6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 22 sorudan oluşan 6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1-
• Temizlediği çaydanlığı, yanan ocağa sürdü.
• Çadırın önüne taşlardan ilkel bir ocak yaptı.
• Seher vaktinde harman yerine yükünü devirip çadırını kurdu.
• Çay suyunun kaynamasını beklerken karşıdaki dağları seyre koyuldu.
Bu cümleler olayların oluşuna göre sıralandığında “Ocağa doldurduğu çalı çırpıları, kuşağına gizlediği kibritle tutuşturdu.ˮ cümlesi baştan kaçıncı sırada yer alır?
A. 2.    B. 3.    C. 4.    D. 5.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2-Bu görsel ve başlıktan hareketle oluşturulacak bir metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmesi beklenmez?
6. sınıf 1. dönem 2. yazılı
A. Bilinçsiz internet kullanımının sonuçları
B. Güvenlik şirketleri için internetin önemi
C. Sanal dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri
D. Güvenli internet hizmetinden yararlanma yolları
Soru 3- Çocuk, karşılaştığı her eşya ve durum karşısında şaşkındır; yeni bir gözle bakar her şeye. Şairlerin dünyaya bakışı da böyle olmalı. Çünkü dünyaya alışmak şair bilincini köreltir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çocukların dünyası, şairleri besleyen en önemli unsurlardandır.
B. Gerçeklikle bağını koparmayan şair daima başarıya ulaşır.
C. Şair, günlük olaylara farklı açılardan bakmayı bilmelidir.
D. Şair, dünyaya çocuksu bir merakla bakmalıdır.
Soru 4- “Kitabını verebilir misin?” cümlesinde kitabın kime ait olduğu belirtilmediği için bir anlam belirsizliği vardır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir durum söz konusudur?
A. Trafik ışığının yeşile dönmesini bekledi.
B. Yüzündeki tebessüm hepimizi mutlu etmişti.
C. Ağırlığın etkisiyle masanın ayağı kırıldı.
D. Okuduğu kitap, ona yeni bakış açıları kazandırdı.
Soru 5- Roma İmparatoru Sezar, gönderdiği mektupların düşmanlar tarafından anlaşılmasını istemediği için bir şifreleme yöntemi kullanmıştır. “Sezar Şifreleme Yöntemi” olarak anılan bu yönteme göre şifredeki her bir harfin yerine, alfabedeki sırasına göre kendinden sonraki üçüncü harf kullanılır. Örneğin “GÜN” kelimesi “IZP” şeklinde yazılır.
Bu metinden hareketle “BARIŞ” sözcüğünün “Sezar Şifreleme Yöntemi”ne göre yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
A. ÇBŞKU
B. ÇBŞJÜ
C. DÇTLU
D. DÇTKÜ
Soru 6-
I. Şekerin etkisiyle suyunu iyice salan çilekleri, yüksek ateşte kaynayana kadar pişirin.
II. Ocaktan almadan iki dakika önce limon suyu ekleyin.
III. Çilekleri yıkayıp tencereye alın ve çileklerin üzerine şeker döküp bir gece bekletin.
IV. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve ara ara dikkatli bir şekilde karıştırın.
Çilek reçeli yapım aşamalarının anlatıldığı numaralanmış cümleler olayların oluşuna göre sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
A. I.    B. II.    C. III.    D. IV.
Soru 7-
Zamanla nasıl değişiyor insan
Hangi resmime baksam ben değilim
Nerede o günler, o şevk, o heyecan
Bu güler yüzlü adam ben değilim
Yalandır kaygısız olduğum yalan
Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?
A. Beğenme
B. Yakınma
C. Şaşkınlık
D. Özlem
Soru 8- Çoğul eki (-lar / -ler), eklendiği isme çokluk anlamı dışında “yaklaşıklık, abartma, aile (grup)” anlamları katar.
Buna göre çoğul eki aşağıdaki cümlelerin hangisine sözü edilen anlamlardan herhangi birini katmamıştır?
A. Az ötede otuzlu yaşlarda bir adam, gazete okuyor.
B. Akşamları arkadaşımla sahilde gezintiye çıkarım.
C. Ne zamandır alt komşumuz Nerimanlara gitmedik.
D. Dünyalar kadar işi bir çırpıda halledivermiş.
Soru 9- Deyimler Türkçemizin zenginliğidir. Duygu ve düşüncelerimizi deyimlerle daha kısa ve etkili bir biçimde anlatabilliriz.
Örneğin “çok özlemek” anlamında _ _ _ _ _ _ “önem vermemek, beğenmemek” anlamında _ _ _ _ _ _, “aşırı öfkelenmek” anlamında _ _ _ _ _ _ deyimlerini kullanırız.
Aşağıdakilerin hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
A. burun kıvırmak
B. burnunda tütmek
C. burnundan solumak
D. burnunun dikine gitmek
Soru 10- Bir eserde aradığım ilk özellik _ _ _ _ _ _ olmasıdır. Çünkü yazar sadece kitap kapağına imza atmamalıdır, kitabın her satırında kendisini hissettirmelidir. Eser; meydana gelene kadar yazarın üzerinden hiç çıkarmadığı hırkası gibi olmalı, _ _ _ _ _ _ kokmalıdır.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A. özgün - kendisi
B. kalıcı - yazar
C. ahenkli - sanat
D. yaratıcı - sanatçı
Soru 11- Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur?
Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki,
Solgun yüzlü bir avuç kar.
Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıklar,
Burada ben...
A. Benzetme - Kişileştirme
B. Konuşturma - Karşıtlık
C. Karşıtlık - Kişileştirme
D. Benzetme - Konuşturma
Soru 12- Bazı isim tamlamalarında tamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir isim tamlaması değildir?
A. Bal arısı
B. Biber salçası
C. Mısır unu
D. Ayva reçeli
Soru 13- “Mutlu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir ismi nitelemiştir?
A. Kardeşin seni görünce mutlu oldu mu?
B. Sonunda okulunu bitirdiği için mutluydu.
C. Mutlu insanlar herkes tarafından sevilir.
D. Mutlu yaşamak istiyorsan sağlığına dikkat et.
Soru 14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma hâl eki diğerlerinden farklı bir anlam bildirir?
A. Saat yedide oraya gelirim.
B. Arkadaşlarla meydanda buluşacağız.
C. Ali ve Ayşe sokakta oynuyorlar.
D. Orada Mustafa Efendi’yi buldum.
Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi kurgusal bir ifadedir?
A. Kar taneleri kol kola girip indi yeryüzüne.
B. Kar sabaha kadar aralıksız yağdı.
C. Önceleri sulu suluydu yağan kar.
D. Karın örttüğü tepeler ıpıssızdı şimdi.
Soru 16- Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri doğru mu, yanlış mı kullanılmış belirtin.
1. Sütünü içer içmez, uykuya daldı.
2. At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
3. Beni gördüğüne çok sevinmedin anlaşılan...
4. On beş yıl önce - çok iyi hatırlıyorum - görmüştüm onu.
5. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
A) D, D, Y, D, Y
B) Y, D, Y, D, D
C) Y, D, D, Y, Y
D) D, Y, Y, D, D
Soru 17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırmızı” sözcüğü sıfat olarak kullanılmamıştır?
A. Ağacın en kırmızı elmasını koparıp eteğiyle sildi.
B. Yine kırmızı atkını takmışsın, hayırdır inşallah!
C. Kırmızıyı görünce gene dayanamadın değil mi?
D. “Kırmızı Başlıklı Kız” masalını biliyor musun?
Soru 18- Yaz akşamları da saklambaca dadanırdık. Daha gündüzden bilirdik saklambaç olduğunu. Ya babam geç kalırsa diye zor ederdim akşamı. Çabucak yerdim gecikmemek için. Saklambaca gideceğimi herkese duyurmuş olurdum böylece.
Yukarıdaki parça hangi metin türünden alınmıştır?
A. hikâye
B. fabl
C. anı
D. masal
Soru 19- Aşağıdaki kelimelerden hangisi cins, soyut ve çoğul isimdir?
A. cücelere
B. kalemleri
C. umutsuzluğum
D. sevgilerle
Soru 20- Aşağıdakilerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır?
A. Bilgisayar kullanımı hızla artmaktadır.
B. Teknoloji bizi bazen olumsuz etkiler.
C. Kimileri uzayda hayat olduğunu düşünüyor.
D. Diğer gezegenleri ve bunların uydularını inceledim.
Soru 21- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A. Bana nasıl bir hediye aldın?
B. Siz buraya gelecek misiniz?
C. Dün neden okula gelmedin?
D. Kahvaltıda ne yemiş?
Soru 22- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
1. Tek bir kişiyi, varlığı ya da nesneyi karşılayan kelimelere _ _ _ _ _ _ isim denir.
2. Varlıklara verilişine göre “sıra, kuş, insan” gibi kelimeler _ _ _ _ _ _ isimdir.
3. İsimler, varlıkların oluşuna göre _ _ _ _ _ _ ve soyut isimler olarak ikiye ayrılır.
4. İsimleri soru, sayı, gösterme ya da belirsizlik bakımından belirtilen kelimeler _ _ _ _ _ _ sıfatlarıdır.
5. “Kırık masayı tamir ettim.” cümlesindeki “kırık” kelimesi _ _ _ _ _ _, “masa” ise isimdir.
A. 1.tekil 2.cins 3.somut 4.belirtme 5.sıfat
B. 1.çoğul 2.cins 3.soyut 4.belirtme 5.sıfat
C. 1.tekil 2.özel 3.somut 4.belirtme 5.isim
D. 1.çoğul 2.cins 3.somut 4.belirtme 5.özne
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla