6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz

Anasayfa 6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Testi Çöz

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Testini Çöz

Aşağıda 20 sorudan oluşan 6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı yoklama Testini cevaplayınız.

Soruyu çözüp cevabınızın hemen kontrol ediniz. Her soruda doğru şıkkı işaretleyip "Cevabı göster"e tıklayınız.

Soru 1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraçla gösterilen yere nokta (.) getirilemez?
A. Ben iş yerinden en erken 17 ( ) 30’da çıkabilirim.
B. Küçük kız 1 ( ) sınıfa başlamanın heyecanını yaşıyor.
C. Nereye gideceğimize bir türlü karar veremedim ( )
D. Yaşasın, yarın akşama doğru kar yağacakmış ( )
Önce bir şıkkı işaretlemelisin.
Soru 2- Her ailenin, çocuğuna karşı birçok sorumluluğu var ( ) Oyun oynamak, hayatı paylaşmak, doğruyu ve yanlışı göstermek, sorumluluk vermek ( ) Şimdilerde ailelerin bunları ne kadar gerçekleştirdiği tartışılır ( ) Zira bu teknolojik çağ ( ) birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Çocuklar cep telefonu, bilgisayar, tablet ve benzeri aygıtların cazibesine kapılıyor.
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A. (:) (…) (?) (,)
B. (.) (:) (?) (;)
C. (.) (!) (.) (;)
D. (:) (…) (.) (,)
Soru 3-
Yaşlı adam sırada bekleyen gence ( )
( ) Evladım ( ) para çekmeme yardımcı olur musun ( ) dedi.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A. (:) (―) (!) (?)
B. (,) (“) (!) (”)
C. (,) (―) (,) (,)
D. (:) (―) (,) (?)
Soru 4- Gerçek, çoğu zaman karartılır fakat hiçbir zaman sönmez.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu özdeyişle anlamca aynı doğrultudadır?
A. Doğru söz, yemin istemez.
B. Gök gürlemeden yağmur yağmaz.
C. Kurt dumanlı havayı sever.
D. Güneş balçıkla sıvanmaz.
Soru 5- “İnsan, elinden kaçırdığı küçük bir fırsatı gözünde büyüterek, onun çok önemli olduğunu söyler durur.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kaçan balık büyük olur.
B. Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
C. Dereden geçerken at değiştirilmez.
D. Kaçanı kovmazlar, yıkılanı vurmazlar.
Soru 6- (I) Selçuk’tan İzmir’e doğru giderken sağda Şirince köyünün yol ayrımı var. (II) Meyve ağaçları arasından kıvrılarak tepeye uzanan asfalt yol Şirince’ye ulaşıyor. (III) Şirince köyünün genel havası da adı gibi şirin. (IV) Dağların kucak açtığı bembeyaz evleri, köyü çevreleyen yemyeşil doğası ve hoş bir havası var.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel düşünceye yer verilmiştir?
A. I ve II.
B. I ve III.
C. II ve IV.
D. III ve IV.
Soru 7- _ _ _ _ _ _ _ yollar kapalıymış.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede sebep-sonuç ilişkisi oluşmaz?
A. Kar yağdığı için
B. Aldığımız haberlere göre
C. Alt yapı çalışmaları yapıldığından
D. Selden dolayı
Soru 8- Kuşlar, gagalarını yalnızca kendilerini ve yavrularını beslemek için değil, yuva yapımında kullanacakları ot ve dal parçalarını taşımak için de kullanırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kuşlarla ilgili kesin olarak çıkarılacak bir yargı değildir?
A. Yavrularını gagasını kullanarak besler.
B. Yuva yapmaktaki amacı, yavrularını korumaktır.
C. Gagasını, beslenme dışındaki işlerde de kullanır.
D. Ot ve dal parçalarıyla yuva yapar.
Soru 9- (I) Güney Koreli bir grup girişimci, görme engelliler için bir akıllı saat tasarladı. (II) Saatin ekranında yukarı ve aşağı doğru hareket edebilen çıkıntılar var. (III) Girişimcilerin “Dot” adını verdikleri bu saat, kablosuz bağlantı kurarak diğer cihazlardan gelen mesajları alıyor. (IV) Bu çıkıntılar, mesajların, görme engellilerin kullandığı Braille alfabesiyle gösterilmesini sağlıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinin yerleri değiştirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A. I ve III.
B. I ve IV.
C. II ve III.
D. II ve IV.
Soru 10- Bilgi Ağacım, Sevgili Dergim,
Seni okurken çok eğleniyorum. Bana ve tüm okuma meraklılarına dünyanın farklı köşelerinden bilgiler sunuyorsun. Derslerime başarı, bilgilerime bilgi katıyorsun. Seni çok seviyorum. Başka bir sayında yazılarımı ve yaptığım resimleri görmek dileğiyle... Hoşça kal!
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Günlük
B. Mektup
C. Anı
D. Tiyatro
Soru 11-
Birçok üzüntüyle ettik sabahı
Haber yolladık, ümitsiz güneşe
Alıştık geceye, sevdik siyahı
Veda ettik kalplerimizde yanan ateşe
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. “Kalp” “güneş”e benzetilmiştir.
B. Dize sonlarında ses benzerlikleri vardır.
C. Mecazlı ifadeler kullanılmıştır.
D. Kişileştirme yapılmıştır.
Soru 12- Demircilerin, demiri ateşte ısıtarak ona istediği biçimi vermesine “demir dövmek” denir. Buna göre “Her iş, zamanında ve uygun durumda yapılır.” anlamına gelen “Demir, tavında dövülür.”
atasözündeki “tavında” sözcüğünü en iyi karşılayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A. yavaş yavaş
B. düşük sıcaklıkta
C. doğru ısıda
D. ıslatılarak
Soru 13- Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül
Bir küçük meyve için dalı incitme gönül
Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek
Kibirli yürüyerek yolu incitme gönül
A. Çalışkanlığın
B. Alçak gönüllülüğün
C. Fedakârlığın
D. Yardımseverliğin
Soru 14- Diktiğim ilk ağaçtı ve bundan böyle her yıl _ _ _ _ _ bir tane fidan dikmeye karar verdim. Kim bilir, _ _ _ _ _ bir gün bir sürü ağacım _ _ _ _ _ bir ormanım olur.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A. hatta – sanki – öyle ki
B. belki – sonra – en az
C. en az – belki – hatta
D. sadece – önce – sonra
Soru 15- İyi bir oyunda, oyuncular değil seyirciler ağlamalıdır.
Bu söz ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A. Etkileyicilik
B. Açıklık
C. Özgünlük
D. Tutarlılık
Soru 16- (I) Günlük hayatımıza dâhil olan çoğu şeyin dünyaya zarar verdiğinin bilincindeyiz ama mesele kıyafetlerimiz olunca bu zararın etkilerini görmek zorlaşıyor. (II) Dünyanın her bir yanındaki tüketiciler daha çok kıyafet aldıkça ucuz kıyafet endüstrisi, artan talep nedeniyle büyüyor. (III) İnsanlar 2014 yılında 2000 yılına kıyasla yaklaşık yüzde altmış daha fazla giysi satın aldı. (IV) Deniz, hava ve kara ulaşımının neden olduğu karbon salınımından çok daha fazlası moda endüstrisi yüzünden atmosfere salınıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye yer verilmiştir?
A.I.     B.II.    C.III.    D.IV.
Soru 17- Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıtlık (tezat) sanatı yoktur?
A. Yazımı kışa çevirdin
B. Bir sen yakınsın uzakta kalınca
C. İçimde kar donar, buzlar tutuşur.
D. Yüce dağlar birbirine göz eder.
Soru 18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A. Bu soruları bazı öğrenciler önceden görmüş.
B. Kendisini yakından tanırım arkadaşın.
C. Bazıları bu dediklerine pek inanmamış.
D. Şu elbisenin aynısından bende de var.
Soru 19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamamen basit yapılı sözcükler kullanılmıştır?
A. Ağacın dalına kuşlar kondu.
B. Kışlıkları erken çıkardık.
C. Masadaki silgileri topladın mı?
D. Bahçedeki çiçekleri suladı.
Soru 20- “Küçük halam beni daha iyi anlardı.” cümlesinden zorunlu olarak aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkar?
A. Büyük halam da vardı.
B. Babam küçük halamdan büyüktü.
C. Büyük halamla anlaşamazdım.
D. Küçük halam herkesle iyi geçinirdi.
      Tebrikler testi bitirdin. 
  6.Sınıf tüm derslerin yazılı sınav sorularını indirmek için
buraya tıkla
  6.Sınıf bulmaca etkinlikleri çözmek veya indirmek için
buraya tıkla