki grafikte bir mağazada satılan A ve B marka ürünlerin yılın ilk dört ayındaki satış sayıları gösterilmiştir.
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
Buna göre hangi ay A ve B marka ürünlerin satış sayılarının açıklığı en küçüktür?
A. Ocak
B. Şubat
C. Mart
D. Nisan
Soru 6- Aşağıdaki tabloda bir gümüş satıcısının bir hafta boyunca sattığı takı sayıları veriliyor.
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
Tablodaki verilerin açıklığı pazar günü yapılan satışlarla değişmediğine göre pazar günü kaç takı satılmış olabilir?
A.8   B.40   C.43   D.50
Soru 7- Bir ayakkabı mağazası sahibi, kadın ve erkek müşterilerinin renk tercihlerini belirlemek için yandaki tabloyu oluşturuyor. Bir hafta boyunca sattığı ayakkabıları tabloya not ediyor.
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Erkek müşteriler en çok kahverengi ayakkabıları tercih etmiştir.
B. Kadın müşteriler en çok beyaz ayakkabıları tercih etmiştir.
C. Erkek müşterilerin verilerinin açıklığı 19’dur.
D. Mağaza sahibi, kadın müşterilere günde ortalama 6 ayakkabı satmıştır.
Soru 8- ABC açısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
A.    B.    C.    D.
Soru 9- Aşağıda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
A.    B.    C.    D.
Soru 10- Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün yarısına eşit ise büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A. 60
B. 50
C. 45
D. 30
Soru 11-
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 12-
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 13-
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 14-
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
Paralelkenarın çevre uzunluğu 38 cm olduğuna göre alanı kaç santimetrekaredir?
A.48    B.58    C.66    D.72
Soru 15-Kenar uzunlukları 12 cm ve 8 cm olan şekildeki dikdörtgende E ve F noktaları üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır.
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
Buna göre AEFB dörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
A.70    B.60    C.50    D.40
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi bir daire modeli olabilir?
A. Yüzük
B. Simit
C. Bilezik
D. Madeni Para
Soru 17- Yarıçapının uzunluğu 4 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (r yerine 3 alınız.)
A. 8   B. 12   C. 18   D. 24
Soru 18- Çevre uzunluğu 32 cm olan karenin içerisine çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?
A. 4    B. 5    C. 6    D. 7
Soru 19- Bir otomobilin 720 m yol gidebilmesi için çapının uzunluğu 80 cm olan bir tekerleğinin kaç tur dönmesi gerekir? (r yerine 3 alınız.)
A. 150
B. 300
C. 420
D. 600
Soru 20-
6. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı
Kareli kâğıtta K, L, M, N, O noktaları verilmiştir. Bir öğrenci pergelini iki ucu arasındaki uzaklık 3 birim olacak şekilde açarak pergelin iğneli ucunu kareli kâğıttaki O noktasına koyuyor ve merkezi O noktası olan bir çember çiziyor.
Aşağıdaki noktalardan hangileri çizilen bu çemberin iç bölgesinde yer alır?
A. K ve L
B. M ve K
C. M ve N
D. N ve L
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla