6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 22 tane sorudan oluşan 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi mektup türünde yazılmış bir metnin son cümlesidir?
A. Teyzeme selam eder, senin de ellerinden öperim.
B. Gökten bir elma düşmüş Keloğlan’ın kabak başına!
C. Ertesi gün okula gitmek istemedi.
D. Bu güzel bir ders olmalı nankörlük edenlere.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Aşağıdaki haber başlıklarından hangisi aşağıdaki fotoğrafla ilgili değildir?
6. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı
A. Fırtınayla İmtihanımız
B. Fırtına Öncesi Sessizlik
C. Fırtına Şiddetleniyor
D. Fırtına Yıkıp Geçti
Soru 3- Yeryüzünde nüfusu en fazla artan ilk elli şehirden kırkı fay hatları üzerinde bulunuyor. (1) Çünkü bu bölgeler hem tarım hem sanayi açısından verimli. (2) İnsanoğlu bu işte; çıkar uğruna tehlikeyi göze alıyor. (3) Bunu öğrenince insanın dudakları uçukluyor. (4) Tedbiri ihmal ediyor. Şehirleşmenin çarpık görüntüsü, çürük zeminlere çok katlı binaların dikilmesi ile bir orman hâlinde genişleyip gidiyor.
Yukarıdaki parçada anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?
A. 1.    B. 2.    C. 3.    D. 4.
Soru 4- Birkaç çocuk beni işaret edip fısıldaştı. Mahmut Hoca, bir yığın plastik dosyayla aceleyle sınıfa girdi. Kimlerin geldiğini görmek için sınıfı şöyle bir süzdü. Beni görünce hafifçe kaşları çatıldı ama sınav kâğıtlarını masasına bırakıp hepimizi selamladı.
Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A. olay
B. yer
C. zaman
D. şahıs
Soru 5-
I. Okulun son haftası geldiğinde gezi için hazırlandık.
II. Müzeye vardığımızda sevincimiz görülmeye değerdi.
III. Öğretmenimiz yıl sonunda müzeye gideceğimizi söyleyince çok sevindik.
IV. Uzun zamandır öğretmenimizin bu haberi vermesini bekliyorduk.
V. Çarşamba günü sabah okuldan müzeye kadar yürüdük.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A. IV – I – V – II – III
B. V – II – III – IV – I
C. I – V – III – IV – II
D. III – IV – I – V – II
Soru 6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?
A. Kitaplar bizim kişiliğimizi geliştirir.
B. Kitap, herhangi bir konuda yazılmış eserdir.
C. En derin duygular şiirlerde işlenir.
D. Usta sanatçı, özgün eserler vermelidir.
Soru 7- Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla varlığı karşılayan bir sözcük kullanılmıştır?
A. Dünyalar kadar işim var.
B. Vali Beyler okulumuza gelecek.
C. Aldığı kitabı Hamza’ya hediye etmiş.
D. Merhametli insanlara ihtiyacımız var.
Soru 8- Aşağıdaki dörtlükte hangisi konuşturulmuştur?
İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
A. Elif
B. Abdal
C. Gönül
D. Toz
Soru 9-
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Birden fazla basit sözcük vardır.
B. Soru eki kullanılmıştır.
C. İyelik eki almış sözcükler vardır.
D. “Aynalar” sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır.
Soru 10- Güneş Sistemi’nde 8 gezegen ve bunların çevresinde dönen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca asteroit ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş’in çevresinde döner.
Bir gök bilimi terimleri sözlüğü oluşturulsa bu parçadaki sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez?
A. Uydu
B. Çevre
C. Gezegen
D. Asteroit
Soru 11- I. İyi bir iş bulmak için başvurmadığı kapı kalmamış.
II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı.
III. Bugün yine kaç kapı dolaştın, demiş Hatice Hanım’a.
IV. Evlerin kapılarında bronz tokmaklar vardı.
“Kapı” kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?
A. Gidere yol açan gereksinim
B. Ev gezmesi için gidilen yer
C. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer
D. Devlet dairesi
Soru 12- “Çekirdek” sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir?
A. Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek istiyoruz.
B. İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir.
C. Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz.
D. Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru yemiştir.
Soru 13-
● Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın.
● Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunaltıyor.
● İpe asılmış çamaşırlar kuruydu.
● Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç düşünmemiştim.
Aşağıdakilerden hangisi “kuru” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?
A. Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze
B. Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan
C. Katıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek)
D. Etkisi, sonucu olmayan
Soru 14- Bu dörtlükte kırmızı yazılan sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır?
Sen, müsait vakti gelince rüzgârın,
Sonsuzluğa doğru kalkacak, sihirli
Bir gemi gibisin, göklerde demirli,
Ve ben, rıhtımında bekleyen bir yolcu
A. rüzgârın ve Sonsuzluğa
B. rüzgârın ve yolcu
C. Sonsuzluğa ve göklerde
D. göklerde ve yolcu
Soru 15-
6. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı
Bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. I. sözcüğün kökü isimdir.
B. II. sözcük gövde durumundadır.
C. III. sözcük hâl eki almıştır.
D. IV. sözcük yapıca türemiştir.
Soru 16- “Çökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A. Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü.
B. Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü.
C. Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü.
D. İnşaat için temel kazılınca yol çöktü.
Soru 17-
I. Otobüs şirketinden arayacaklar diye kendimizi öyle bir hazırlamıştık ki ahizeden annemin sesi gelince hepimiz hayal kırıklığına uğradık.
II. Bir iki saat sonra telefon çaldı.
III. Hepimiz telefona saldırdık.
IV. Bekledik, bekledik, haber gelmedi.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A. I - II - III - IV
B. IV - III - II - I
C. II - I - III - IV
D. IV - II - III - I
Soru 18- Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırmacı oldum. Araştırmalarımı yaparken çok fazla efor harcıyorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım da oluyor.
Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangisini bu sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanamaz?
A. çaba
B. etkin
C. değişik
D. karmaşık
Soru 19-
Köylerde, kentlerde, dağ başlarında
Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz
Anamızın sütü gibi helal ve temiz
Yeniden güzel Türkçemiz
Bu dörtlükte “Türkçe” aşağıdakilerden hangisine benzetilmemiştir?
A. Destan
B. Dağ
C. Ana sütü
D. Bayrak
Soru 20- Akşamleyin _ _ _ _ _ _ _ elbisesini giyip dışarı çıktı.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse “elbise” sözcüğünün niteliği belirtilmiş olmaz?
A. çizgili
B. yeşil
C. yeni
D. iş
Soru 21- “Sınıfı bu yolda önemli başarılar gösterdi.” cümlesinde hangi sözcük hâl eki almıştır?
A. önemli
B. sınıfı
C. başarılar
D. yolda
Soru 22- Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
1- altta kalmak
2- yaygarayı basmak
3- aklını başından almak
4- gözüne kestirmek
5- elini sürmemek
a. Bir şeyi, birini düşünmeyecek bir duruma getirmek, çok şaşırtmak.
b. Herhangi bir iyiliğin karşılığını ödeyememek.
c. Başarabileceğini ummak.
ç. Hiç karışmamak, bir şey yapmamak.
d. Bağırıp çağırmak.
A) 1-c, 2-b, 3-ç, 4-a, 5-d
B) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c, 5-ç
C) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-ç
D) 1-d, 2-ç, 3-c, 4-b, 5-a
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla