6. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Testini Çöz 2019-2020

Anasayfa 6.Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 23 tane sorudan oluşan Türkçe 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- İnsan isminin yerine kullanılan zamirlere kişi (şahıs) zamirleri denir.
Buna göre “o” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmamıştır?
A. İş deneyimi olarak hiçbirimiz ondan aşağı değiliz.
B. Biz olayın sebebini düşünürken o, sonucuna odaklanmıştı.
C. O, yüzüne pek yakışmadı; bir de şu gözlüğü dene bakalım.
D. Okuduğu bu kitaplar aynı zamanda onun eğitimine de katkı sağlayacaktı.
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Canlı, cansız bütün varlık ve kavramları karşılayan sözcüklere ad (isim); adlardan önce gelerek onları niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A. Yorganı kafasının üzerine yavaşça çekti.
B. Bu sokaklar ona pek tanıdık gelmiyordu.
C. Gözleri kısa zamanda zayıf ışığa alıştı.
D. Ona doğru yaklaşan küçük bir kedi gördü.
Soru 3- (I) Eski Mısırlılar hiyeroglif adı verilen ve resimlerden oluşan bir yazı sistemi geliştirip onu kullanmıştı. II) Emoji adı verilen küçük resimler, yazı yazarken sıklıkla kullanılmaya başlandı. (III) Günümüzde ise küçük resimlerle sanki hiyerogliflere bir geri dönüş başladı. (IV) Bu yazı sistemi zamanla harflerle ifade edilen sözcüklere dönüştü.
Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?
A. I ve II.
B. II ve III.
C. II ve IV.
D. III ve IV.
Soru 4-
• Sahiplik hakkını başkasına vermek
• Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek
• Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak
“Bırakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biri ile kullanılmamıştır?
A. Saçlarını omzuna bırakmıştı.
B. Mermer masaya küçük bir kitap bıraktı.
C. Gömlek yetmiş lira ama sana altmışa bırakayım.
D. Bizim komşu tüm birikimini Kızılay’a bırakmış.
Soru 5- Bir mimarlık firması yaban arıları için ahşaptan, altıgen şeklinde bölmeleri olan bir ev tasarlamış. (I) Altıgen bölmeler tuğla, ağaç kabuğu, dal, ot gibi farklı malzemelerle doldurulmuş. (II) Böylece arıların, içine yuva yapabileceği alanlar oluşturulmuş. (III) Ortasına insanların oturabileceği bir bölüm yapılmış. (IV) Burada oturan insanlar yaban arılarını rahatça gözlemleyebiliyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bu evin bir özelliği daha var:” cümlesi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A. I.    B. II.    C. III.    D. IV.
Soru 6-
I. kızılötesi ışın yayarak
II. biri olan Sagittarius A
III. geçtiğimiz günlerde normalden 75 kat daha fazla
IV. galaksimizdeki kara deliklerden
V. dikkatleri üzerine çekti.
Numaralanmış ifadelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi baştan dördüncü olur?
A. I.    B. II.    C. III.    D. IV.
Soru 7- Edat; tek başına anlamı olmayan, bulunduğu cümleye tahmin, karşılaştırma ve neden-sonuç gibi anlam ilgileri katan bir kelime türüdür.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, bu parçada sözü edilen anlam ilgilerinden herhangi birini katmamıştır?
A. Güzel haberin gelmesi ile hepimiz derin bir oh çektik.
B. Görünüşe bakılırsa bu işin de üstesinden gelecek gibi.
C. Doğru sözlü bir genç olduğu kadar yardımseverdi de.
D. Beni görmek için kapının önünde saatlerce beklemiş.
Soru 8-
Uzaksam da bugün senden
Burcu burcu içimde
Duman duman gözümdesin
Her buluta binişimde
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Mutluluk
B. Özlem
C. Çaresizlik
D. Sevgi
Soru 9- Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Sevgi verirsen karşıdaki insana,
Ayna gibi yansıtır aynen sana.
A. İnsanlar ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır.
B. Problemli insanlara sevgiyle yaklaşmak kolay değildir.
C. Sevgi ve mutluluk paylaşıldıkça büyür ve yayılır.
D. Başkalarına sevgi gösteren kişi, kendisi de sevgi görür.
Soru 10- Güven toplumu, aslında adalet toplumudur. Böyle bir toplumda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel unsur adalettir. İnsanlar birbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Güven toplumunda adalet; ailede, eğitimde, siyasette, ekonomide, hukukta, ahlakta, sağlıkta kısacası bütün toplumsal dünyada eminliğin, güvenilirliğin bir gereği olarak belirleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir?
A. Adalet
B. Toplum
C. Eğitim
D. Güven
Soru 11- İnsanlık tarihi boyunca binlerce bilimsel icat, dünyamızın gelişimine yön verdi. Bilime önem veren ülkeler kalkındı, bilimde geri olan ülkeler çağ dışı kaldı. Biz de kalkınmak ve bağımsız olarak yaşamak istiyorsak bilimde ilerlemek zorundayız. Çünkü bilgi, en büyük güçlerden biridir.
Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bilim ve Gelişme
B. Gelişmiş Ülkeler
C. Bilimin Doğuşu
D. Bilim Tarihi
Soru 12- Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
Yiğitler dizildi Çanakkale’de,
Oyunlar bozuldu Çanakkale’de,
Bir destan yazıldı Çanakkale’de,
Kaderin kaydıyla bu vatan bizim.
A. Sevgi
B. Sitem
C. Sevinç
D. Kahramanlık
Soru 13- Tek başına anlamı olmayan, cümleye farklı anlam ilgileri kazandıran sözcüklere edat denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde kırmızı yazılan sözcük edat değildir?
A. Yağmur sabaha kadar dinmek bilmedi.
B. Evi bıraktığım gibi bulmak istiyorum.
C. Bu adresi bulmak için çok uğraştık.
D. Söylediklerinin doğru olduğunu biliyoruz.
Soru 14-
Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli, ölüler şanlı
Yurt için dövüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan, o şana gider.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A. Edat
B. Bağlaç
C. Ünlem
D. Zamir
Soru 15-
● Oh, sonunda tüm işlerimi bitirdim!
● Of, burada bir hafta daha kalamam ben!
● Tüh, yanıma para almayı unutmuşum!
● Vah vah, bu çocuklara kim yardım edecek?
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerde yer alan ünlemlerin cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir?
A. Üzülme
B. Sıkılma
C. Rahatlama
D. Şaşırma
Soru 16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırmızı renkte yazılan sözcüğün yazımı yanlıştır?
A. Birkaç saat sonra hep birlikte hazırlanıp çıktılar.
B. Bu küçük dükkânda aklından geçen herşey vardı.
C. Düşüncelerinizde herhangi bir yanlışlık görmüyorum.
D. İşlerimizi tamamlamak için biraz daha zamanımız var.
Soru 17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A. Suyun üzerindeki tahta köprüden geçti
B. Sokakta ki çocuklar futbol oynuyor.
C. Ne yazık ki beni dinlemeden gitti.
D. Bizim sınıf sizinki kadar kalabalık değil.
Soru 18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A. Bu oyun için beşer kişilik gruplar oluşturuldu.
B. Yarışmada 2’inci olduğunu öğrenince çok sevindi.
C. Kurtuluş Savaşı 1919’da Samsun’da başladı.
D. Kursumuz cumartesi günü 11.00’de bitecek.
Soru 19- Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde isim tamlaması vardır?
A. Arpa unundan kadayıf olmaz.
B. Ak akçe kara gün içindir.
C. Aç at yol olmaz, aç it av almaz.
D. Aman diyene kılıç kalkmaz.
Soru 20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması yoktur?
A. Koca ağacı yerinden söküvermişler.
B. Bütün dünya bu haksızlığa dur demeli.
C. Kalemin ucu sürekli kırılıyordu.
D. İki gün sonra bu iş bitmiş olur.
Soru 21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yapılan eylemin “daha önce yapıldığı” anlamı yoktur?
A. Kardeşimle bugün de tartıştık.
B. Siz buraya dün de gelmiştiniz.
C. Yarışı bu yıl da aynı at kazandı.
D. Ne iyi ettin de geldin.
Soru 22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A. Bu şerbet İzmir’in Tire ilçesinde çok bilinir.
B. Benim için hiçbir çorba tarhananın yerini tutamaz.
C. Anadolu’da bayramda seyranda davulla başlar.
D. Muhsin Bey konuğa ikrama çok özen gösterirdi.
Soru 23- Aşağıdaki kırmızı renkte yazılan sözcüklerden hangisi birleşik sözcük değildir?
A. Gökkuşağının altından geçmeyi hiç denedin mi?
B. Ankara Kalesi’nin içindeki gecekonduları yıkmaya başlamışlar.
C. Dinleyenlerin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etti.
D. Bu sene ekinleri biçmek için biçerdöver kiralamayacakmış.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla