6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz

Sosyal Bilgiler 6.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini çöz.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıda verilenlerden hangileri sosyal bilimlerin inceleme alanına girmektedir?
I. Toplumsal olaylar
II. Toplumun yaşam biçimi
III. İnsan vücudunun yapısı
IV. Toplumlararası kültürel etkileşimler
A. Yalnız II.
B. I ve III.
C. I ve IV.
D. I, II ve IV.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-
6. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim dallarından biri değildir?
A. Tarih
B. Biyoloji
C. Sosyoloji
D. Coğrafya
Soru 3- Günümüzde insan hayatını kolaylaştıran birçok teknolojik gelişme yaşanmaktadır. Aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisinin gelecekte insan yaşamı daha az etkileyeceği söylenebilir?
A. Cep telefonu
B. Bilgisayar
C. Yapay zekâ
D. Telgraf
Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerle ilgilidir?
A. Telif hakkı alınmış ürünlerdir.
B. Ürünlerin vergisi devlete ödenmiştir.
C. Üzerlerinde Kültür Bakanlığı bandrolü vardır.
D. Başkalarının ürünlerini izni olmadan yasa dışı yollarla kopyalanmasıdır.
Soru 5- Aşağıdaki görsellerden hangisi ürünlerin üzerindeki telif hakkı sembolüdür?
6. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 6- Bir ürünün piyasaya korsan olarak çıkarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A. Yeni eserlerin teşvikine
B. Sanat adamlarının çoğalmasına
C. Devlete verilecek verginin artmasına
D. Eser sahibinin emeğinin karşılığını alamamasına
Soru 7-
6. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı
Bu sözüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A. Sporun
B. Ordunun
C. Siyasetin
D. Bilimin
Soru 8- Yer şekilleri ve iklim özellikleri sebebiyle Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal üretim azdır. Bunun yerine insanlar genellikle büyükbaş hayvancılık yapmaktadırlar. Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıda verilen sanayi dallarından hangisi daha gelişmiştir?
A. Otomotiv
B. Konserve
C. Meyve suyu
D. Et ve süt ürünleri
Soru 9- Enerji kaynaklarından bir kısmının doğada varlığı sona ermez. Bu kaynaklara yenilebilir enerji kaynakları denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir?
A. Rüzgar
B. Doğalgaz
C. Jeotermal
D. Biyoenerji
Soru 10-
6. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı
A.     B.     C.     D.
Soru 11- Aşağıdaki çevre sorunlarının sebepleri hangisi olamaz?
● Erozyon,
● Küresel Isınma,
● Hava kirliliği
A. Ormanların tahrip edilmesi
B. Sanayi tesislerinin denetlenmemesi
C. Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri
D. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi
Soru 12- Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri’nde rafting ve kano gibi su sporlarının yapılabilmesinin temel nedeni nedir?
A. Akarsu yatağının geniş olması
B. Akarsu eğiminin fazla olması
C. Kar erimeleriyle beslenmesi
D. Taşıdığı su miktarının çok olması
Soru 13- Nitelikli eleman; iyi eğitim almış, kendini yetiştirmiş, alanında uzman olmuş, zihin gücüne dayalı işlerde çalışanlara denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden değildir?
A. İşini iyi bir şekilde yapar.
B. Yeniliklere ve gelişmelere açıktır.
C. Enerji ve zamanı abartılı kullanır.
D. Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.
Soru 14- Vergi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
I. Vergi vermek vatandaşlık borcudur.
II. Vergiler yasalarla belirlenir, değiştirilir ve kaldırılabilir.
III. Kişilerin isteğine bağlı olarak alınır.
A. Yalnız I.
B. Yalnız III.
C. I ve II.
D. I, II ve III.
Soru 15- Aşağıdaki kanunlardan hangisi ülkemizde korsan yayınları önlemeye yöneliktir?
A. Türk Ceza Kanunu
B. Türk Medeni Kanunu
C. Türk Ticaret Kanunu
D. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin gelecekte sağlayacağı faydalardan değildir?
A. Günlük hayatı kolaylaştırması
B. İnsan yaşamını sınırlandırması
C. Üretimde verimliliği arttırması
D. Bilginin saklanmasını ve yayılmasını kolaylaştırması
Soru 17- Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir?
A. Kitap satışında
B. Çalışmamızın beğenilmesinde
C. Yazarın kitaplarının satışında
D. Yazarın emeğine saygı duyulmasında
Soru 18- Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın 18 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında yer almaktadır. İnşası MÖ 10.000 yılına uzanan Göbeklitepe, tarihte bilinen en eski ibadet merkezidir. Bölgede yapılan araştırma kazıları sonucunda taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur.
Metinde anlatılan Göbeklitepe hangi sosyal bilim dalı sayesinde aydınlatılmaktadır?
A. Arkeoloji
B. Coğrafya
C. Sosyoloji
D. Hukuk
Soru 19- Aşağıda verilen ifadeleri doğru - yanlış olarak yazınız.
1. Tübitak, ülkemizde bilimsel ve teknolojik çalışma yapan bir kurumdur.
2. Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesi zorunlu değildir.
3. Atatürk, sosyal bilimlerin gelişmesi için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurmuştur.
4. Bilimsel araştırma yaparken ilk önce varsayımlardan faydalanmalıyız.
5. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekteki yaşantımızı kolaylaştıracaktır.
A. D, D, Y, D ,Y
B. D, Y, D, Y ,D
C. Y, Y, D, D ,D
D. Y, D, D, Y ,D
Soru 20- Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
(GAP, bakır, nitelikli, TEMA, bor, arıcılık, güneş)
1) Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde ………………… faaliyeti yaygın olarak yapılır.
2) Ülkemizde faaliyet gösteren ………………. vakfı erozyonla mücadelenin sembol ismi olmuştur.
3) Bilgisayar, cep telefonu, porselen gibi ürünlerin üretiminde ve jet-roket yakıtlarında ………………… madeni kullanılmaktadır.
4) Ülkemizde Güneydoğu ve Orta Anadolu gibi bulutlu gün sayısının az olduğu yerler ………………… enerjisi tesislerinin kurulmasına uygundur.
5) ………………… insanlar yaptığı işte iyi eğitim almış zamandan, enerjiden ve paradan tasarruf edebilen kişilerdir
A. arıcılık, GAP, bakır, güneş, nitelikli
B. arıcılık, TEMA, bor, güneş, nitelikli
C. nitelikli, GAP, bor, güneş, arıcılık
D. arıcılık, TEMA, bakır, güneş, GAP
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla