6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim altıncı sınıf öğrencisi Murat’ın evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz?
A. Odasını temiz ve düzenli tutmak
B. Sabah uyandığında yatağını düzeltmek
C. Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak
D. Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Dini Bayramlarda aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunuruz. Dargın olduklarımızla barışırız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dini bayramların toplumsal birliğe katkılarından biri değildir?
A. Akrabalık bağlarını güçlendirir.
B. Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır.
C. İsraf ve savurganlığı artırır.
D. Komşuluk ilişkilerini geliştirir.
Soru 3- Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdetlerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Din
B. Dil
C. Tarih
D. Ahlak
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sonuçlarından biri değildir?
A. Toplumsal huzur ve mutluluk artar.
B. Birlik ve beraberlik duyguları artar.
C. İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir.
D. Zengin ile yoksul arasındaki farklılık artar.
Soru 5- Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler?
A. İletişimdeki hataları azaltır.
B. İnsanları birbirinden uzaklaştırır.
C. Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir.
D. Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar.
Soru 6- Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üstlenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
A. Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında yapıyorum.
B. Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum.
C. Ben bir okulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum.
D. 6. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum.
Soru 7- 6. sınıf öğrencisi Yusuf, toplumsal olaylara duyarlı ve yardımsever bir vatandaştır. Buna göre Yusuf'un aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?
A. Okuldaki yardım kampanyalarına katılmak
B. Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek
C. Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak
D. Sınıfındaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak
Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi 6. sınıf öğrencisi Murat’ın okuldaki sorumluluklarından biri değildir?
A. Okulu temiz tutmak
B. Okul eşyalarına zarar vermemek
C. Okuldaki görevlilere saygılı olmak
D. Arkadaşlarının eşyalarını izinsiz kullanmak
Soru 9- Bir toplumda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetli olması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A. Birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun
B. Ekonomik gelir seviyesinin yüksek olduğunun
C. Kişisel menfaatlerin ön plana çıktığının
D. Yaşanan doğal afetlerin fazla olduğunun
Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait ögelerden biri değildir?
A. Güreş
B. Beyzbol
C. Baklava
D. Kına gecesi
Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir?
A. Odamızı toplamak
B. Dersleri dikkatli dinlemek
C. Takım sporunda görevini yapmak
D. Kulüp çalışmalarına katılmak
Soru 12- Türk milleti, geçmişiyle bağlarını koparmadığını yaşadığı zaferleri çeşitli etkinliklerle kutlayarak göstermektedir. Türk milletinin her yıl geçmişindeki zaferleri kutlaması millet olarak hangi bilinci kazandığını gösterir?
A. Dil
B. Din
C. Sanat
D. Tarih
Soru 13- Betül ve sınıf arkadaşları Van depreminde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için okullarında kermes düzenlemişlerdir. Topladıkları parayı da depremzedeler için açılan banka hesabına yatırmışlardır.
Betül ve arkadaşlarının yaptıkları bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisine örnek gösterebiliriz?
A. Bireysel ihtiyaçları karşılamaya
B. Sorunlara karşı duyarsız kalmaya
C. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya
D. Uluslararası birlik ve beraberliğe
Soru 14- Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
(tarihimiz - vakıflar - ayrımcılık - kardeş - kardeşlik)
1) ……….............……. millî kültürümüzün en önemli unsurlarından biridir.
2) Toplumda ön yargıların artması ……….............……. ve çatışmaya neden olabilir.
3) Türk-İslam devletlerindeki ……….............……. yardımlaşma ve dayanışma kurumlarıdır.
A. 1.tarihimiz 2.ayrımcılık 3.vakıflar
B. 1.vakıflar 2.ayrımcılık 3.tarihimiz
C. 1.tarihimiz 2.kardeşlik 3.vakıflar
D. 1.kardeş 2.ayrımcılık 3.kardeşlik
Soru 15- Okulun İzcilik Kulübü üyeleri olarak hafta sonu Kartepe’de kamp kurduk. Kampta öğretmenimiz kulüp üyelerine görev dağılımı yaptı ve “Çocuklar herkes görevini layıkıyla yaparsa kamp sorunsuz geçer.” dedi.
Yukarıda verilen parçada öğretmen neyin önemini vurgulamaktadır?
A. Kamp yerinin
B. İzcilik Kulübünün
C. Sınıftaki arkadaş ilişkilerinin
D. İçinde bulunduğumuz gruptaki rollerin
Soru 16- Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış olarak belirtin.
1. Kültürü oluşturan dil, din ve tarih gibi unsurlar toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar.
2. Bir öğrencinin eğitimini tamamlayarak doktor olması sosyal rollerin zaman içinde değişebileceğini gösterir.
3. Ön yargı toplumda uyum içinde yaşayabilmemizi sağlar.
4. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunu görmezden gelmeliyiz.
5. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma birlik ve beraberliğimize katkı sağlar.
A)- D, D, Y, Y, D
B)- Y, D, D, Y, Y
C)- D, Y, Y, D, D
D)- Y, D, Y, D, Y
Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?
6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı
A. Yönetimde son sözün kurultaya ait olması
B. Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması
C. Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması
D. Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması
Soru 18- İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Göçebe yaşam sürmeleri
B. Dinî inançlarının etkisi
C. Hayvancılıkla uğraşmaları
D. Taşımacılıkta attan faydalanmaları
Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir?
A. Hayvancılıkla uğraşmaları
B. Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri
C. Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi
D. Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri
Soru 20- Orta Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yerleşik hayata geçememiş olmaları
B. En yakın komşuları Çin’in kuvvetli olması
C. Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları
D. Devletin ‘‘Hükümdar ailesinin ortak malıdır.’’ anlayışı
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla